telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Strona główna Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne dla zaawansowanych

Zamówienia publiczne dla zaawansowanych

PROPOZYCJA SZKOLENIA DEDYKOWANEGO DLA PAŃSTWA PRACOWNIKÓW:

Zamówienia publiczne dla zaawansowanych
- poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:


Grupa docelowa:
Projekt szkolenia został przygotowany z myślą o praktykach, osobach średniozaawansowanych i zaawansowanych w tematyce prawa zamówień publicznych zarówno od strony Zamawiającego, jak też Wykonawcy.

Szkolenie zaprojektowane z myślą o:
 • Pracownikach Wydziałów Zamówień Publicznych zatrudnionych w urzędach samorządu terytorialnego i instytucjach rządowych.
 • Pracownikach instytucji publicznych (służba zdrowia, szkolnictwo wyższe, służby mundurowe, wymiar sprawiedliwości, ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy).
 • Właścicielach i pracownikach firm i przedsiębiorstw będących Wykonawcami zamówień publicznych, zamierzających zdobywać kontrakty w ramach zamówień publicznych.
 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zapytania ofertowego, aby uzyskać kompleksową ofertę: Zapytanie ofertowe


Poglądowy program szkolenia*:
*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.

Zamówienia publiczne dla zaawansowanych

1. Wprowadzenie do warsztatów szkoleniowych.
 • Powitanie uczestników.
 • Identyfikacja oczekiwań i doświadczeń Uczestników.
 • Przedstawienie głównych celów i przebiegu szkolenia.
2. Wstęp do zamówień publicznych.
3. Sytuacja wyłączenia stosowania ustawy PZP.
4. Cztery zasady udzielania zamówień publicznych w myśl ustawy PZP.
5. Jak wygląda procedura powierzania przez zamawiających przygotowania i realizacji postępowania o udzielenie zamówienie innym podmiotom.
6. Publikacja ogłoszeń o zamówienia publiczne. Analiza najczęstszych błędów w treści zamówienia.
7. Odpowiedzialność kierownika zamawiającego.
8. Wątpliwości i pytania Wykonawcy. Procedury otrzymania odpowiedzi od Zamawiającego.
9. Powierzenie przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej.
10. Odpowiedzialność osoby trzeciej za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w świetle Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
11. Sposoby obliczania wartości zamówienia każdego z zamawiających podmiotów.
12. Sposoby zatwierdzania wyników postępowania.
13. Udzielanie zamówień w częściach.
14. Potwierdzenie dysponowania zasobami innych podmiotów – konieczność pisemnego zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów w świetle orzecznictwa.
15. Wymagania, wykraczające poza ramy ustawy PZP stawiane wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia w zakresie opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
16. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
17. Proces wyboru oferty.
18. Otwarcie ofert.
19. Badanie wykonawcy, ocena treści oferty.
20. Przykłady: błędnych zaświadczeń urzędowych, błędny wykaz osób, błędy w polisie OC.
21. Kryteria oceny ofert.
22. Odrzucenie oferty.
23. Wybór najkorzystniejszej oferty.
24. Praktyczne warsztaty -wybór oferty - praca grupowa, dyskusja.
25. System ochrony praw wykonawców.
26. Konsekwencje prawne i dyscyplinarne za naruszenie przepisów dot. Zamówień publicznych.
27. Podsumowanie warsztatów szkoleniowych.

Dlaczego szkolenie w formule zamkniętej?
  O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
   
  Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
   
  Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
   
  Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
   
  Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
   
  W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
   
  Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
   
  Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
   
  Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
   
  Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.

Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju


Kontakt w sprawie szkolenia zamkniętego:

W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Departament szkoleń zamkniętych:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:


Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań


Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00
Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

projekty@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


W przypadku potrzeby przeszkolenia 1-5 pracowników zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń otwartych:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł