telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Strona główna Zarządzanie/menedżerskie Metodyka SIX-SIGMA

Metodyka SIX-SIGMA

PROPOZYCJA SZKOLENIA DEDYKOWANEGO DLA PAŃSTWA PRACOWNIKÓW:

Metodyka SIX-SIGMA
- poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:


Grupa docelowa:
Program szkolenia przeznaczony jest dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla zarządzania oraz wszystkich osobach zainteresowanych tematyką optymalizacji procesów biznesowych.
 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zapytania ofertowego, aby uzyskać kompleksową ofertę: Zapytanie ofertowe


Poglądowy program szkolenia*:
*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.

Metodyka SIX-SIGMA
1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
• Prezentacja trenera i uczestników warsztatów.
• Omówienie głównych elementów warsztatów.
2. KLUCZOWE TERMINY I POJĘCIA ZARZĄDZANIA MODELOWANIEM PROCESÓW.
• Modelowanie procesu, zarządzanie procesowe, doskonalenie procesów.
• Działania w ramach zarządzania procesowego.
• Model przebiegu pracy.
• Kluczowe korzyści z zarządzania modelowaniem procesów.
• Etapy projektu doskonalenia procesów.
• Miary CTQ - w jaki sposób je definiować i jakie mają znaczenie w architekturze procesowej i efektywnym zarządzaniu.
3. PODSTAWOWE ZASADY LEAN MANAGEMENT I WPROWADZENIE DO METODYKI LEAN SIX-SIGMA.
• Wprowadzenie do idei Lean w przedsiębiorstwie.
• Techniki zbierania i analizy informacji.
• Karta rozwiązania problemu.
• Warsztaty Lean – droga do szybkich udoskonaleń:
o Zdefiniowanie obszaru usprawnień.
o Analiza i selekcja kluczowych problemów.
o Identyfikacja powodów usprawnień.
o Zaplanowanie środków zaradczych.
o Implementacja.
o Porównanie rezultatów.
o Standaryzacja.
• Zespoły Lean – wykorzystanie potencjału interdyscyplinarnych zespołów na rzecz ponoszenia efektywności procesów.
• Wdrażanie usprawnień i ich znaczenie na rzecz zwiększenia produktywności i efektywności biznesowej.
4. WYKORZYSTANIE GŁOSU KLIENTA (VOC) NA RZECZ WZROSTU JAKOŚCI WYNIKÓW PROCESÓW.
• Czym jest Głos Klienta (VoC).
• Wartość postrzegana przez klienta.
• Całkowita satysfakcja Klienta – jak ja zapewnić w procesach biznesowych i projektach zmian?
• Narzędzia do śledzenia i pomiaru satysfakcji klienta.
• Oczekiwania Klienta a zdolność procesów biznesowych do ich zaspokajania.
• Wpływ miary VoC na strategię biznesową.
5. PROJEKTOWANIE STRUMIENIA WARTOŚCI (VSM).
• Strumień wartości – a właściwie, co to takiego?
• Mapowanie i definiowanie aktualnych procesów biznesowych.
• Projektowanie stanu przyszłego i definiowanie głównych ról zgodnie ze strumieniem wartości.
• Interdyscyplinarne zespoły obsługujące strumień wartości.
6. STANDARYZACJA PRACY W PROCESACH WSPIERAJĄCYCH.
• Cel standaryzacji pracy – smutna konieczność czy podstawa do właściwych zmian?.
• Analiza procesów pod kontem poszukiwania ograniczeń.
• Instrukcja tworzenia standardów w procesach wspierających – czyli krok po kroku w kierunku doskonałości.
7. IDENTYFIKACJA PRZEBIEGU WARTOŚCI W PROCESACH BIUROWYCH I USŁUGOWYCH.
• Wariantowość przepływu aktywności w procesach biurowych i usługowych.
• Techniki grupowania zadań i unifikacja przepływów.
• Identyfikowanie kluczowych czynności.
• Lean Office w procesach biurowych (5S w biurze, 5S w komputerze).
• Lean Office na produkcji.
• Wybór technik zarządzania wizualnego.
8. PROJEKTOWANIE SYSTEMU SSĄCEGO ORAZ ELIMINACJA WĄSKICH GARDEŁ DLA PROCESÓW.
• Projektowanie sygnałów wizualnych i ustalenie optymalnego typu systemu ssącego dla organizacji.
• Ustalenie zasad podejmowania decyzji – krytyczne spojrzenie na powszechne praktyki.
• Faza 1. Identyfikacja ograniczeń.
• Faza 2. Zapewnienie widoczności ograniczeń.
• Faza 3. Ustalenie limitów.
• Faza 4. Monitorowanie systemu.
9. NARZĘDZIA I TECHNIKI SIX-SIGMA.
• Zapobieganie problemom – analiza przyczyn i skutków wad FMEA.
• Analiza Pareto.
• Metoda Why-why.
• System naprowadzania.
• Listy kontrolne.
• Narzędzia liczące.
• Poka Yoke.
• Cykl DMAIC
• Definiowanie sekwencji.
• Wskaźniki istotnych warunków.
• System wykrywania niewłaściwego miejsca.
• SIX-SIGMA – czym jest i jak ją wykorzystać w praktyce.
10. PROJEKTY OPTYMALIZACJI PROCESÓW – METODYKA LEAN SIX-SIGMA I CYKL DMAIC W PRAKTYCE – WARSZTAT SYMULACYJNY OCZAMI PRAKTYKA.
Etap Definiowania (D)
• Karta Projektu: definiowanie przyczyn powstawania problemów i opracowanie uzasadnienia wyboru zagadnienia z perspektywy Klienta i organizacji.
• Opracowanie celu i harmonogramu projektu jakościowego.
• Modelowanie procesu - SIPOC.
• Orientacja na Klienta: czyli jak głos Klienta opisać w formie mierzalnej i wykorzystać wiedzę do wdrożenia usprawnień.
Etap Pomiaru (M)
• Kluczowe wskaźniki procesu (KPI): czyli w jaki sposób należy patrzeć na proces, aby identyfikować problemy.
• 4 kroki do zbierania danych (definicja operacyjna, źródła i typy danych, analiza systemu pomiarowego, próbki losowe)
• Analiza czynników wpływające na niespełnienie oczekiwań Klientów.
• Miary jakościowe: sposoby opisu zbiorów danych i wyników obserwacji procesów.
• Graficzna prezentacja wyników: obiektywny sposób prezentacji wyników.
Etap Analizy (A)
• Szukanie głównych przyczyn problemu (istota burzy mózgów)
• Analiza statystyczna procesu czyli co trzeba zrobić, aby wiedzieć o swoim procesie wszystko.
• Mapowanie procesu: zapis obserwacji procesu w formie graficznej (istota GEMBA).
• Analiza dodawanej wartości (podstawy filozofii LEAN):gdzie i jak zaobserwować elementy generujące straty i nie dodające wartości w naszych procesach
• Analiza ryzyka i krytycznych elementów procesu.
Etap usprawniania (I) i sterowania (C)
• Kluczowe aspekty związane z wdrażaniem zmian w procesach.
• Utrzymywanie ciągłości działania nowych standardów.
• Uwzględnienie aspektów społecznych podczas projektowanych zmian.
• Sterowanie wdrożeniem i wdrożenie idei ciągłego podnoszenia jakości w przyszłości.
11. ZASTOSOWANIE LEAN W RÓŻNYCH DZIAŁACH NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI – CASE STUDY.
• Doskonalenie procesów sprzedaży i marketingu.
• Doskonalenie procesów w dziale zakupów.
• Doskonalenie procesów produkcyjnych.
• Doskonalenie procesów w działach finansowych.
• Doskonalenie procesów w dziale rachunkowości.
• Doskonalenie procesów w dziale obsługi Klienta.
• Doskonalenie procesów w dziale HR.
12. LEAN SIX SIGMA W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI.
• Podejście klasyczne do zarządzania projektami a podejście Lean.
• Co się właściwie zmienia? – pryncypia Lean w zarządzaniu projektami.
• Metodyka zarządzania projektami Lean Project Management.
• Iteracyjne wytwarzanie produktów usługowych w Lean.
• Projektowanie usług zgodnie z metodą wytwórczą 3P.
13. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH I WNIOSKI KOŃCOWE.

Dlaczego szkolenie w formule zamkniętej?
  O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
   
  Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
   
  Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
   
  Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
   
  Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
   
  W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
   
  Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
   
  Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
   
  Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
   
  Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.

Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju


Kontakt w sprawie szkolenia zamkniętego:

W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Departament szkoleń zamkniętych:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:


Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań


Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00
Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

projekty@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


W przypadku potrzeby przeszkolenia 1-5 pracowników zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń otwartych:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł