telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Organizacja szkoleń Semper Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte dla firm

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER od wielu lat pomaga bankom, firmom i przedsiębiorstwom w zwiększaniu ich efektywności i budowaniu przewagi konkurencyjnej. Nasze kompleksowe inicjatywy szkoleniowe pozwalają uczestnikom w pełni wykorzystać swój potencjał i lepiej dostosować indywidualne cele i kompetencje w realizacji celów organizacji. Wymierne efekty prowadzą do trwałej poprawy funkcjonowania danej organizacji.

W naszej ofercie dostępne są szkolenia zamknięte. Ich wybór to szereg korzyści dla firmy. Szkolenia zamknięte są:

 • dopasowane do Twoich potrzeb – trenerzy w czasie szkolenia kompleksowo omawiają ustalone wcześniej zagadnienia,
 • prowadzone przez trenera, który posiada dużą wiedzę w danym zakresie i potrafi ją skutecznie przekazać,
 • organizowane w terminie i miejscu odpowiadającym Twoim potrzebom, np. w siedzibie Twojej firmy,
 • sposobem na pracę nad konkretnymi sytuacjami, z którymi pracownicy mają styczność na co dzień (tzw. case study),
 • okazją do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń przez uczestników.

W szkoleniach zamkniętych mogą wziąć udział pracownicy różnych działów. Dzięki temu pełnią one dla pracowników także rolę integracyjną.

Praktyczna wiedza w przystępnej formie

W Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER zwracamy szczególną uwagę na to, aby uczestnicy szkoleń zdobyli nowe, przydatne umiejętności. Wiemy, że forma prowadzenia zajęć ma ogromne znaczenie dla przyswojenia, a następnie wykorzystania w codziennej pracy nowych informacji. Z tego względu proponujemy szkolenia składające się z wykładów i warsztatów.

Wykłady pozwalają uczestnikom odświeżyć i usystematyzować wiedzę, a także zapoznać się z nowymi informacjami. Z kolei podczas warsztatów kursanci wykorzystują zdobyte informacje w praktyce. W czasie szkoleń zamkniętych sięgamy po różne narzędzia i metody treningu, które pozwalają na osiągnięcie najlepszych rezultatów.

Szkolenia prowadzone przez doświadczonych trenerów

W Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER szkolenia prowadzą doświadczeni trenerzy. W gronie naszych wykładowców znajdują się m.in. wykładowcy z uczelni wyższych i prawnicy. Wielu z tych specjalistów to praktycy – osoby, które mają za sobą długi okres zdobywania doświadczenia zarówno w polskich, jak i zagranicznych firmach.

Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Sprawdź nasze propozycje szkoleń zamkniętych!


Szkolenia z kategorii Budownictwo
L.p.Tytuł szkolenia
1Odlesienie i odrolnienie gruntów na potrzeby realizacji inwestycji liniowych
2ABC Prawa Budowlanego – Kompendium obowiązujących przepisów.
3Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur.
4Eksploatacja Obiektów Budowlanych – Kompendium obowiązujących przepisów i najlepszych praktyk.
5Gospodarka nieruchomościami - praktyczne zastosowanie Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów powiązanych.
6Kompendium inwestycji budowlanych w praktyce: prawo budowlane, realizacja zamówień publicznych na roboty budowlane oraz FIDIC.
7Kontrola i audyt inwestycji budowlanych w praktyce. Kompendium obowiązujących procedur
8Kosztorysowanie w procesie budowlanym - warsztaty pomocne w praktycznym przygotowywaniu, wdrażaniu i rozliczaniu umów o roboty budowlane.
9Ocena stanu prawnego i technicznego obiektu budowlanego i nieruchomości gruntowej
10Podatek od nieruchomości w praktyce
11Prawo Budowlane 2019
12Prawo budowlane i planowanie przestrzenne - aspekty prawne i praktyczne prowadzenia inwestycji budowlanych.
13Umowy w procesie inwestycyjno-budowlanym
14Warunki kontraktowe FIDIC w świetle polskich regulacji prawnych i praktyki budowlanej
15Zarządzanie nieruchomościami i nadzór nad inwestycjami budowlanymi w praktyce
16Zarządzanie projektami budowlanymi i inwestycyjnymi
Szkolenia z kategorii Finanse
L.p.Tytuł szkolenia
1Pomoc publiczna w praktyce w ramach Programów Operacyjnych 2014-2020
2Windykacja należności handlowych z elementami negocjacji
3METODY OCENY DOSTAWCÓW
4ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA WYKONAWCÓW
5NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO Z ZAKRESU PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI
6KONTROLA I AUDYT W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
7DOKUMENTOWANIE, ARCHIWIZACJA I AUDYT PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE
8PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (POIiŚ) - PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW
Szkolenia z kategorii HR/kadry
L.p.Tytuł szkolenia
1AC/DC jako narzędzie rekrutacji i rozwoju pracowników. Inspirujące warsztaty zwiększające efektywność procesów rekrutacyjnych w organizacji.
2AKADEMIA HR: Efektywna Ocena Pracownicza i Budowa Strategii Rozwoju Pracowników w Organizacji
3CZAS PRACY - praktyczne aspekty planowania i rozliczenia
4Kadry i płace w praktyce. Kompleksowe warsztaty z zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.
5Mobbing i przeciwdziałanie mobbingowi
6Profesjonalna rekrutacja pracowników w praktyce
7Specjalista ds. kadr i płac.
8Zarządzanie szkoleniami. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych
9SKUTECZNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE PRACOWNICZYM
10EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE PRACOWNICZYM Z ELEMENTAMI SZTUKI ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
11PROFESJONALNA SEKRETARKA / ASYSTENTKA
Szkolenia z kategorii Informatyka
L.p.Tytuł szkolenia
1Praktyczne wykorzystanie aplikacji MS EXCEL
Szkolenia z kategorii Księgowość/rachunkowość
L.p.Tytuł szkolenia
1Inwentaryzacja roczna w podmiotach gospodarczych
2Jak realizować projekt współfinansowany ze środków UE, by unikać niekwalifikowalności wydatków, przekroczenia terminów i ustalonego budżetu?
3Naliczanie wynagrodzeń w praktyce
4Podstawy rachunkowości
5Środki trwałe w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym
6Windykacja należności w ujęciu prawnym oraz postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające w praktyce
7ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA WYKONAWCÓW
8NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO Z ZAKRESU PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI
9KONTROLA I AUDYT W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
10DOKUMENTOWANIE, ARCHIWIZACJA I AUDYT PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE
11PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (POIiŚ) - PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW
Szkolenia z kategorii Logistyka
L.p.Tytuł szkolenia
1Gospodarka Magazynowa i Zarządzanie Zapasami w praktyce
2Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw
3Metody oceny, weryfikacji i wyboru dostawców
4Prawo transportowe w praktyce
Szkolenia z kategorii Negocjacje/sprzedaż
L.p.Tytuł szkolenia
1Budowanie relacji z Klientami
2Efektywne negocjacje i skuteczne budowanie relacji zawodowych.
3Negocjacje międzynarodowe w praktyce. Rozmowy handlowe i negocjacje w różnych obszarach kulturowych
4Negocjacje Zakupowe w praktyce
5Negocjacje międzynarodowe. Rozmowy handlowe i negocjacje w różnych obszarach kulturowych
6METODY OCENY DOSTAWCÓW
Szkolenia z kategorii Ochrona danych osobowych / RODO
L.p.Tytuł szkolenia
1Ochrona Danych Osobowych w praktyce w perspektywie nowego stanu prawnego (RODO)
2Bezpieczeństwo Firm i Instytucji w praktyce - zabezpieczenia dokumentów i plików, ludzi, budynków na wypadek sytuacji kryzysowej.
3Ochrona Danych Osobowych i RODO w działach kadrowo-płacowych i księgowych
4Ochrona danych osobowych i RODO w zamówieniach publicznych
Szkolenia z kategorii Ochrona Środowiska / Gospodarka Odpadami
L.p.Tytuł szkolenia
1Gospodarka odpadami w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów
2Gospodarka odpadami w obliczu najnowszych zmian - decyzje administracyjne wg. nowych zasad, rejestr BDO, sprawozdawczość i ewidencja.
3Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane
4Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym
Szkolenia z kategorii Prawo
L.p.Tytuł szkolenia
1Kadry i płace w praktyce. Kompleksowe warsztaty z zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.
2Prawo autorskie i prawa pokrewne
3Prawo cywilne i gospodarcze dla przedsiębiorców -2-dniowe warsztaty praktyczne.
4Prawo energetyczne w praktyce.
5Prawo Pracy w praktyce - Najnowsze zmiany
6Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym i ich należyte zabezpieczenie
7Umowy energetyczne w praktyce
Szkolenia z kategorii Prawo wodne
L.p.Tytuł szkolenia
1Prawo wodne
2Prawo wodne - kompendium obowiązujących przepisów
Szkolenia z kategorii Szkolenia zamknięte - dla firm
L.p.Tytuł szkolenia
1Analiza sytuacji przedsiębiorstwa w praktyce: ocena biznesowa, szanse i zagrożenia na tle aktualnej pozycji rynkowej. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe.
2Audyt Wewnętrzny w Organizacji. Kompleksowe warsztaty praktyczne pozwalające na samodzielne zaprojektowanie, wdrożenie oraz właściwe i efektywne zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostce.
3Lean Service – usprawnianie procesów usługowych
4Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Szkolenia z kategorii Tematyka unijna
L.p.Tytuł szkolenia
1Właściwa realizacja projektów współfinansowanych ze środków pomocowych UE
2Błędy w projektach unijnych w Perspektywie Finansowej 2014-2020. Jak uniknąć nieprawidłowości podczas realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych z UE?
3Dobre praktyki podczas realizacji projektów unijnych w Perspektywie Finansowej 2014-2020
4Dokumentacja rozliczeniowa w projektach unijnych - przygotowywanie i opisywanie dokumentów księgowych i pozaksięgowych
5Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE
6Jak realizować projekt współfinansowany ze środków UE, by unikać niekwalifikowalności wydatków, przekroczenia terminów i ustalonego budżetu?
7Kontrola i audyt projektów unijnych - Kompendium dobrych praktyk
8Księgowość Projektów Unijnych
9Kurs pisania wniosków unijnych - warsztaty skutecznego aplikowania o środki europejskie.
10Nowelizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
11Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce
12Projekty unijne dla początkujących
13Rozliczanie i realizacja projektów unijnych
14Rozliczanie projektów unijnych oraz kwalifikowalność wydatków
15Rozliczanie wynagrodzeń i podróży służbowych w projektach unijnych
16Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji
17Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji
18Zamówienia publiczne w projektach unijnych
19Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków unijnych w oparciu o metodę PCM
20NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO Z ZAKRESU PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI
21KONTROLA I AUDYT W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
22DOKUMENTOWANIE, ARCHIWIZACJA I AUDYT PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE
23PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (POIiŚ) - PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW
Szkolenia z kategorii Umiejętności osobiste
L.p.Tytuł szkolenia
1Asertywność i komunikacja interpersonalna w praktyce.
2Asertywność w pracy zawodowej
3Autoprezentacja i wystąpienia publiczne w praktyce. Szkolenie kreowania własnego wizerunku i profesjonalnego budowania relacji z audytorium
4Emocjonalny wymiar dokumentów, procedur i audytów - inspirujące warsztaty praktyczne.
5Kaizen personalny – Strategia zwiększania własnej produktywności
6Kompendium Project Managera - Zintegrowane zarządzanie projektami.
7Komunikacja interpersonalna w pracy zawodowej - warsztaty praktyczne pozwalające na zwiększenie skuteczności rozwiązywania konfliktów i osiągania celów własnych i organizacji.
8Profesjonalna Obsługa Klienta w praktyce
9Profesjonalna sekretarka/asystentka
10Profesjonalne negocjacje w praktyce z elementami autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej.
11Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
12Trening skuteczności osobistej
13Zarządzanie czasem i efektywna realizacja zobowiązań zawodowych.
14Zarządzanie czasem w duchu Kaizen i moja własna strategia zarządzania czasem
15SKUTECZNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE PRACOWNICZYM
16EFEKTYWNE DELEGOWANIE ZADAŃ
17SKUTECZNE METODY I TECHNIKI PROWADZENIA TRUDNYCH ROZMÓW Z PRACOWNIKAMI
18SYSTEM ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE - BUDOWA I WDROŻENIE
19EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE PRACOWNICZYM Z ELEMENTAMI SZTUKI ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
20EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
21PROFESJONALNA SEKRETARKA / ASYSTENTKA
Szkolenia z kategorii Zamówienia publiczne
L.p.Tytuł szkolenia
1Elektronizacja zamówień publicznych 2018
2Udzielanie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi
3ABC Zamówień Publicznych z uwzględnieniem elektronizacji
4Audyt zamówień publicznych. Audytowani i Audytorzy w rozstrzyganiu trudnych problemów związanych z realizacją zamówień publicznych
5Elektronizacja i problemy w realizacji zamówień publicznych
6Kompendium inwestycji budowlanych w praktyce: prawo budowlane, realizacja zamówień publicznych na roboty budowlane oraz FIDIC.
7Kompendium Prawa Zamówień Publicznych w praktyce
8Specjalista ds. Zamówień Publicznych
9Umowy w systemie zamówień publicznych
10Zamówienia publiczne dla początkujących
11Zamówienia Publiczne dla Wykonawców
12Zamówienia publiczne dla zaawansowanych
13Zamówienia publiczne do 30 000 euro
14Zamówienia publiczne i umowy na roboty budowlane
15Zamówienia publiczne sektorowe w praktyce
16Zamówienia publiczne w praktyce
17Zamówienia publiczne w procesie inwestycyjno-budowlanym
18Zamówienia publiczne w projektach unijnych
19Zamówienia publiczne: Nieprawidłowości i uchybienia w procesie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
20Zamówienia publiczne: Poprawność SIWZ i oferty/wniosku w świetle orzecznictwa
21ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA WYKONAWCÓW
22NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO Z ZAKRESU PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI
23KONTROLA I AUDYT W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Szkolenia z kategorii Zarządzanie projektami
L.p.Tytuł szkolenia
1Zarządzanie projektami i kierowanie zespołem projektowym
2Kompendium Project Managera - Zintegrowane zarządzanie projektami.
3Narzędzia IT w zarządzaniu projektami
4Negocjacje w zarządzaniu projektami
5Praktyczne aspekty realizacji projektów B+R, finansowanych w ramach POIR
6Realizacja i rozliczanie projektów B+R
7Zarządzanie projektami dla początkujących
8EFEKTYWNE DELEGOWANIE ZADAŃ
9SYSTEM ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE - BUDOWA I WDROŻENIE
10EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
Szkolenia z kategorii Zarządzanie/menedżerskie
L.p.Tytuł szkolenia
1Zarządzanie Zespołem - Diagnoza własnego stylu kierowania i reagowania na różne style zachowań pracowników
2Asertywność w Zarządzaniu - warsztaty praktyczne zwiększające efektywność działań kadry kierowniczej.
3Budowanie zespołu i współpraca w zespole – praktyczny warsztat dla liderów dbających o wzrost motywacji i zaangażowania w realizację celów przez pracowników
4Efektywne zarządzanie zmianą w organizacji - inspirujące warsztaty praktyczne.
5Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji.
6Kluczowe rozmowy menedżera - warsztaty praktyczne efektywnej komunikacji na stanowisku kierowniczym.
7Kompendium Project Managera - Zintegrowane zarządzanie projektami.
8Kreatywny menedżer w praktyce - Czyli jak przełamać schematy myślowe i korzystać z dobrodziejstw zarządzania wizualnego.
9Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów pracowniczych i gospodarczych
10Metodyka SIX-SIGMA
11Motywacja pracowników w praktyce
12Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
13Organizacja pracy menedżera w praktyce
14Zarządzanie międzypokoleniowe
15Zarządzanie pracownikami na placu budowy
16Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych
17SKUTECZNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE PRACOWNICZYM
18EFEKTYWNE DELEGOWANIE ZADAŃ
19SKUTECZNE METODY I TECHNIKI PROWADZENIA TRUDNYCH ROZMÓW Z PRACOWNIKAMI
20SYSTEM ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE - BUDOWA I WDROŻENIE
21EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
22EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE PRACOWNICZYM Z ELEMENTAMI SZTUKI ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

Do tej pory zaufali nam między innymi:
 • DZ BANK Polska S.A.
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
 • PZU Życie S.A.
 • TU Allianz Życie Polska S.A.
 • OKECHAMP S.A.
 • Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
 • Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.
 • Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie
 • Geofizyka Toruń Sp. z o.o.
 • Sygnity S.A.
 • Konsmetal S.A.
 • BZ WBK Leasing S.A.
 • ENEA Operator Sp. z o.o.
 • Nickel Technology Park Poznań Sp. z o.o.
 • Piecobiogaz S.A.
 • Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
 • Iron Mountain Polska Sp. z o.o.
 • Fojud S.A.
 • Centralny Ośrodek Chłodnictwa "COCH" w Krakowie Sp. z o.o.
 • Grontmij Polska Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa "Specodlew" Sp. z o.o.
 • Kompania Węglowa S.A.
 • Press - Service Monitoring Mediów Sp. z o.o.
 • Laboratoria Natury Sp. z o.o.
 • Quantum Software S.A.
 • BLUE energy Sp. z o.o.
 • Kefirek S.A.
 • Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Ostrowiec Świętokrzyski
 • Parker Hannifin Sp. z o.o.
 • Odlewnia Rawicz Sp. z o.o.
 • Smartbits Sp. z o.o.
 • Neuro Device Group Sp. z o.o.
 • Metal Expert Sp. z o.o. S.K.A.
 • Consultronix S.A.
 • ITT PCI Membranes Sp. z o.o.
 • Keiper Polska Sp. z o.o.
 • Eko-Systemy Sp z o.o.
 • Dramers S.A.
 • Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Drotech
 • G.G. Consulting
 • Cancelaria.pl - Międzynarodowa Kancelaria Gospodarcza
 • Platan Sp. z o.o.
 • Zakład Produkcji Wyrobów Papierowych Dolpap Sp. z o.o.
 • Grupa Travel Sp. z o.o.
 • DHV Polska Sp. z o.o.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Sp. z o.o.
 • Drilling MS Sp. z o.o.
 • CUF Sp. z o.o.
 • HR Base Sp. z o.o.
 • K-Consult Sp. z o.o.
 • ADVA Optical Networking Sp. z o.o.
 • Bestur Sp. z o.o.
 • PBodeko Hotele Spółka z o.o.
 • Biuro Rachunkowe Profit S.C.
 • Testo Sp. z o.o.
 • Technitel Polska Spółka Jawna
 • E.G.O. Polska Sp. z o.o.
 • Edoradca Sp. z o.o.
 • F.U.H. Climax
 • Błaja News Sp. z o.o.
 • Firma Siwińscy S.c.
 • P.P.H. Wotex
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2023 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł