telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Strona główna Tematyka unijna Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji

PROPOZYCJA SZKOLENIA DEDYKOWANEGO DLA PAŃSTWA PRACOWNIKÓW:

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji
- poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:


Grupa docelowa:
- osoby, które planują ubiegać się o dotacje unijne na projekty, w tym projekty: inwestycyjne, infrastrukturalne i „miękkie”,
- osoby które obecnie realizują projekty finansowane z funduszy unijnych, w tym projekty: inwestycyjne, infrastrukturalne i „miękkie”,
-pracownicy administracji publicznej i samorządowej planujący i/lub realizujący projekty,
-osoby zarządzające, koordynujące i rozliczające projekty unijne,
-kierownicy działów finansowo-księgowych,
-członkowie zespołów projektowych,
-osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia problematyką.
 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zapytania ofertowego, aby uzyskać kompleksową ofertę: Zapytanie ofertowe


Poglądowy program szkolenia*:
*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji

PROGRAM SZKOLENIA BĘDZIE ODPOWIEDNIO ZAKTUALIZOWANY I REALIZOWANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM W DNIU SZKOLENIA STANEM PRAWNYM.

Dzień I
1. Aktualne Podstawy prawne, art. 9 Konwencji w zakresie EFSil
2. Znowelizowane definicje
• audiodeskrypcja
• dostępność
• dyskryminacja
• osoby z niepełnosprawnościami
• zasady równości szans i niedyskryminacji
3. Zasada dostępności – możliwość wykorzystywania (używania) produktów projektu przez osoby z niepełnosprawnościami
4. Koncepcja uniwersalnego projektowania oparta na ośmiu regułach
• Równe szanse dla wszystkich
• Elastyczność w użytkowaniu
• Prostota i intuicyjność w użyciu
• Postrzegalność informacji
• Tolerancja na błędy
• Niewielki wysiłek fizyczny podczas użytkowania
• Rozmiar i przestrzeń
• Percepcja równości
5. Mechanizm racjonalnych usprawnień (MRU)
• Specjalne potrzeby uczestnika
• Bariery otoczenia
• Charakter interwencji
6. Znowelizowane podejście do produktów projektu i sposoby finansowania nowych produktów projektu
7. Zasada neutralności produktów projektu
8. Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (załącznik nr 1 do Wytycznych…)

Dzień II
1. Nowe Standardy dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020 (załącznik nr 2 do Wytycznych… ), w tym dobre praktyki:
• standard szkoleniowy
- planowanie wsparcia
- informacja o projekcie
- realizacja szkolenia, kursu, doradztwa
• standard edukacyjny (sala, meble, wyposażenie)
- sala edukacyjna, organizacja przestrzeni i wyposażenie
- inne pomieszczenia
- ICT i wyposażenie specjalistyczne w salach
- doskonalenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, dyrektorów itp.
• standard informacyjno-promocyjny
- wydarzenia nie wymagające wcześniejszego zgłoszenia
- wydarzenia wymagające wcześniejszego zgłoszenia
- informacja pisana (materiały)
- informacja elektroniczna
- kampanie medialne
• standard transportowy
- infrastruktura komunikacji publicznej
- tabor miejski
- tabor kolejowy
• standard cyfrowy
- serwisy internetowe
- aplikacje mobilne
- dokumenty elektroniczne
- multimedia
- sprzęt informatyczny
• standard architektoniczny
- miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością
- budynek (komunikacja pozioma i pionowa, pętle indukcyjne, wyposażenie).
2. Dobre praktyki
3. Podsumowanie szkolenia.

Dlaczego szkolenie w formule zamkniętej?
  O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
   
  Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
   
  Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
   
  Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
   
  Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
   
  W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
   
  Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
   
  Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
   
  Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
   
  Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.

Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju


Kontakt w sprawie szkolenia zamkniętego:

W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Departament szkoleń zamkniętych:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:


Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań


Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00
Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

projekty@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


W przypadku potrzeby przeszkolenia 1-5 pracowników zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń otwartych:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł