telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Strona główna Tematyka unijna Dobre praktyki podczas realizacji projektów unijnych w Perspektywie Finansowej 2014-2020

Dobre praktyki podczas realizacji projektów unijnych w Perspektywie Finansowej 2014-2020

PROPOZYCJA SZKOLENIA DEDYKOWANEGO DLA PAŃSTWA PRACOWNIKÓW:

Dobre praktyki podczas realizacji projektów unijnych w Perspektywie Finansowej 2014-2020
- poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:


Grupa docelowa:
Do udziału w szkoleniu szczególnie zachęcamy:
 • pracowników administracji publicznej;
 • głównych księgowych;
 • kierowników działów finansowo €“ księgowych;
 • członków zespołów projektowych;
 • osoby odpowiadające za realizację projektów unijnych;
 • pracowników podmiotów mających zamiar aplikować o wsparcie finansowe z UE;
 • osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia problematyką.
Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej.
 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zapytania ofertowego, aby uzyskać kompleksową ofertę: Zapytanie ofertowe


Poglądowy program szkolenia*:
*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.

Dobre praktyki podczas realizacji projektów unijnych w Perspektywie Finansowej 2014-2020

1.Zasady skutecznej realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020
 • Właściwa ocena zapisów Wniosku o dofinansowanie w kontekście zobowiązań nakładanych Umową dotacyjną
 • Ocena kwalifikowalności projektu i kwalifikowalności wydatków
 • Obowiązkowe procedury i rozwiązania instytucjonalne w zakresie realizacji projektu
 • Zasady budowy zespołu zarządzającego realizacją projektu
 • Dobre praktyki w obszarze zarządzania projektem.
2.Dobre praktyki w zakresie udzielania zamówień w trybie innym niż PZP
 • Zasady szacowania wartości zamówienia
 • Procedura rozeznania rynku
 • Zasada konkurencyjności
 • Przykłady naruszeń wymogów programowych w zakresie procedur zawierania umów.
3. Właściwa promocja projektów unijnych
 • Nowe wymogi w zakresie promocji projektu
 • Obowiązkowe formy działań informacyjno-promocyjnych
 • Przykłady zastosowań działań informacyjno-promocyjnych w poszczególnych typach projektów
 • Dobre praktyki w zakresie dokumentowania działań promocyjnych.
4. Dobre praktyki w zakresie wyodrębnionej ewidencji księgowej
 • Zasady wyodrębniania operacji związanych z realizacją projektu
 • Wyodrębniona ewidencja w przypadku podmiotów prowadzących pełną księgowość
 • Wyodrębniona ewidencja w przypadku podmiotów prowadzących uproszczoną księgowość
 • Wyodrębniona ewidencja w przypadku podmiotów nieprowadzących księgowości
 • Przykłady poprawnych zapisów Polityki rachunkowości, Zakładowego Planu Kont oraz księgowań.
5. Skuteczne rozliczanie środków unijnych
 • Obowiązki w zakresie sporządzania rozliczeń projektu
 • Zasady i terminy sporządzania Wniosków o płatność
 • Typowe błędy w toku procesu rozliczeń
 • Warsztaty - Studium przypadku
-Weryfikacja kwalifikowalności wydatków na podstawie przykładowych dowodów księgowych
-Weryfikacja poprawności dokumentacji rozliczeniowej służącej dokumentowaniu wydatków
-Ustalanie finalnej wysokości kosztów kwalifikowanych i wysokości należnego dofinansowania.
 
6. Dobre praktyki w zakresie monitorowania efektów projektu
 • Obowiązek osiągnięcia wskaźników produktu oraz rezultatu
 • Zasady dokumentowania postępu rzeczowego projektu
 • Monitorowanie wskaźników rezultatu na poziomie Beneficjenta
 • Dokumentacja sprawozdawcza w zakresie realizacji wskaźników
 • Przykłady w zakresie monitorowania efektów projektu w projektach inwestycyjnych oraz szkoleniowo-doradczych
7. Właściwe przygotowanie do kontroli projektu
 • Obowiązek poddania się Beneficjenta czynnościom kontrolnym
 • Obszary poddawane kontroli
 • Zasady realizacji czynności kontrolnych €“ prawa i obowiązki stron
 • Właściwe przygotowanie dokumentacji projektu na potrzeby kontroli
 • Zasady postępowania w przypadku wykrycia uchybień i nieprawidowości
 • Przykłady uchybień i działań naprawczych.

Dlaczego szkolenie w formule zamkniętej?
  O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
   
  Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
   
  Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
   
  Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
   
  Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
   
  W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
   
  Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
   
  Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
   
  Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
   
  Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.
 
Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju
 

Kontakt w sprawie szkolenia zamkniętego:

W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Departament szkoleń zamkniętych:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:


Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań


Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00
Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

projekty@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


W przypadku potrzeby przeszkolenia 1-5 pracowników zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń otwartych:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2023 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł