telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Strona główna Ochrona danych osobowych / RODO Ochrona Danych Osobowych i RODO w działach kadrowo-płacowych i księgowych

Ochrona Danych Osobowych i RODO w działach kadrowo-płacowych i księgowych

PROPOZYCJA SZKOLENIA DEDYKOWANEGO DLA PAŃSTWA PRACOWNIKÓW:

Ochrona Danych Osobowych i RODO w działach kadrowo-płacowych i księgowych
- poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:


Grupa docelowa:
Szkolenie adresowane jest do osób bezpośrednio zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych oraz pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.
 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zapytania ofertowego, aby uzyskać kompleksową ofertę: Zapytanie ofertowe


Poglądowy program szkolenia*:
*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.

Ochrona Danych Osobowych i RODO w działach kadrowo-płacowych i księgowych

I. RODO – podstawowe informacje

II. Zakres podmiotowy i przedmiotowy RODO a dane pracowników

III. Najważniejsze pojęcia i definicje

1. Definicja danych osobowych
1.1. Pseudonimizacja
1.2. Anonimizacja
2. Szczególne kategorie danych osobowych
2.1. Dane dotyczące wyroków skazujących i niekaralności
2.2. Pojęcie danych biometrycznych
2.3. Pojęcie danych dotyczących zdrowia
2.4. Pojęcie danych genetycznych
2.5. Przetwarzanie danych szczególnej kategorii w świetle RODO
3. Administrator danych osobowych
3.1. Współadministratorzy danych osobowych
4. Przetwarzanie danych osobowych
5. Definicja zbioru danych osobowych

IV. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

V. Zasady ochrony danych osobowych
1. Zasada przetwarzania zgodnego z prawem (zasada legalności)
1.1. Warunki wyrażenia zgody (art. 7 RODO)
1.2. Dotychczasowe zgody na przetwarzanie danych osobowych
2. Przetwarzanie danych niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
2.1. Wykonanie umowy
3. Merytoryczna poprawność zbieranych danych
4. Nowa zasada przejrzystości i rzetelności
5. Zasada celowości – ograniczenia celu
6. Zasada adekwatności – minimalizacja danych
7. Zasada ograniczenia czasowego
8. Zasada integralności i poufności
8.1. Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych
9. Nowa zasada rozliczalności

IV. Pozyskiwanie danych podczas rekrutacji pracowników
1. Dane pozyskiwane od kandydata do pracy
2. Testy psychologiczne
3. Korzystanie z mediów społecznościowych na potrzeby procesów rekrutacji
4. Rekrutacja anonimowa
5. Weryfikacja informacji podanych przez kandydata (background check)
6. Ochrona danych osobowych kandydatów na pracowników i pracowników na podstawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679

V. Pozyskiwanie danych osobowych podczas przebiegu zatrudnienia

VI. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej a ochrona danych osobowych
1. Akta osobowe
2. Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej (01.01.2019)
3. Dokumentacja wypadkowa i chorobowa
4. Badania lekarskie pracowników
5. Dodatkowe pakiety medyczne pracowników i inne benefity
6. Dokumentacja dotycząca oceny pracownika i notatki służbowe.
7. Dokumentacja związana z karami porządkowymi

VII. Nowe technologie w stosunkach pracy
1. Monitoring
2. Operacje przetwarzania danych związane z pojazdami, z których korzystają pracownicy
3. Dane biometryczne

VIII. Wizerunek pracownika
1. Wizerunek jako dana biometryczna
2. Wizerunek a dane ujawniające pochodzenie rasowe i etniczne
3. Imprezy firmowe a wizerunek
4. Wykorzystanie wizerunku na potrzeby pracodawcy

IX.Ochrona danych osobowych a ZFŚS
1.Zakres danych osobowych pozyskiwany przez pracodawcę.
2.Stanowisko judykatury oraz Prezesa UODO.
3.Proponowane zmiany w przepisach dotyczących ZFŚS.

Dlaczego szkolenie w formule zamkniętej?
  O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
  Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
   
  Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
   
  Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
   
  Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
   
  W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
   
  Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
   
  Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
   
  Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
   
  Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.

Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju


Kontakt w sprawie szkolenia zamkniętego:

W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Departament szkoleń zamkniętych:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:


Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań


Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00
Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

projekty@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


W przypadku potrzeby przeszkolenia 1-5 pracowników zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń otwartych:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł