telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Strona główna Księgowość/rachunkowość PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (POIiŚ) - PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (POIiŚ) - PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW

Szkolenia zamknięte w zakresie: PRAKTYCZNYCH ASPEKTÓW REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH POIiŚ

Praktyczne aspekty realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie praktycznej realizacji (kontrola projektu, nieprawidłowości podczas realizacji) i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach programu POIiŚ. Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie, pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.

Poglądowy program szkolenia*:

*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.

BLOK 1
Główne zasady i założenia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Zasadnicze obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ.
Zasady zawierania umów w ramach Projektu wraz z uwzględnieniem przepisów, w tym zakresie (PZP, wytyczne instytucji systemowych), zakres procedury zawierania umów.
Zmiany w projekcie i umowie o dofinansowanie.
Dokumentowanie wydatków.
Zagadnienia związane z wymogiem archiwizacji dokumentacji projektowej w ramach projektów POIiŚ.
Podstawy prawne kontroli wydatków dokonywanych w ramach POIiŚ.
Podstawowe zasady kontroli wydatkowania środków w ramach POIiŚ.
Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikator)
Podstawa prawna, zakres i zasady stosowania taryfikatora.
Przykłady naruszeń i nieprawidłowości wykrywanych najczęściej.
Konsekwencje dla Beneficjenta w razie stwierdzenia uchybienia w projekcie.
Procedury przetargowe.
Regulacje w zakresie dokumentacji i jej przechowywania.
Wytyczne w zakresie promocji projektu.
Wytyczne Instytucji Zarządzającej odnośnie procedur, których posiadanie i stosowanie wymagane jest od Beneficjenta POIiŚ.
Podstawowe zasady utrzymania trwałości projektu.
Praktyczne wskazówki realizacji projektu, najczęściej częściej popełniane błędy.

BLOK 2

Rozliczanie projektów inwestycyjnych - zagadnienia wstępne.
Główne zasady kwalifikowania wydatków POIiŚ.
Kwalifikowalność wydatków na różnych etapach wdrażania projektu:
 • przygotowanie projektu
 • zarządzanie projektem
 • nabycie nieruchomości – omówienie i przykłady praktyczne
 • roboty budowlane
 • sprzęt i wyposażenie
Kwestie podatkowe w projektach inwestycyjnych (podatek VAT)
Wydatki niekwalifikowalne.
Sprawozdawczość i rozliczanie projektu (wnioski o płatność: zaliczkową, pośrednią, końcową); sugerowane uzupełnienie o część warsztatową.
Zasady wypełniania formularza wniosku o płatność przez Beneficjenta.
Zasady przygotowania załączników do wniosku o płatność.
Opisy do dokumentów księgowych przedstawianych we wnioskach o płatność.
Praktyczne rady dotyczące formy składania wniosków o płatność.
Pytania i wątpliwości zgłaszane przez Uczestników – dyskusja kończąca.
Konsultacje indywidualne.
Dlaczego szkolenie w formule zamkniętej?
  O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
  ?Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
  ?Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
  ?Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
  ?Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
  ?W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
  ?Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
  ?Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
  ?Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
  ?Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.

Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego krajuKontakt w sprawie szkolenia zamkniętego:

W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Departament szkoleń zamkniętych:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
ul. Żmigrodzka 41/49
60-171 Poznań
alt

Godziny pracy biura: Pn-Pt 07.30 - 18.00

Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

projekty@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


W przypadku potrzeby przeszkolenia 1-5 pracowników zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń otwartych:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł