telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Strona główna Ochrona Środowiska / Gospodarka Odpadami Gospodarka odpadami w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów

Gospodarka odpadami w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów

PROPOZYCJA SZKOLENIA DEDYKOWANEGO DLA PAŃSTWA PRACOWNIKÓW:

Gospodarka odpadami w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów
- poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:


Grupa docelowa:
Do udziału w szkoleniu serdecznie zachęcamy:
 • pracowników administracji publicznej
 • pracowników przedsiębiorstw prywatnych
 • specjalistów ds. ochrony środowiska
 • specjalistów ds. gospodarki odpadami
 • osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe
 • wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.
 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zapytania ofertowego, aby uzyskać kompleksową ofertę: Zapytanie ofertowe


Poglądowy program szkolenia*:
*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.

Gospodarka odpadami w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów

1. Wytwarzający, posiadacze i przetwarzający odpady. Kto kim jest w aspekcie odpowiedzialności prawnej, i obowiązków.

2. Kwalifikowanie odpadów (przykłady):
 • źródła powstawania odpadów,
 • przyporządkowanie kodu odpadu,
 • rozpoznawanie odpadów komunalnych, przemysłowych i opakowaniowych
 • odpady niebezpieczne, szczególne wymagania
 • nieprawidłowe kwalifikowania odpadów, przykłady, konsekwencje
3. Warunki uznawania materiału lub substancji za produkt uboczny.

4. Kiedy odpad traci status odpadu.


5. Decyzje administracyjne: od przygotowania wniosku po weryfikację uzyskanej decyzji:
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • zezwolenie na zbieranie odpadów,
 • zezwolenie na transport odpadów.
6. Prowadzenia ewidencji odpadów wg nowych dokumentów:
 • kto prowadzi ewidencje,
 • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji - nowe rozporządzenie,
 • ewidencja uproszczona - kto może ja prowadzić,
 • przekazywanie odpadów osobom fizycznym – co się zmieniło,
 • zbiorcze zestawienie o odpadach jako odzwierciedlenie danych w ewidencji.
7. Obowiązki wynikające z ustawy o opakowaniach i gospodarce odpadami opakowaniowymi:
 • obowiązki wprowadzającego produkty w opakowaniach,
 • zasady samodzielnego rozliczania się z obowiązków,
 • realizacja obowiązków przez wprowadzających do 1 Mg odpadów,
 • kampanie edukacyjne,
 • audyt przedsiębiorców prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych,
 • nowa dokumentacja DPR i DPO oraz EDPR i EDPO – nowe zasady jej wystawiania,
 • jakie metody odzysku można uznać za odzysk a jakie za recykling,
8. Gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi i segregowanymi po wprowadzeniu nowego systemu gospodarowania odpadami w gminie:
 • podpisywanie umów na odbiór odpadów,
 • jakie odpady należy oddawać,
 • konsekwencje łamania prawa miejscowego,
9. Weryfikacja odbiorcy odpadów – przeniesienie odpowiedzialności.

10. Realizacja obowiązków przez wprowadzających baterie i akumulatory.

11. Zmiany przepisów prawa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wynikające z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w tym m.in.:
 • Nowe definicje wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Rozliczanie przedsiębiorcy zagranicznego - autoryzowany przedstawiciel
 • Zmiany w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego objętego przepisami ustawy
 • Zwolnienie części przedsiębiorców z opłat produktowych – pomoc de minimis
 • Nowe poziomy zbierania – rozszerzenie listy produktów objętych wymaganym poziomem, okresy przejściowe i poziomy docelowe
 • Objęcie nowymi obowiązkami sprzętu innego niż przeznaczony dla gospodarstw domowych
 • Nowe poziomy odzysku i recyklingu zużytego sprzętu
 • Nowe zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku – zwiększenie odpowiedzialności wprowadzającego
 • Nowe obowiązki nałożone na sprzedawców w zakresie zbierania zużytego sprzętu
 • Zakaz zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części z takich zużytych urządzeń przez podmioty inne niż prowadzący zakłady przetwarzania
 • Audyt zewnętrzny organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzących zakłady przetwarzania
 • Zmiany w zakresie prowadzenia kontroli dotyczących zbierających i przetwarzających zużyty sprzęt oraz prowadzących recykling i inne niż recykling procesy odzysku odpadów powstałych ze zużytego sprzętu.
12. Zasady wpisu do rejestru prowadzonego przez marszałka.

13. Wprowadzanie danych do BDO.

14. Kontrola w firmie (analiza przykładowych sytuacji podawanych przez uczestników):
 • otrzymanie zawiadomienia o kontroli,
 • upoważnienie do udzielania wyjaśnień,
 • przygotowanie dokumentacji,
 • oględziny,
 • wyjaśnienia do protokołu,
 • podpisanie protokołu lub odmowa podpisania.

Dlaczego szkolenie w formule zamkniętej?
  O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
   
  Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
   
  Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
   
  Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
   
  Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
   
  W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
   
  Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
   
  Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
   
  Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
   
  Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.

Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju


Kontakt w sprawie szkolenia zamkniętego:

W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Departament szkoleń zamkniętych:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:


Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań


Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00
Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

projekty@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


W przypadku potrzeby przeszkolenia 1-5 pracowników zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń otwartych:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2023 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł