telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Strona główna Tematyka unijna

Tematyka unijna


L.p.Tytuł szkolenia
1Właściwa realizacja projektów współfinansowanych ze środków pomocowych UE
2Błędy w projektach unijnych w Perspektywie Finansowej 2014-2020. Jak uniknąć nieprawidłowości podczas realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych z UE?
3Dobre praktyki podczas realizacji projektów unijnych w Perspektywie Finansowej 2014-2020
4Dokumentacja rozliczeniowa w projektach unijnych - przygotowywanie i opisywanie dokumentów księgowych i pozaksięgowych
5Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE
6Jak realizować projekt współfinansowany ze środków UE, by unikać niekwalifikowalności wydatków, przekroczenia terminów i ustalonego budżetu?
7Kontrola i audyt projektów unijnych - Kompendium dobrych praktyk
8Księgowość Projektów Unijnych
9Kurs pisania wniosków unijnych - warsztaty skutecznego aplikowania o środki europejskie.
10Nowelizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
11Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce
12Projekty unijne dla początkujących
13Rozliczanie i realizacja projektów unijnych
14Rozliczanie projektów unijnych oraz kwalifikowalność wydatków
15Rozliczanie wynagrodzeń i podróży służbowych w projektach unijnych
16Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji
17Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji
18Zamówienia publiczne w projektach unijnych
19Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków unijnych w oparciu o metodę PCM
20NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO Z ZAKRESU PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI
21KONTROLA I AUDYT W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
22DOKUMENTOWANIE, ARCHIWIZACJA I AUDYT PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE
23PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (POIiŚ) - PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł