telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Strona główna Tematyka unijna Właściwa realizacja projektów współfinansowanych ze środków pomocowych UE

Właściwa realizacja projektów współfinansowanych ze środków pomocowych UE

PROPOZYCJA SZKOLENIA DEDYKOWANEGO DLA PAŃSTWA PRACOWNIKÓW:

Właściwa realizacja projektów współfinansowanych ze środków pomocowych UE - poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:


Grupa docelowa:
Do adresatów szkolenia zaliczyć można przede wszystkim następujące grupy zawodowe:
• Członkowie kadry administracyjnej projektów badawczych i wdrożeniowych współfinansowanych ze środków UE (koordynatorzy / kierownicy projektów, specjaliści ds. rozliczeń, specjaliści ds. administracji i promocji)
• Członkowie kadry merytorycznej projektów badawczych i wdrożeniowych współfinansowanych ze środków UE (członkowie zespołów projektowych, inżynierowie kontraktu, konsultanci merytoryczni, doradcy)
• Kadra zarządzająca i administracyjna Beneficjenta (służby księgowe, kierownicy jednostek, służby kadrowe)
• Audytorzy i kontrolerzy projektów unijnych
• Konsultanci i doradcy w zakresie rozliczania i zarządzania projektami UE.
 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zapytania ofertowego, aby uzyskać kompleksową ofertę: Zapytanie ofertowe


Poglądowy program szkolenia*:
*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.

Właściwa realizacja projektów współfinansowanych ze środków pomocowych UE

Zasady skutecznej realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020
§ Właściwa ocena zapisów Wniosku aplikacyjnego w kontekście zobowiązań nakładanych Umową o dofinansowanie
§ Ocena kwalifikowalności projektu i kwalifikowalności wydatków
§ Obowiązkowe procedury i rozwiązania instytucjonalne w zakresie realizacji projektu
§ Zasady budowy zespołu zarządzającego realizacją projektu
§ Dobre praktyki w obszarze zarządzania projektem
Zasady udzielania zamówień i ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji
§ Zasady szacowania wartości zamówienia
§ Procedura rozeznania rynku
§ Zasada konkurencyjności
§ Przykłady naruszeń wymogów programowych w zakresie procedur zawierania umów
Właściwa promocja projektów współfinansowanych ze środków UE
§ Nowe wymogi w zakresie promocji projektu
§ Obowiązkowe formy działań informacyjno-promocyjnych
§ Przykłady zastosowań działań informacyjno-promocyjnych w poszczególnych typach projektów
§ Dobre praktyki w zakresie dokumentowania działań promocyjnych
Zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu
§ Zasady wyodrębniania operacji związanych z realizacją projektu
§ Wyodrębniona ewidencja w przypadku podmiotów prowadzących pełną księgowość
§ Wyodrębniona ewidencja w przypadku podmiotów prowadzących uproszczoną księgowość
§ Wyodrębniona ewidencja w przypadku podmiotów nieprowadzących księgowości
§ Reguły w zakresie archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu
Skuteczne rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków pomocowych UE
§ Obowiązki umowne w zakresie rozliczania projektu
§ Terminy i zasady sporządzania Wniosków o płatność
§ Instrukcja sporządzania Wniosków o płatność
§ Zasady dokumentowania wydatków w projektach
§ Warsztaty - Studium przypadku
o Weryfikacja kwalifikowalności wydatków na podstawie przykładowych dowodów księgowych
o Sporządzanie Wniosku o płatność w ramach systemu SL2014
Obowiązki w zakresie monitorowania efektów projektu realizowanych przy udziale środków pomocowych UE
§ Obowiązek osiągnięcia wskaźników produktu oraz rezultatu
§ Zasady dokumentowania postępu rzeczowego projektu
§ Monitorowanie wskaźników rezultatu na poziomie Beneficjenta
§ Dokumentacja sprawozdawcza w zakresie realizacji wskaźników
§ Przykłady w zakresie monitorowania efektów projektu w projektach
§ Trwałość projektów w perspektywie finansowej 2014-2020
Umowa konsorcjalna
§ Zakres minimalny Umowy konsorcjum
§ Prawa i obowiązki stron
§ Podział obowiązków w zakresie realizacji i rozliczeń projektu
§ Zasady wdrażania wyników projektu
§ Podział praw majątkowych
§ Zasady rozwiązywania sporów.

Dlaczego szkolenie w formule zamkniętej?
  O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
   
  Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
   
  Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
   
  Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
   
  Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
   
  W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
   
  Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
   
  Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
   
  Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
   
  Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.

Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju


Kontakt w sprawie szkolenia zamkniętego:

W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Departament szkoleń zamkniętych:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:


Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań


Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00
Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

projekty@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


W przypadku potrzeby przeszkolenia 1-5 pracowników zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń otwartych:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2023 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł