telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Strona główna Tematyka unijna Projekty unijne dla początkujących

Projekty unijne dla początkujących

PROPOZYCJA SZKOLENIA DEDYKOWANEGO DLA PAŃSTWA PRACOWNIKÓW:

Projekty unijne dla początkujących
- poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:


Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla: kadry zarządzającej, przedsiębiorców, księgowych, pracowników i specjalistów, którzy planują pozyskać dotacje unijne, wszystkich zainteresowanych sfinansowaniem inwestycji z funduszy unijnych oraz osób, które zainteresowane są omawianą podczas szkolenia tematyką
.

 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zapytania ofertowego, aby uzyskać kompleksową ofertę: Zapytanie ofertowe


Poglądowy program szkolenia*:
*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.

Projekty unijne dla początkujących

1.Nowe założenia programowe dla funduszy UE w latach 2014-2020:
-Nowe zasady i zalecenia dotyczące tworzenia i realizacji projektów unijnych.
-Zmiany w systemie zarządzania funduszami europejskimi na szczeblu krajowym i regionalnym
-Regionalne i krajowe Programy Operacyjne realizowane w latach 2014-2020.

2.Wprowadzenie do tematyki Wniosku aplikacyjnego
-Podstawowe definicje
-Różnice w porównaniu z perspektywą lat 2007-2013
-Procedury aplikowania o wsparcie
-Rodzaje konkursów i typy naborów
-Procedury oceny wniosku: etapy weryfikacji, uzupełnienia, zasady przyjmowania do dofinansowania,
-Procedura odwoławcza
-Załączniki do dokumentacji aplikacyjnej: obligatoryjne i dodatkowe

3.Praca z Generatorami Wniosków o dofinansowanie
-Wymogi systemowe
-Zasady bezpiecznego korzystania z aplikacji
-Obsługa systemu aplikacyjnego
-Proces technicznego składania Wniosku o dofinansowanie (w wybranych programach pomocowych)

4.Nowe zasady tworzenia dokumentacji aplikacyjnej w perspektywie finansowej 2014-2020
-Określenie Beneficjenta i wybór typu projektu
-Określenia celów projektu i ich zgodności z wybranymi celami tematycznymi funduszy UE
-Kwantyfikacja celów projektu na poziomie wskaźników produktu i rezultatu
-Opis i uzasadnienie projektu
-Zgodność z politykami horyzontalnymi UE

5.Zasady finansowania i oceny zasadności ekonomicznej projektu
-Wstęp do oceny kwalifikowalności wydatków
-Budżet projektu w podziale na grupy kosztowe
-Montaż finansowy projektu i wysokość wnioskowanego dofinansowania
-Wkład własny i jego formy
-Zasadność planowanych wydatków w kontekście efektywności kosztowej
-Wstęp do analizy finansowej oraz analizy ekonomicznej projektu

6.Warsztaty:
-Analiza możliwości dotacyjnych i wybór programu pomocowego
-Ocena wykonalności projektu
-Tworzenie budżetu projektu
-Zasady sporządzania Wniosku o dofinansowanie
-Studium przypadku dla projektu infrastrukturalnych, komercyjnych i szkoleniowo-doradczych

7.Podsumowanie szkolenia:
-rozliczanie i kontrola projektu,
-dyskusja końcowa,
-konsultacje indywidualne

Dlaczego szkolenie w formule zamkniętej?
  O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
   
  Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
   
  Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
   
  Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
   
  Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
   
  W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
   
  Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
   
  Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
   
  Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
   
  Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.

Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju


Kontakt w sprawie szkolenia zamkniętego:

W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Departament szkoleń zamkniętych:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:


Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań


Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00
Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

projekty@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


W przypadku potrzeby przeszkolenia 1-5 pracowników zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń otwartych:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2023 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł