telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Strona główna Zarządzanie projektami Praktyczne aspekty realizacji projektów B+R, finansowanych w ramach POIR

Praktyczne aspekty realizacji projektów B+R, finansowanych w ramach POIR

PROPOZYCJA SZKOLENIA DEDYKOWANEGO DLA PAŃSTWA PRACOWNIKÓW:

Praktyczne aspekty realizacji projektów B+R, finansowanych w ramach POIR
- poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:


Grupa docelowa:

Do adresatów szkolenia zaliczyć można przede wszystkim następujące grupy zawodowe:
• Członkowie kadry administracyjnej projektów B+R współfinansowanych ze środków UE (koordynatorzy / kierownicy projektów, specjaliści ds. rozliczeń, specjaliści ds. administracji i promocji)
• Członkowie kadry merytorycznej projektów B+R współfinansowanych ze środków UE (członkowie zespołów projektowych i badawczych, inżynierowie, konsultanci merytoryczni, doradcy)
• Kadra zarządzająca i administracyjna Beneficjenta (służby księgowe, kierownicy jednostek, służby kadrowe)
• Audytorzy i kontrolerzy projektów B+R
• Opiekunowie, Konsultanci i doradcy w zakresie rozliczania i zarządzania projektami B+R.

 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zapytania ofertowego, aby uzyskać kompleksową ofertę: Zapytanie ofertowe


Poglądowy program szkolenia*:
*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.

Praktyczne aspekty realizacji projektów B+R, finansowanych w ramach POIR

1) Podstawowe wspólne warunki i kategorie wydatków kwalifikowanych w projektach B+R
-Wspólne warunki i procedury w realizacji projektów B+R
- Kategorie wydatków:
- Wynagrodzenia
- Podwykonastwo
- Pozostałe koszty bezpośrednie
- Koszty pośrednie
- Techniki finansowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
* Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
* Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
* Leasing i inne techniki finansowania
- Podatek od towarów i usług oraz inne podatki i opłaty
- Wkład niepieniężny
- Uproszczone metody rozliczania wydatków

2) Kwalifikowalność kosztów personelu w projektach B+R
- Zasady kwalifikowalnosci wynagrodzeń
- Definicja personelu projektu
- Wymagane zapisy Regulaminu wynagrodzeń w kontekście rozliczeń kosztów zatrudnienia
- Właściwe zapisy umów o pracę zawieranych na potrzeby projektu
- Zasady oddelegowywania personelu do pracy w projekcie w ramach istniejącego stosunku pracy
- Dodatki do wynagrodzeń, premie i nagrody – reguły stosowania
- Zasady monitorowania czasu pracy
- Zasady rozliczeń umów cywilno-prawnych
- Sposób obsługi Bazy personelu w systemie SL2014

3) Kwalifikowalność wydatków ponoszonych w oparciu o zasadę konkurencyjności i rozeznania rynku
- Zasady ustalania i właściwego szacowania wielkości zamówienia
- Procedura udzielania zamówień zgodnie z regułą konkurencyjności
- Procedura udzielania zamówień w oparciu o rozeznanie rynku
- Możliwe odstępstwa od obowiązku stosowania trybów konkurencyjnych w zamówieniach
- Obsługa Bazy konkurencyjności
- Sposób obsługi Zamówień publicznych w systemie SL2014
- Analiza Taryfikatora korekt finansowych za naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE – warsztaty

4) Nieprawidłowości w projektach B+R
- najczęstsze błędy i problemy identyfikowane w toku kontroli: analiza przykładowych nieprawidłowości.

Dlaczego szkolenie w formule zamkniętej?
  O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
   
  Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
   
  Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
   
  Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
   
  Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
   
  W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
   
  Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
   
  Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
   
  Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
   
  Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.

Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju


Kontakt w sprawie szkolenia zamkniętego:

W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Departament szkoleń zamkniętych:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:


Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań


Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00
Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

projekty@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


W przypadku potrzeby przeszkolenia 1-5 pracowników zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń otwartych:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł