telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Strona główna Zamówienia publiczne Kompendium Prawa Zamówień Publicznych w praktyce

Kompendium Prawa Zamówień Publicznych w praktyce

PROPOZYCJA SZKOLENIA DEDYKOWANEGO DLA PAŃSTWA PRACOWNIKÓW:

Kompendium Prawa Zamówień Publicznych w praktyce
- poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:


Grupa docelowa:
 • pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej;
 • specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy;
 • przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego;
 • przedstawiciele administracji rządowej;
 • wykonawcy;
 • wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową i aktualną wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych.
 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zapytania ofertowego, aby uzyskać kompleksową ofertę: Zapytanie ofertowe


Poglądowy program szkolenia*:
*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.

Kompendium Prawa Zamówień Publicznych w praktyce

1. Wprowadzenie do warsztatów szkoleniowych.
 • Prezentacja sylwetki wykładowcy i Uczestników warsztatów.
 • Omówienie głównych elementów warsztatów.
 • Rozpoznanie oczekiwań i doświadczeń Uczestników.
2. Zamówienia publiczne - zagadnienia wstępne.
 • Sektor zamówień publicznych w Polsce
 • Definicje zamówienia publicznego – zasięg stosowania przepisów ustawy o PZP.
 • Umowy ramowe, aukcja elektroniczna, dynamiczny system, zakupów, centralny zamawiający, licytacja.
 • Instytucje zobligowane do stosowania prawa zamówień publicznych.
3. Czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne.
 • Opis przedmiotu zamówienia.
 • Szacowanie wartości zamówienia.
 • Poprawne sporządzenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – wyjaśnianie treści SIWZ, zmiany treści.
 • Prawa i obowiązki spoczywające na kierowniku zamawiającego i komisji przetargowej.
4. Wybór oferty – krok po kroku.
 • Czynność otwarcia ofert.
 • Ocena wykonawcy i ocena oferty.
 • Kryteria stosowane przy ocenie ofert.
 • Odrzucenie oferty – praktyczne przykłady.
 • Rozstrzygnięcie postępowania – wybór najkorzystniejszej oferty.
 • Przesłanki do unieważnienie postępowania – praktyczne przypadki uzasadnienia faktycznego.
 • Sposoby składania odwołania.
5. Dokumentowanie postępowania.
 • Treść, termin sporządzenia i rodzaje protokołów z postępowania o zamówienie publiczne w zależności od wybranego trybu.
 • Analiza najczęściej popełnianych błędów przy wypełnianiu druków ZP.
 • Jawność postępowania.
6. Tryby udzielania zamówień publicznych
 • Przetarg ograniczony.
 • Przetarg nieograniczony.
 • Negocjacje z ogłoszeniem.
 • Zamówienie z wolnej ręki.
 • Negocjacje bez ogłoszenia.
 • Licytacja i aukcja elektroniczna.
 • Dialog konkurencyjny.
 • Umowy ramowe i dynamiczny system zakupów.
7. Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna ciążąca na osobach zajmujących się zamówieniami publicznymi.
 • Następstwa błędów i świetle ustawy pzp i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Przegląd typowych błędów – ćwiczenia warsztatowe, praca w grupach.
8. Środki ochrony prawnej.
 • Niezgodne z prawem czynności zamawiającego.
 • Czynności odwoławcze: zasady wnoszenia, treść, przykłady konkretnych pism odwoławczych.
 • Odpowiedź na odwołanie.
 • Uwzględnianie odwołania.
 • Przykłady rozstrzygnięć Krajowej Izby Odwoławczej
 • Sposoby i możliwości wnoszenia skargi.
9. Ćwiczenia praktyczne – próba przeprowadzenia i udokumentowania postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

10. Pytania i wątpliwości zgłaszane przez Uczestników – dyskusja kończąca.

11. Konsultacje indywidualne.


Dlaczego szkolenie w formule zamkniętej?
  O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
   
  Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
   
  Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
   
  Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
   
  Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
   
  W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
   
  Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
   
  Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
   
  Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
   
  Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.

Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju


Kontakt w sprawie szkolenia zamkniętego:

W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Departament szkoleń zamkniętych:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:


Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań


Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00
Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

projekty@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


W przypadku potrzeby przeszkolenia 1-5 pracowników zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń otwartych:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł