Organizacja szkoleń Semper Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte dla Pracowników Administracji

Od początku swojej działalności Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER wielokrotnie miało zaszczyt realizować liczne szkolenia zamknięte dla pracowników Administracji Publicznej. Zebrane doświadczenia pozwoliły nam na przygotowanie propozycji metod nauki ściśle dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań.

Z przyjemnością przedstawiamy ofertę szkoleń zamkniętych cieszących się niesłabnącym zainteresowaniem sektora publicznego. Wśród naszych propozycji znajdują się szkolenia z różnych obszarów tematycznych. Pracowników Administracji Publicznej zapoznajemy ze zmianami w prawie i uczymy, jak profesjonalnie obsługiwać klientów w urzędach. Zdobycie tych i wielu innych umiejętności pozwala jednostkom administracji publicznej funkcjonować sprawniej niż dotychczas, a także być lepiej odbieranymi na zewnątrz.

Szkolenia zamknięte – szkolenia dopasowane do potrzeb Uczestników

Forma szkoleń zamkniętych to jeden z najskuteczniejszych sposobów podniesienia kompetencji twardych i miękkich Pracowników Administracji. Przed rozpoczęciem zajęć z wybranego obszaru tematycznego zawsze analizujemy występujące potrzeby. Pozwala nam to dostosować tematykę szkoleń do oczekiwań uczestników. Dbamy także o to, aby uczestnicy zdobytą wiedzę mogli wykorzystać w praktyce. Z tego względu preferujemy szkolenia w formie warsztatów, a nasi wykładowcy posługują się licznymi case study. Cenimy sobie także wymianę doświadczeń – trenerzy inicjują dyskusję, a także odpowiadają na pytania uczestników.

Szkolenia zamknięte przeprowadzamy w dogodnych dla kursantów terminach. Również wybór miejsca leży po stronie zamawiającego. Nasi eksperci prowadzą warsztaty na terenie całego kraju, dzięki czemu istnieje możliwość połączenia szkoleń z wyjazdem integracyjnym. Wówczas szkolenie zamknięte może być też formą budowania relacji w zespole.

Nasza oferta szkoleń zamkniętych

Pracownikom Administracji proponujemy rozmaite szkolenia. W ofercie mamy warsztaty podnoszące umiejętności twarde i miękkie. Poruszamy tematykę unijną, dzięki czemu uczestnicy jeszcze lepiej radzą sobie z pozyskiwaniem, wydawaniem i rozliczaniem środków z funduszy unijnych. Proponujemy także szkolenia dla menedżerów z zakresu motywowania pracowników w codziennej pracy w urzędzie.

W gronie naszych wykładowców znajdują się wieloletni trenerzy, doradcy, prawnicy i wykładowcy. Zachęcamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą szkoleń zamkniętych skierowanych do Pracowników Administracji.


Szkolenia z kategorii Budownictwo
L.p.Tytuł szkolenia
1Odlesienie i odrolnienie gruntów na potrzeby realizacji inwestycji liniowych
2ABC Prawa Budowlanego – Kompendium obowiązujących przepisów.
3Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur.
4Eksploatacja Obiektów Budowlanych – Kompendium obowiązujących przepisów i najlepszych praktyk.
5Finanse publiczne w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów.
6Gospodarka nieruchomościami - praktyczne zastosowanie Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów powiązanych.
7Kompendium inwestycji budowlanych w praktyce: prawo budowlane, realizacja zamówień publicznych na roboty budowlane oraz FIDIC.
8Kontrola i audyt inwestycji budowlanych w praktyce. Kompendium obowiązujących procedur
9Kosztorysowanie w procesie budowlanym - warsztaty pomocne w praktycznym przygotowywaniu, wdrażaniu i rozliczaniu umów o roboty budowlane.
10Ocena stanu prawnego i technicznego obiektu budowlanego i nieruchomości gruntowej
11Planowanie przestrzenne w procesie inwestycyjnym
12Planowanie przestrzenne w procesie inwestycyjnym
13Podatek od nieruchomości w praktyce
14Prawo Budowlane 2019
15Prawo budowlane i planowanie przestrzenne - aspekty prawne i praktyczne prowadzenia inwestycji budowlanych.
16Profesjonalne zarządzanie procesami zakupowymi w praktyce
17Profesjonalne zarządzanie procesami zakupowymi w praktyce
18Realizacja procesu inwestycyjnego w kontekście najnowszych zmian
19Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej
20Umowy w procesie inwestycyjno-budowlanym
21Warunki kontraktowe FIDIC w świetle polskich regulacji prawnych i praktyki budowlanej
22Zarządzanie nieruchomościami i nadzór nad inwestycjami budowlanymi w praktyce
Szkolenia z kategorii Finanse publiczne
L.p.Tytuł szkolenia
1ABC Finansów publicznych w praktyce - Kompendium aktualnych przepisów. Analiza aspektów prawnych, finansowych i organizacyjnych związanych z prowadzeniem publicznej gospodarki finansowej
2Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych
3Komisja przetargowa w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych
4Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych
5Pomoc publiczna w praktyce w ramach Programów Operacyjnych 2014-2020
6Zamówienia publiczne IT (usługi i dostawy informatyczne) w odniesieniu do najnowszych zaleceń UZP - warsztaty praktyczne dla Zamawiających
7OCENA MERYTORYCZNA PROJEKTÓW UNIJNYCH W RAMACH POKL DLA CZŁONKÓW KOP
8PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWANE - PROJEKTY SAMORZĄDOWE
9BUDŻET ZADANIOWY I RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
10NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO Z ZAKRESU PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI
11KONTROLA I AUDYT W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
12KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
13USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH (NOWELIZACJA)
Szkolenia z kategorii Informatyka
L.p.Tytuł szkolenia
1Elektroniczne zarządzanie dokumentacją elektroniczną i papierową w podmiocie (EZD).
2Narzędzia IT w zarządzaniu projektami
3Praktyczne wykorzystanie aplikacji MS EXCEL
Szkolenia z kategorii Kadry
L.p.Tytuł szkolenia
1AKADEMIA HR: Efektywna Ocena Pracownicza i Budowa Strategii Rozwoju Pracowników w Organizacji
2CZAS PRACY - praktyczne aspekty planowania i rozliczenia
3Kadry i płace w praktyce. Kompleksowe warsztaty z zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.
4Mobbing i przeciwdziałanie mobbingowi
5Motywacja pracowników w praktyce
6Profesjonalna rekrutacja pracowników w praktyce
7Specjalista ds. kadr i płac.
8Zarządzanie międzypokoleniowe
9Zarządzanie szkoleniami. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych
10SKUTECZNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE PRACOWNICZYM
11PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA W URZĘDZIE
12SKUTECZNE METODY I TECHNIKI PROWADZENIA TRUDNYCH ROZMÓW Z PRACOWNIKAMI
13PROFESJONALNA SEKRETARKA / ASYSTENTKA
Szkolenia z kategorii Kompetencje miękkie
L.p.Tytuł szkolenia
1Zarządzanie Zespołem - Diagnoza własnego stylu kierowania i reagowania na różne style zachowań pracowników
2Asertywność i komunikacja interpersonalna w praktyce.
3Asertywność w pracy zawodowej
4Asertywność w Zarządzaniu - warsztaty praktyczne zwiększające efektywność działań kadry kierowniczej.
5Autoprezentacja i wystąpienia publiczne w praktyce. Szkolenie kreowania własnego wizerunku i profesjonalnego budowania relacji z audytorium
6Efektywne negocjacje i skuteczne budowanie relacji zawodowych.
7Komunikacja interpersonalna w pracy zawodowej - warsztaty praktyczne pozwalające na zwiększenie skuteczności rozwiązywania konfliktów i osiągania celów własnych i organizacji.
8Obsługa Klienta w Administracji Publicznej - profesjonalne warsztaty i ćwiczenia radzenia sobie w kłopotliwych sytuacjach występujących w praktyce urzędniczej.
9Profesjonalna Obsługa Klienta w praktyce
10Profesjonalna sekretarka/asystentka
11Profesjonalne negocjacje w praktyce z elementami autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej.
12SKUTECZNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE PRACOWNICZYM
13PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA W URZĘDZIE
14EFEKTYWNE DELEGOWANIE ZADAŃ
15ROZWÓJ OSOBISTYCH KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH I PRZYWÓDCZYCH
16COACHING JAKO NOWOCZESNA METODA KIEROWANIA ZESPOŁEM W JEDNOSTCE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
17SKUTECZNE METODY I TECHNIKI PROWADZENIA TRUDNYCH ROZMÓW Z PRACOWNIKAMI
18SYSTEM ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE - BUDOWA I WDROŻENIE
19EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE PRACOWNICZYM Z ELEMENTAMI SZTUKI ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
20EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
21PROFESJONALNA SEKRETARKA / ASYSTENTKA
Szkolenia z kategorii Księgowość/rachunkowość
L.p.Tytuł szkolenia
1Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem najnowszych zmian w 2019 roku
2Inwentaryzacja roczna w podmiotach gospodarczych
3Jak realizować projekt współfinansowany ze środków UE, by unikać niekwalifikowalności wydatków, przekroczenia terminów i ustalonego budżetu?
4Kontrola Zarządcza i Zarządzanie Ryzykiem
5Księgowość Projektów Unijnych
6Naliczanie wynagrodzeń w praktyce
7Podstawy rachunkowości
8Środki trwałe w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym
9Windykacja należności w ujęciu prawnym oraz postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające w praktyce
10PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWANE - PROJEKTY SAMORZĄDOWE
11BUDŻET ZADANIOWY I RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
12NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO Z ZAKRESU PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI
13KONTROLA I AUDYT W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
14POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI
15KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
16DOKUMENTOWANIE, ARCHIWIZACJA I AUDYT PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE
17USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH (NOWELIZACJA)
18PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (POIiŚ) - PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW
Szkolenia z kategorii Logistyka
L.p.Tytuł szkolenia
1Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw
2Metody oceny, weryfikacji i wyboru dostawców
3Prawo transportowe w praktyce
Szkolenia z kategorii Ochrona danych osobowych / RODO
L.p.Tytuł szkolenia
1Ochrona Danych Osobowych w praktyce w perspektywie nowego stanu prawnego (RODO)
2Bezpieczeństwo Firm i Instytucji w praktyce - zabezpieczenia dokumentów i plików, ludzi, budynków na wypadek sytuacji kryzysowej.
3Ochrona Danych Osobowych i RODO w działach kadrowo-płacowych i księgowych
4Ochrona danych osobowych i RODO w zamówieniach publicznych
Szkolenia z kategorii Ochrona Środowiska / Gospodarka Odpadami
L.p.Tytuł szkolenia
1Gospodarka odpadami w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów
2Gospodarka odpadami w obliczu najnowszych zmian - decyzje administracyjne wg. nowych zasad, rejestr BDO, sprawozdawczość i ewidencja.
3Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane
4Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym
Szkolenia z kategorii Prawo
L.p.Tytuł szkolenia
1Prawo energetyczne w praktyce.
2Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym i ich należyte zabezpieczenie
Szkolenia z kategorii Prawo administracyjne
L.p.Tytuł szkolenia
1Administrowanie budynkami użyteczności publicznej w praktyce
2Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) dla początkujących. Kompendium obowiązujących przepisów od podstaw
3Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) – kompendium znowelizowanych przepisów.
4Kodeks Postępowania Administracyjnego KPA w świetle nowelizacji oraz redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w praktyce.
5POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI
Szkolenia z kategorii Prawo pracy
L.p.Tytuł szkolenia
1Kadry i płace w praktyce. Kompleksowe warsztaty z zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.
2Prawo Pracy w praktyce - Najnowsze zmiany
Szkolenia z kategorii Prawo wodne
L.p.Tytuł szkolenia
1Prawo wodne
2Prawo wodne - kompendium obowiązujących przepisów
Szkolenia z kategorii Szkolenia zamkniete dla administracji
L.p.Tytuł szkolenia
1Emocjonalny wymiar dokumentów, procedur i audytów - inspirujące warsztaty praktyczne.
2Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
3Postępowanie egzekucyjne w administracji
4Prawo autorskie i prawa pokrewne
5Promocja miast i regionów w praktyce
6Realizacja inwestycji drogowych w trybie specustawy oraz ustawy o drogach publicznych
7Skargi, wnioski i petycje w ogólnym postępowaniu administracyjnym – warsztaty praktyczne.
8Służebność przesyłu i podziały nieruchomości w praktyce
Szkolenia z kategorii Tematyka unijna
L.p.Tytuł szkolenia
1Właściwa realizacja projektów współfinansowanych ze środków pomocowych UE
2Błędy w projektach unijnych w Perspektywie Finansowej 2014-2020. Jak uniknąć nieprawidłowości podczas realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych z UE?
3Dobre praktyki podczas realizacji projektów unijnych w Perspektywie Finansowej 2014-2020
4Dokumentacja rozliczeniowa w projektach unijnych - przygotowywanie i opisywanie dokumentów księgowych i pozaksięgowych.
5Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE.
6Jak realizować projekt współfinansowany ze środków UE, by unikać niekwalifikowalności wydatków, przekroczenia terminów i ustalonego budżetu?
7Kontrola i audyt projektów unijnych - Kompendium dobrych praktyk.
8Księgowość Projektów Unijnych
9Kurs pisania wniosków unijnych - warsztaty skutecznego aplikowania o środki europejskie.
10Nadużycia finansowe w projektach unijnych w Perspektywie Finansowej 2014-2020.
11Nowe zasady pomocy inwestycyjnej dla OZE z funduszy unijnych: pomoc publiczna i klastry energii
12Nowelizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
13Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce
14Projekty unijne dla początkujących
15Rozliczanie i realizacja projektów unijnych
16Rozliczanie projektów unijnych oraz kwalifikowalność wydatków
17Rozliczanie wynagrodzeń i podróży służbowych w projektach unijnych
18Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji
19Zamówienia publiczne w projektach unijnych
20Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków unijnych w oparciu o metodę PCM
21OCENA MERYTORYCZNA PROJEKTÓW UNIJNYCH W RAMACH POKL DLA CZŁONKÓW KOP
22NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO Z ZAKRESU PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI
23KONTROLA I AUDYT W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
24DOKUMENTOWANIE, ARCHIWIZACJA I AUDYT PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE
25PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (POIiŚ) - PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW
Szkolenia z kategorii Umiejętności Osobiste
L.p.Tytuł szkolenia
1Kaizen personalny – Strategia zwiększania własnej produktywności
2Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji.
3Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów pracowniczych i gospodarczych
4Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
5Trening skuteczności osobistej
6Zarządzanie czasem i efektywna realizacja zobowiązań zawodowych.
7Zarządzanie czasem w duchu Kaizen i moja własna strategia zarządzania czasem
Szkolenia z kategorii Zamówienia publiczne
L.p.Tytuł szkolenia
1Zmowa przetargowa i inne trudności w realizacji zamówień publicznych, w tym koncepcja nowego prawa zamówień publicznych. Analiza orzecznictwa i praktyczne warsztaty pod okiem audytora.
2Elektronizacja zamówień publicznych 2018
3Udzielanie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi
4ABC Zamówień Publicznych z uwzględnieniem elektronizacji
5Audyt zamówień publicznych. Audytowani i Audytorzy w rozstrzyganiu trudnych problemów związanych z realizacją zamówień publicznych
6Elektronizacja i problemy w realizacji zamówień publicznych
7Komisja przetargowa w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych
8Kompendium inwestycji budowlanych w praktyce: prawo budowlane, realizacja zamówień publicznych na roboty budowlane oraz FIDIC.
9Kompendium Prawa Zamówień Publicznych w praktyce
10Prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
11Przetarg nieograniczony na gruncie aktualnych aktów prawnych regulujących zamówienia publiczne
12Specjalista ds. Zamówień Publicznych
13Umowy energetyczne w praktyce
14Umowy w systemie zamówień publicznych
15Zamówienia publiczne dla początkujących
16Zamówienia publiczne dla zaawansowanych
17Zamówienia publiczne do 30 000 euro
18Zamówienia publiczne i umowy na roboty budowlane
19Zamówienia publiczne w Jednostkach Służby Zdrowia
20Zamówienia publiczne w praktyce
21Zamówienia publiczne w procesie inwestycyjno-budowlanym
22Zamówienia publiczne w projektach unijnych
23Zamówienia publiczne: Nieprawidłowości i uchybienia w procesie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
24Zamówienia publiczne: Poprawność SIWZ i oferty/wniosku w świetle orzecznictwa
25METODY OCENY DOSTAWCÓW
26Zamówienia publiczne IT (usługi i dostawy informatyczne) w odniesieniu do najnowszych zaleceń UZP - warsztaty praktyczne dla Zamawiających
27NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO Z ZAKRESU PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI
28KONTROLA I AUDYT W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
29PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - WARSZTATY PRAKTYCZNE
Szkolenia z kategorii Zarządzanie projektami
L.p.Tytuł szkolenia
1Zarządzanie projektami i kierowanie zespołem projektowym
2Negocjacje w zarządzaniu projektami
3Praktyczne aspekty realizacji projektów B+R, finansowanych w ramach POIR
4Realizacja i rozliczanie projektów B+R
5EFEKTYWNE DELEGOWANIE ZADAŃ
6SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
7SYSTEM ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE - BUDOWA I WDROŻENIE
8EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Do tej pory zaufali nam między innymi:
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Wyższy Urząd Górniczy
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
 • Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
 • Izba Celna w Białej Podlaskiej
 • Urząd Morski w Słupsku
 • Urząd Marszałkowski w Łodzi
 • Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
 • Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Łódzki Urząd Wojewódzki
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
 • Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
 • Starostwo Powiatowe w Tarnowie
 • Urząd Miasta Tychy
 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
 • Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Straż Miejska w Łodzi
 • Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
 • Ełckie Centrum Kultury
 • Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
 • Urząd Miasta Puławy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • SPZOZ Aleksandrów Łódzki
 • Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu
 • Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu
 • Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju w Warszawie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie
 • Urząd Gminy Sośnicowice
 • Urząd Miejski w Kozienicach
 • Urząd Gminy Wieliszew
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini
 • Gminny Zespół Oświaty w Skulsku
 • Komenda Straży Miejskiej w Żyrardowie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2023 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł