telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Strona główna Tematyka unijna Kurs pisania wniosków unijnych - warsztaty skutecznego aplikowania o środki europejskie.

Kurs pisania wniosków unijnych - warsztaty skutecznego aplikowania o środki europejskie.

PROPOZYCJA SZKOLENIA DEDYKOWANEGO DLA PAŃSTWA PRACOWNIKÓW:

Kurs pisania wniosków unijnych - warsztaty skutecznego aplikowania o środki europejskie.
- poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:


Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do:
Wnioskodawców, przedsiębiorców, pracowników uczelni wyższych, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi.

 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zapytania ofertowego, aby uzyskać kompleksową ofertę: Zapytanie ofertowe


Poglądowy program szkolenia*:
*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.

Kurs pisania wniosków unijnych - warsztaty skutecznego aplikowania o środki europejskie.

FUNDUSZE STRUKTURALNE JAKO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW
 • Gdzie szukać informacji o źródłach finansowania projektów?
 • Programy ogólnokrajowe i programy regionalne
SYSTEM INSTYTUCJONALNY WDRAŻANIA I ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI W POLSCE
 • Instytucja Zarządzająca, Instytucje Pośredniczące, Instytucje Wdrażające
 • Sposoby naboru i wyboru projektów (konkursowe, pozakonkursowe)
 • Projekty indywidualne, systemowe i konkursowe
ANALIZA KWALIFIKOWALNOŚCI WNIOSKODAWCY I PROJEKTU
 • Wybór optymalnego źródła dofinansowania dla planowanego projektu.
GENERATORY WNIOSKÓW I KRAJOWY SYSTEM INFORMATYCZNY
 • Omówienie zasad pracy w generatorze wniosków na przykładach.
ZASADY KWALIFIKOWALNOŚCI ZADAŃ I WYDATKÓW W PROJEKTACH
 • Kwalifikowalność wydatków w projektach
 • Zasady finansowania projektu (koszty pośrednie i bezpośrednie, kwalifikowalność, wkład własny)
 • Ograniczenia w finansowaniu - koszty niekwalifikowalne
 • Pomoc publiczna w projektach dla przedsiębiorców
OPRACOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
 • Omówienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu inwestycyjnego i szkoleniowego
 • Załączniki do wniosku o dofinansowanie
 • Procedury oceny wniosków aplikacyjnych
 • Wymogi formalne i merytoryczne - kryteria oceny wniosku o dofinansowanie projektu inwestycyjnego
 • Ćwiczenia - opracowanie wybranych części formularza wniosku aplikacyjnego dla wybranego projektu
PRZYKŁADOWE PROJEKTY FINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
 • Projekty infrastrukturalne
 • Projekty inwestycyjne
 • Projekty "miękkie".
DALSZE LOSY WNIOSKU APLIKACYJNEGO

PODSUMOWANIE SZKOLENIA, WNIOSKI KOŃCOWE.

Dlaczego szkolenie w formule zamkniętej?
  O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
   
  Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
   
  Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
   
  Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
   
  Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
   
  W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
   
  Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
   
  Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
   
  Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
   
  Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.

Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju


Kontakt w sprawie szkolenia zamkniętego:

W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Departament szkoleń zamkniętych:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:


Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań


Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00
Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

projekty@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


W przypadku potrzeby przeszkolenia 1-5 pracowników zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń otwartych:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2023 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł