telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Strona główna Zarządzanie/menedżerskie Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji.

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji.

PROPOZYCJA SZKOLENIA DEDYKOWANEGO DLA PAŃSTWA PRACOWNIKÓW:

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji.
- poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:


Grupa docelowa:
 • właściciele firm
 • managerowie
 • osoby odpowiedzialne za zarządzanie zespołem ludzkim oraz ich bezpośredni przełożeni
 • specjaliści biorący udział w kierowaniu i zarządzaniu
 • osoby zainteresowane zdobyciem umiejętności w zakresie kierowania zespołem pracowników
 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zapytania ofertowego, aby uzyskać kompleksową ofertę: Zapytanie ofertowe


Poglądowy program szkolenia*:
*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji.

Dzień I

1. Wprowadzenie do warsztatów szkoleniowych.
 • Prezentacja sylwetki wykładowcy i Uczestników warsztatów.
 • Omówienie głównych elementów warsztatów.
 • Autoprezentacja uczestników - wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania.
2. Ja - jako menedżer - odkrycie własnego potencjału.
 • Podstawowe funkcje menedżera/lidera.
 • Style kierowania w aspekcie zarządzania zespołem.
 • Marka menedżera.
 • Autorytet lidera, czyli połączenie kompetencji, wiedzy, doświadczenia i osobowości.
 • Przegląd kompetencji skutecznego menedżera.
 • Efektywne zarządzanie czasem.
3. Najważniejsze funkcje menedżerskie.
 • Przekazywanie informacji.
 • Wyznaczanie celów.
 • Motywowanie.
 • Rozwój i ocena pracowników.
4. Błędne strategie menedżerskie.

5. Budowanie wiarygodności lidera.
 • Rola zaufania w procesie zarządzania.
 • Jak budować zaufanie?
 • Rola menedżera w budowaniu zaufania.
6. Wizerunek menedżera w oparciu o osobowość i profil organizacji.
 • Kreowanie indywidualnego wizerunku menedżera względem:
 1. Klientów
 2. Misji organizacji
 3. Zwierzchników
 4. Współpracowników
 5. Osobistych potencjałów każdego menedżera.
7. Skuteczna komunikacja w procesie kierowania.
 • Komunikacja narzędziem pracy menedżera.
 • Funkcje komunikacji w procesie kierowania.
 • Podstawy skutecznego przekazu.
 • Metody prezentacji własnych rozwiązań.
 • Sztuka radzenia sobie w różnych sytuacjach komunikacyjnych.
 • Asertywność jako ważna cecha skutecznego menedżera.
 • Konstruktywna krytyka i ocena.
 • Konieczność zwolnienia członka zespołu.
8. Gra strategiczna.

9. Analiza i wyniki gry strategicznej dyskusja, wnioski trenera.


DZIEŃ II

10. Planowanie i wyznaczanie celów.
 • Proces planowania celów i określanie priorytetów.
 • Monitorowanie realizacji celów podejście sytuacyjne.
11. Tworzenie sprawnego, dynamicznego zespołu.
 • Schemat realizacji skutecznego, dynamicznego zespołu.
 • Umiejętne określenie misji, celów, wartości i reguł panujących w zespole pod kątem realizacji celów organizacji.
 • Odpowiedni dobór członków zespołu pod kątem postawy, kompetencji oraz umiejętności interakcji międzyludzkiej.
 • Metody poprawiania efektywności istniejącego zespołu.
 • Odpowiednia reakcja na niekorzystne zjawiska w organizacji.
12. Zarządzanie sytuacyjne w praktyce menedżerskiej.
 • Specyfika działania menedżera w czterech stylach zarządzania.
 • Cykl komunikacji z pracownikiem dopasowanie stylu do etapu rozwoju pracownika.
 • Planowanie, zlecanie, delegowanie.
 • Monitorowanie w drodze do osiągnięcia rezultatu.
 • Ocena i informacja zwrotna.
13. Warsztat symulacyjny kierowania zespołem:
 • prezentacja rezultatów pracy grup
 • wnioski ucztestników
 • zadania problemowe w oparciu o grę
 • wnioski trenera, przywołanie analogicznych przypadków z warsztatu do konkretnych przypadków z rzeczywistych organizacji.
14. Skuteczne delegowanie zadań główne zasady.
 • Przygotowanie do delegowania zadań.
 • Wyznaczenie obszaru zdań do delegowania nasze cele i priorytety.
 • Ocena kompetencji pracownika przed delegowaniem zadania.
 • Klasyfikacja pracowników: podwładny o wysokiej świadomości i odpowiedzialności, pracownik o niskiej świadomości własnej wartości.
15.Sztuka motywowania pracownika.
 • Wybrane koncepcje motywowania pracowników i ich przełożenie na funkcjonowanie organizacji.
 • Rozpoznawanie indywidualnych wzorców komunikowania się menedżerów i ich konsekwencji dla procesów motywowania pracowników.
 • Bycie rozpoznanym, zauważonym jako podstawowa potrzeba człowieka.
 • Jak motywować czego potrzebują ludzie, by efektywnie pracować?
 • Wzorzec tworzenia systemu motywacyjnego dla pracowników.
16. Rozwijanie samodzielności pracowników ćwiczenia praktyczne.
 • Kreowanie wartościowego pracownika jak obudzić w pracownikach chęć do myślenia i działania.
 • Zakres odpowiedzialności pracownika jako podstawa do pobudzenia go do działania.
 • Rozwijanie, inspirowanie pomysłowości i kreatywności personelu.
17. Sztuka rozwiązywania konfliktów w organizacji.
 • Określanie podłoża konfliktu.
 • Komunikacja w konflikcie.
 • Koszty ponoszone przez organizacje z powodu konfliktów.
 • Strategie radzenia sobie z konfliktem.
18. Podsumowanie warsztatów.

Dlaczego szkolenie w formule zamkniętej?
  O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
   
  Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
   
  Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
   
  Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
   
  Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
   
  W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
   
  Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
   
  Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
   
  Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
   
  Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.

Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju


Kontakt w sprawie szkolenia zamkniętego:

W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Departament szkoleń zamkniętych:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:


Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań


Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00
Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

projekty@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


W przypadku potrzeby przeszkolenia 1-5 pracowników zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń otwartych:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2023 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł