telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Strona główna Umiejętności osobiste SKUTECZNE METODY I TECHNIKI PROWADZENIA TRUDNYCH ROZMÓW Z PRACOWNIKAMI

SKUTECZNE METODY I TECHNIKI PROWADZENIA TRUDNYCH ROZMÓW Z PRACOWNIKAMI

Szkolenia zamknięte w zakresie: SKUTECZNYCH METOD I TECHNIK PROWADZENIA TRUDNYCH ROZMÓW Z PRACOWNIKAMI

Skuteczne metody i techniki prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami - poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:

Grupa docelowa:

Kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla. Celem szkolenia jest zapoznanie przełożonych ze skutecznymi sposobami i technikami przeprowadzania z pracownikami rozmów motywujących, dyscyplinujących, wyjaśniających, oceniających i zwalniających.

Poglądowy program szkolenia*:

*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.

1. Pracodawca i pracownik – prawa, obowiązki i odpowiedzialność stron stosunku pracy.

2. Czym jest trudna rozmowa i dlaczego jest „trudna”.


3. Elementy komunikacji interpersonalnej, niezbędne w przypadku trudnych rozmów.


4. Zasady przeprowadzania rozmów z pracownikami:

-zachowania niewerbalne ułatwiające i utrudniające rozmowę
-rola aktywnego słuchania
-komunikacja werbalna w trakcie trudnych rozmów
-pytania, które zachęcają do konstruktywnego dialogu
-budowanie skutecznej argumentacji, wyrażanie swojego zdania i opinii
-udzielanie informacji zwrotnej
-reagowanie na presję, manipulację, agresję, bierność.


5. Rozmowy oceniające i motywujące:

-proces oceny pracownika
-udzielanie konstruktywnej krytyki

-najczęściej popełniane błędy w procesie oceniania
-sposoby udzielania pochwał i motywacji
-pobudzanie inicjatywy i samodzielności.

6. Rozmowy dyscyplinujące:

-przyczyny złej pracy
-zasady i sposoby prowadzenia rozmowy dyscyplinującej
-informowanie o konsekwencjach
-procedura zmiany zachowań niepożądanych.


7. Komunikacja w procesie zwolnień:

-jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem
-zwolnienie jako sytuacja trudna – emocje i reakcje osób zwalnianych
-radzenie sobie ze stresem i napięciem własnym oraz zwalnianego pracownika
-struktura rozmowy końcowej ze zwalnianym pracownikiem
-reakcje pracowników na zmiany w instytucji
-reguły zachowań po rozmowie zwalniającej.

8.Przebieg rozmów z partnerem społecznym:

-przygotowanie i ustalenie procedury rozmów
-prowadzenie rozmów
-taktyki werbalne, chwyty i triki a manipulacje w rozmowach
-przełamywanie impasu, ustępowanie i uzyskiwanie ustępstw
-składanie ostatecznej propozycji
-zakończenie negocjacji i podpisanie porozumienia

9. Postrozmowy: analiza wyników.

Dlaczego szkolenie w formule zamkniętej?
  O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
  ?Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
  ?Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
  ?Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
  ?Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
  ?W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
  ?Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
  ?Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
  ?Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
  ?Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.

Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego krajuKontakt w sprawie szkolenia zamkniętego:

W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Departament szkoleń zamkniętych:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
ul. Żmigrodzka 41/49
60-171 Poznań
alt

Godziny pracy biura: Pn-Pt 07.30 - 18.00

Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

projekty@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


W przypadku potrzeby przeszkolenia 1-5 pracowników zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń otwartych:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł