telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Strona główna Zamówienia publiczne Audyt zamówień publicznych. Audytowani i Audytorzy w rozstrzyganiu trudnych problemów związanych z realizacją zamówień publicznych

Audyt zamówień publicznych. Audytowani i Audytorzy w rozstrzyganiu trudnych problemów związanych z realizacją zamówień publicznych

PROPOZYCJA SZKOLENIA DEDYKOWANEGO DLA PAŃSTWA PRACOWNIKÓW:

Audyt zamówień publicznych. Audytowani i Audytorzy w rozstrzyganiu trudnych problemów związanych z realizacją zamówień publicznych
- poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:


Grupa docelowa:
Przydatne i ciekawe szkolenie specjalistyczne dla Audytorów, Kontrolujących, Zamawiających a także Wykonawców chcących sprawdzić prawidłowość działań przy udzielaniu zamówień publicznych.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zapytania ofertowego, aby uzyskać kompleksową ofertę: Zapytanie ofertowe


Poglądowy program szkolenia*:
*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.

Audyt zamówień publicznych. Audytowani i Audytorzy w rozstrzyganiu trudnych problemów związanych z realizacją zamówień publicznych

1. Powitanie i Sprawy organizacyjne
 • Prezentacja trenera i Uczestników szkolenia
 • Poznanie oczekiwań Słuchaczy i celów szkolenia
 • Prezentacja materiałów szkoleniowych
 • Harmonogram zajęć – ustalenie zasad komunikacji
2. Ogólne zagadnienia dotyczące samego audytu
 • Definicje i rola audytu w dziedzinie zamówień publicznych
 • Audyt a kontrola – różnice i podobieństwa
 • Audyt a kontrola zarządcza sprawowana w zakresie zamówień publicznych
3. Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych
 • Zjawiska systemowe
 • Tzw. „Ucieczka z systemu zamówień publicznych”
 • Błędna interpretacja przepisów
 • Czynności prawne mające na celu obejście przepisów prawa zamówień publicznych,
 • Działania utrudniające prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w warunkach konkurencyjnych,
 • Nieuzasadnione odstępstwo od trybu przetargu nieograniczonego na rzecz trybów niekonkurencyjnych
 • Ograniczanie konkurencji
4. Audyt systemu zamówień publicznych
 • Ocena organizacji udzielania zamówień publicznych
 • Ocena zasobów kadrowych
 • Ocena organizacji pracy przy udzielaniu zamówień publicznych
 • Ocena procesu planowania zamówień publicznych
 • Ocena wewnętrznych regulacji w zakresie zamówień publicznych
 • Ocena systemu szkoleń w zakresie zamówień publicznych
 • Ocena monitorowania ryzyk i zagrożeń w funkcjonującym systemie zamówień publicznych
 • Ocena sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych
5. Audyt przygotowania postępowania
 • Wadliwe przygotowanie procedury udzielania zamówienia publicznego
 • Ocena prawidłowości opisu przedmiotu zamówienia
 • Ocena prawidłowości oszacowania wartości zamówienia
 • Ocena prawidłowości doboru procedury zamówienia
 • Ocena organizacji pracy przy przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
6. Audyt przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Ocena poprawności ogłoszenia o zamówieniu
 • Ocena poprawności specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • Ocena komunikacji z Wykonawcami
 • Ocena procedury wyjaśnień i zmiany siwz
 • Ocena poprawności zmiany ogłoszeń
7. Ocena poprawności dokonywania czynności:
 • Weryfikacji rażąco niskiej ceny,
 • Wezwania do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 87 ust.1 ustawy Pzp.
 • Poprawienia omyłek o których mowa w art. 87 ust.2 ustawy Pzp.
 • Wezwania do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust.4 ustawy Pzp.
 • Wezwania do złożenia uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust.3 ustawy Pzp.
 • Weryfikacja oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 • Weryfikacja określania kryteriów pozacenowych
 • Weryfikacja oceny ofert
 • Ocena czynności informacyjnych dokonywanych przez Zamawiającego
 • Ocena czynności poprzedzających zawarcie umowy
8. Audyt wybranych czynności w ramach innych procedur otwartych i zamkniętych.
 • Przetarg ograniczony.
 • Negocjacje z ogłoszeniem.
 • Zamówienie z wolnej ręki.
 • Negocjacje bez ogłoszenia.
 • Licytacja i aukcja elektroniczna.
 • Dialog konkurencyjny.
9. Audyt czynności dokumentowania postępowania
 • Ocena poprawności dokumentowania,
 • Ocena poprawności udostępnienia dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Ocena przechowywania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
10. Warsztat audytorski – prezentacja praktycznych narzędzie przydatnych w ocenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

11.Elektronizacja zamówień publicznych.

12. Pytania zainicjowane przez uczestników - rozwiązywanie problemów.

13. Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów i zakończenie szkolenia.

Dlaczego szkolenie w formule zamkniętej?
  O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
   
  Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
   
  Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
   
  Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
   
  Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
   
  W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
   
  Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
   
  Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
   
  Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
   
  Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.

Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju


Kontakt w sprawie szkolenia zamkniętego:

W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Departament szkoleń zamkniętych:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:


Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań


Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00
Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

projekty@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


W przypadku potrzeby przeszkolenia 1-5 pracowników zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń otwartych:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2023 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł