telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Strona główna Zamówienia publiczne Udzielanie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Udzielanie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi

PROPOZYCJA SZKOLENIA DEDYKOWANEGO DLA PAŃSTWA PRACOWNIKÓW:

Udzielanie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi - poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:


Grupa docelowa:
-wykonawcy;
-wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową i aktualną wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych.
 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zapytania ofertowego, aby uzyskać kompleksową ofertę: Zapytanie ofertowe


Poglądowy program szkolenia*:
*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.

Udzielanie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi

1. Informacja o aktualnym stanie prawnym;
a) przesłanki wyłączenia usług społecznych i innych usług szczególnych z pełnego zakresu stosowania Dyrektyw.
b) Procedury udzielania zamówień.
2. Szacowanie wartości zamówień na usługi społeczne:
a) Zasada należytej staranność;
b) Termin szacowania wartości
c) Metody szacowania wartości
d) Progi kwotowe – zamówienia klasyczne i sektorowe
e) Zakaz podziału w celu uniknięcia łącznego szacowania
f) Zakaz zaniżania wartości zamówienia
g) Prawo opcji
3. Zasady udzielania zamówień na usługi społeczne
a) łączenie i dzielenie zamówień - zamówienia jednorodzajowe; zamówienia mieszane
4. Opis przedmiotu zamówienia:
a) odpowiednie stosowanie przepisów art. 29 – 30b Pzp.
b) Termin realizacji
5. Warunki udziału – odpowiednie stosowanie art. 22 – 22d i art. 24 Pzp;
a) Zasada proporcjonalności
b) Warunki społeczne
c) udostępnienie potencjału
d) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków;
e) Wykluczenie wykonawcy
6. Udział podwykonawców
7. Kryteria oceny ofert
a) Kryteria poza cenowe
b) Kryteria podmiotowe
8. Wszczęcie i przebieg postępowania
a) Odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie postepowania
b) ogłoszenia - odpowiednie stosowanie art. 11 – 11c Pzp.
c) Zasady udzielania zamówień
d) Zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 750 000 €
e) Zamówienia o wartości równej lub większej od równowartości 750 000 €
f) Zastrzeżenie możliwości ubiegania się o zamówienie dla określonych w ustawie grup wykonawców
g) Zasady komunikacji pomiędzy zamawiającym i wykonawcami
9. Tryby stosowane przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne
10. Badanie i ocena ofert
11. Udzielenie zamówienia – treść umowy, możliwość jej zmiany

Istotnym elementem szkolenia będą także liczne i adekwatne odniesienia do dostępnego orzecznictwa.

Dlaczego szkolenie w formule zamkniętej?
  O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
  Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
   
  Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
   
  Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
   
  Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
   
  W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
   
  Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
   
  Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
   
  Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
   
  Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.

Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju


Kontakt w sprawie szkolenia zamkniętego:

W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Departament szkoleń zamkniętych:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:


Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań


Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00
Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

projekty@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


W przypadku potrzeby przeszkolenia 1-5 pracowników zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń otwartych:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł