telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Strona główna Zamówienia publiczne Elektronizacja zamówień publicznych 2018

Elektronizacja zamówień publicznych 2018

PROPOZYCJA SZKOLENIA DEDYKOWANEGO DLA PAŃSTWA PRACOWNIKÓW:

Elektronizacja zamówień publicznych 2018 - poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:


Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z 2016 roku wdrażająca Dyrektywy unijne, wdraża również elektronizację zamówień publicznych tj. od dnia 18 kwietnia 2018 r. elektronizację JEDZ, a od 18 października 2018 r. pełną elektronizację procesu udzielania zamówień publicznych.
Aktualnie dla Zamawiających i Wykonawców jest to ogromnym wyzwaniem ponieważ Urząd Zamówień Publicznych nie zapewnił jeszcze odpowiedniego narzędzia umożliwiającego taką formę komunikacji.
Uruchomienie takiego narzędzia zaplanowane jest na II połowę 2018 roku (przetarg na platformę jest obecnie w toku).

W związku z powyższym na szkoleniu przekazane będą wyłącznie informacje o prawach i obowiązkach wynikających z przyszłej elektronizacji, schemat potencjalnego postępowania w zakresie przygotowania i udzielenia zamówienia publicznego w kontekście wskazanej elektronizacji, a także zostaną omówione akty prawne związane z elektronizacją.


Grupa docelowa:
Projekt warsztatów został przygotowany z myślą o firmach i przedsiębiorstwach:
-będących Wykonawcami zamówień publicznych,
-zamierzających zdobywać kontrakty w ramach zamówień publicznych.
 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zapytania ofertowego, aby uzyskać kompleksową ofertę: Zapytanie ofertowe


Poglądowy program szkolenia*:
*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.

Elektronizacja zamówień publicznych 2018

1. Uprawnienia i obowiązki wykonawcy w systemie zamówień publicznych:
2. Warunki udziału w postępowaniu :
3. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia uprawnienia wykonawców:
4. Termin związania ofertą:
5. Uzupełnianie oświadczeń i dokumentów:
6. Udostępnianie dokumentacji przetargowej wykonawcom:
7. Oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne w sposób istotny nie wpływające na treść oferty:
8. Odrzucenie oferty przetargowej:
9. Środki odwoławcze:
10. Zawarcie umowy i zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
11. Indywidualne zapytania uczestników szkolenia.
12. Elektronizacja zamówień publicznych 2018.

Istotnym elementem szkolenia będą także liczne i adekwatne odniesienia do dostępnego orzecznictwa.

Dlaczego szkolenie w formule zamkniętej?
  O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
  Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
   
  Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
   
  Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
   
  Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
   
  W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
   
  Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
   
  Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
   
  Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
   
  Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.

Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju


Kontakt w sprawie szkolenia zamkniętego:

W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Departament szkoleń zamkniętych:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:


Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań


Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00
Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

projekty@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


W przypadku potrzeby przeszkolenia 1-5 pracowników zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń otwartych:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2023 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł