telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Strona główna Prawo wodne

Prawo wodne

PROPOZYCJA SZKOLENIA DEDYKOWANEGO DLA PAŃSTWA PRACOWNIKÓW:

Prawo wodne - kompendium obowiązujących przepisów - poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:


Grupa docelowa:
Szkolenie zostało zaprojektowane z myślą o:
pracownikach administracji architektoniczo-budowlanej i nadzoru budowlanego,
zarządcach i właścicielach urzadzen wodnych,
projektantach,
kierownikach budów,
inspektorach nadzoru inwestorskiego,
inwestorach,
deweloperach,
pracownikach biur projektowych,
wykonawcach robót budowlanych
oraz wszystkich osobach zainteresowanych omawianą podczas szkolenia tematyką.
 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zapytania ofertowego, aby uzyskać kompleksową ofertę: Zapytanie ofertowe


Poglądowy program szkolenia*:
*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.

Prawo wodne - kompendium obowiązujących przepisów

Gospodarka wodami - wiadomości wstępne.
Podstawowe definicje Prawa wodnego - podział wód, kwestie własnościowe oraz gospodarowanie mieniem związanym z gospodarką wodną.
Podstawowe założenia nowej struktury organizacyjnej i celów gospodarowania wodami
Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami:
Zasady przejścia do Wód Polskich pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej, marszałków województw oraz starostw wykonujących zadania określone w przepisach ustawy.
Nowa struktura organizacyjna w systemie organów gospodarujących wodami – szczegółowe omówienie uprawnień i trybów postępowań.
Nowe rozwiązania prawne w zakresie korzystania z wód – szczegółowe omówienie
Urządzenia wodne, jako obiekty budowlane w świetle przepisów Prawa budowlanego.
Inne roboty, do których stosuje się przepisy o urządzeniach wodnych.
Zakres i możliwości działania urzędów odpowiedzialnych za gospodarowania wodami.
Zmiany przepisów w odniesieniu do rozbiórki lub legalizacji urządzeń wodnych, przypadki, w których legalizacja nie jest wymagana
Odprowadzanie ścieków do wód, ziemi i kanalizacji - regulacje prawne.
Decyzje administracyjne wydawane na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne,
Decyzje o ustaleniu trwałego zarządu.
Zgody wodno-prawne – ćwiczenie na przykładach poszczególnych rodzajów decyzji wodno-prawnych
Organy właściwe do wydania zgody wodno-prawnej.
Procedury przygotowania wniosków o wydanie zgody wodno prawnej
Forma i treść operatu wodno prawnego
Pozwolenia wodno-prawne, jako decyzja administracyjna i instrument zarządzania wodami.
Omówienie wniosku i wymaganych dokumentów do wydania pozwolenia wodno prawnego.
Szczegółowa analiza przykładowego pozwolenia -
Ćwiczenie – przygotowanie wniosku o wydanie zgody wodno prawnej
Zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej
Mapy ryzyka powodziowego
Plany zarządzania ryzykiem powodziowym
Opłaty i należności w gospodarce wodnej.
Systemy taryfowe przewidziane w ustawie – zakres ich stosowania - szczegółowe omówienie
System informacyjny gospodarowania wodami
Spółki wodne
Test: Twoja sylwetka zawodowa.
Prawo wodne - błędy jakie popełniamy najczęściej, przy stosowaniu prawa wodnego.
Podsumowanie
Zakończenie szkolenia

Dlaczego szkolenie w formule zamkniętej?
  O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
  Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
   
  Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
   
  Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
   
  Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
   
  W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
   
  Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
   
  Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
   
  Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
   
  Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.

Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju


Kontakt w sprawie szkolenia zamkniętego:

W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Departament szkoleń zamkniętych:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:


Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań


Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00
Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

projekty@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


W przypadku potrzeby przeszkolenia 1-5 pracowników zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń otwartych:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł