telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Strona główna Tematyka unijna Nowelizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Nowelizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

PROPOZYCJA SZKOLENIA DEDYKOWANEGO DLA PAŃSTWA PRACOWNIKÓW:

Nowelizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
- poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:


Grupa docelowa:
 
 • główni księgowi,
 • pracownicy administracji publicznej i samorządowej,
 • osoby zarządzające, koordynujące i rozliczające projekty unijne w perspektywie 2014 -2020,
 • kierownicy działów finansowo-księgowych,
 • członkowie zespołów projektowych,
 • osoby, które planują aplikować o środki finansowe w perspektywie finansowej 2014-2020,
 • osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia problematyką.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zapytania ofertowego, aby uzyskać kompleksową ofertę: Zapytanie ofertowe


Poglądowy program szkolenia*:
*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.

Nowelizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Dzień I
Informacje podstawowe
1. Zakres obowiązywania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności …..
2. Zmiana ważniejszych definicji w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności…

Kluczowe aspekty kwalifikowalności projektu i wydatków– wg znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
1. Kwalifikowalność wydatków - a wniosek o dofinansowanie (zmiana podejścia)
2. Zasięg geograficzny i ramy czasowe kwalifikowalności wydatków
3. Faktyczne poniesienie wydatku
4. Trwałość projektu - zmiany po nowelizacji
5. Kwalifikowalność wydatków w podziale na kategorie – szczegółowe omówienie i warsztat - z naciskiem na zmiany od sierpnia 2019r:
• Podatek od towarów i usług VAT – zmiany po nowelizacji
• Działania informacyjno-promocyjne
• Koszty usług zleconych - zmiany po nowelizacji
6. Koszty personelu projektu - zmiany po nowelizacji
• Stosunek pracy
• Osoba fizyczna prowadząca działalność (beneficjent)
7. Podwójne finansowanie – szczegółowe omówienie i warsztat
8. Cross – financing – zmiany po nowelizacji.

Dzień II
Kluczowe aspekty kwalifikowalności wydatków 2014-2020 – wg znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ciąg dalszy
1. Wkład własny beneficjenta – pieniężny i niepieniężny (zmiana sposobu rozliczania)
2. Kwalifikowalność zaliczki (nowelizacja)
3. Utrata kwalifikowalności wydatku a wkład własny beneficjenta
4. Finansowanie środków trwałych w projekcie i WNP
5. Dochód w projekcie
6. Specyfika projektów partnerskich
7. Wydatki kwalifikowane i nie kwalifikowane – zmiany po nowelizacji

Przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych według znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków…
1. Szacowanie wartości zamówienia (obowiązek nałożony na Zamawiającego)
2. Obowiązki beneficjenta w zakresie udzielanych zamówień będącego i niebędącego zamawiającym w rozumieniu PZP z naciskiem na zmiany od sierpnia 2019 roku:
• Zasada konkurencyjności
• Rozeznanie rynku
• Zamówienia poniżej 20.000 zł netto.
3. Konflikt interesów a zasada konkurencyjności
4. Opis przedmiotu zamówienia – omówienie i warsztat
5. Wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności…
6. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia
7. Pozostałe procedury wynikające z zasady konkurencyjności
8. Podpisanie umowy z wykonawcą/dostawcą
9. Dokonywanie zmian w podpisanej umowie z wykonawcą/dostawcą
10. Uproszczone metody rozliczania wydatków – nowelizacja wynikająca z Rozporz. PE i Rady UE nr 2018/1046
Podsumowanie szkolenia.

Dlaczego szkolenie w formule zamkniętej?
  O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
  Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
   
  Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
   
  Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
   
  Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
   
  W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
   
  Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
   
  Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
   
  Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
   
  Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.

Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju


Kontakt w sprawie szkolenia zamkniętego:

W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Departament szkoleń zamkniętych:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:


Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań


Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00
Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

projekty@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


W przypadku potrzeby przeszkolenia 1-5 pracowników zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń otwartych:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2023 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł