telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Strona główna Budownictwo Zarządzanie projektami budowlanymi i inwestycyjnymi

Zarządzanie projektami budowlanymi i inwestycyjnymi

PROPOZYCJA SZKOLENIA DEDYKOWANEGO DLA PAŃSTWA PRACOWNIKÓW:

Zarządzanie projektami budowlanymi i inwestycyjnymi 
- poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:


Grupa docelowa:
Szkolenie, prezentacja i studia przypadków przeznaczone są przede wszystkim dla Kierowników projektów (Kierowników budowy) oraz osób współpracujących w zakresie inwestycji budowlano-remontowych odpowiedzialnych za przygotowanie, realizację i rozliczenie Umów oraz zachowanie właściwych relacji ze Zleceniodawcami kontraktu.
Jest to szkolenie od strony praktycznej, prezentujące specyficzne uwarunkowania decydujące o powodzeniu przedsięwzięcia budowlanego oraz przedstawiające, jak korzystać z uprawnień w różnych sytuacjach i na kolejnych etapach realizacji kontraktu.
 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zapytania ofertowego, aby uzyskać kompleksową ofertę: Zapytanie ofertowe


Poglądowy program szkolenia*:
*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.

Zarządzanie projektami budowlanymi i inwestycyjnymi

1. Wprowadzenie:
-Podstawowe pojęcia zarządzania projektami i ich związek z procesem budowlanym.
-Charakterystyka i definicja projektu i klasyfikacja i rodzaje projektów; przykłady
-Obszary zarządzania projektami, czyli co obejmuje nasz projekt – zakres projektu budowlanego w kontekście prawa budowlanego i standardu PRINCE2.
-Identyfikacja źródeł sukcesów i porażek projektów – znaczenie czynnika ludzkiego
-Mity na temat metodyk zarządzania projektami a tzw. zdrowy rozsądek oraz intuicja.
-Charakterystyka procesu budowlanego i możliwości jego prowadzenia przy wykorzystaniu PRINCE 2 oraz FIDIC, PZP i Kc.
Problematyka przedmiaru i ryczałtu – przykłady praktycznych rozwiązań.
2. PRINCE2 – FIDIC - zakres możliwości połączenia standardów.
-Analiza problemu i celów projektu- uzasadnienie biznesowe w procesie budowlanym.
3. Cykl życia projektu wg PRINCE2 - fazy projektu - etapy techniczne i etapy zarządcze a harmonogram budowy.
-Konflikt interesów w realizacji projektu – studia przypadków – Inwestor – Wykonawca – Nadzór inwestorski
-Zasady i metodyka współdziałania w ramach kontraktu inwestycyjnego od momentu składania oferty, przygotowywania koncepcji i realizację do momentu odbioru inwestycji,
-Test: „Twoja sylwetka zawodowa”
-Wymagania szczegółowe dotyczące przygotowania inwestycji budowlanej z wykorzystaniem PRINCE 2.
-Najpoważniejsze nieprawidłowości i błędy popełnione w odczytaniu warunków kontraktu i ich skutki.
-Zarys ogólny przyczyn i możliwości wprowadzenia zmian,
-Przykłady zmian – ćwiczenie.
-Najważniejszy jest czas, czyli jak aktualizować harmonogram.
-Zespół Zarządzania Projektem - budowa zespołu zarządzania projektem - procedura
-Rola i zadania kierownika projektu – porównanie standardów PRINCE 2 i FIDIC
-Pozycja kierownika projektu ( Kierownika budowy) w PRINCE2 i Prawie Budowlanym – pola ewentualnych konfliktów
-Organizacja Projektu – Karta Projektu, – co oprócz wymogów PRINCE2 musi zawierać Karta Projektu dla inwestycji budowlanej?
-Inicjowanie Projektu
-Metodyka monitorowania, raportowania – wymagania Zamawiającego a procedury unijne
-Ćwiczenie: Karta Projektu
4. Zarządzanie ryzykiem projektowym i zmianami w projekcie
-Definicja i wartościowanie ryzyka specyficznego budowy.
-Prawo zamówień publicznych – obszary szczególnej „wrażliwości”
-Akty wykonawcze i wytyczne, – czyli „diabeł tkwi w szczegółach” - przykłady
- Planowanie ryzyka
-Test: „Twoja skłonność do ryzyka’
5. Dokument Inicjujący Projekt – DIP – ćwiczenie – podział na grupy ćwiczeniowe i omówienie zasad pracy nad ćwiczeniem.
-Kontynuowanie ćwiczenia DIP – wyjaśnienia trenera w trakcie ćwiczenia – dotyczące:
-Błędów, porażek – ich przyczyn i skutków na tle zasad i technik skutecznego wyznaczania zadań.
-Typowe błędy w praktyce prowadzenia inwestycji budowlanych w poszczególnych fazach;
-Faza realizacji – problematyka zmian w kontrakcie
-Metodyka diagnozowania i naprawy błędów
-Konflikty w procesie realizacji kontraktu i metodyka ich rozwiązywania
Kontynuowanie ćwiczenia – problematyka zmian w Kontrakcie
-Procedura zmian w fazie realizacji projektu
-Wykorzystanie nowych unormowań prawa zamówień publicznych w tym zakresie oraz standardu PRINCE2.
-Tworzenie budżetu zadania, bieżący nadzór nad tempem realizacji inwestycji,
-Rozwiązywanie realnych problemów w trakcie realizacji inwestycji
-Roszczenia do Zamawiającego – procedura i forma zgłaszania i szacowania roszczeń.
-Test: Podatność na działania manipulacyjne
-Prezentacja wyników ćwiczenia przez uczestników szkolenia – wnioski praktyczne.
-Najczęstsze błędy popełniane w fazie przygotowania i realizacji kontraktu budowlanego.
6. Wprowadzenie – krótka historia i cel procedur FIDIC – narodziny FIDIC i jego ewolucja
-Rodzaje kontraktów realizowanych według FIDIC,
-Książki FIDIC – Czerwona, Żółta, Srebrna i Biała – różnice, zalety i wady oraz ich zastosowanie przy realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.
-Warunki Ogólne FIDIC - 20 Klauzul - od definicji do rozstrzygania sporów
-Omówienie i dokładna analiza poszczególnych Klauzul.
„Czerwona książka”- studia przypadków
„Żółta książka” – przykład pilotażu „zaprojektuj i wybuduj”
„Srebrna książka”- czyli kiedy najważniejszy jest czas – przykład stadion Wrocław
-Ćwiczenie w rozpoznawaniu klauzul
7. Warunki szczególne FIDIC
-Podmioty kontraktu; pozycja w kontrakcie
-Prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy – stosowane modele rozwiązań ( wady i zalety,
-Konflikt interesów) w realizacji projektu – studia przypadków
-Pozycja Zamawiającego w odniesieniu do Inżyniera Kontraktu
-Zasady i metodyka współdziałania zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera w ramach kontraktu
8. Błędy, porażki – przyczyny i skutki
-Typowe błędy w praktyce stosowania FIDIC w poszczególnych fazach;
-Faza przygotowania projektu, Faza realizacji, i Faza rozliczania
-Metodyka diagnozowania i naprawy błędów
-Konflikty w procesie realizacji kontraktu i metodyka ich rozwiązywania
9. Zmiany w kontrakcie FIDIC a prawo zamówień publicznych – stan prawny 2017
Końcowy test utrwalający wiedzę
Podsumowanie szkolenia.
Sesja informacji zwrotnej.

Dlaczego szkolenie w formule zamkniętej?
  O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
   
  Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
   
  Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
   
  Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
   
  Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
   
  W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
   
  Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
   
  Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
   
  Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
   
  Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.

Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju


Kontakt w sprawie szkolenia zamkniętego:

W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Departament szkoleń zamkniętych:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:


Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań


Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00
Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

projekty@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


W przypadku potrzeby przeszkolenia 1-5 pracowników zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń otwartych:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2023 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł