telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Strona główna Budownictwo Prawo budowlane i planowanie przestrzenne - aspekty prawne i praktyczne prowadzenia inwestycji budowlanych.

Prawo budowlane i planowanie przestrzenne - aspekty prawne i praktyczne prowadzenia inwestycji budowlanych.

PROPOZYCJA SZKOLENIA DEDYKOWANEGO DLA PAŃSTWA PRACOWNIKÓW:

Prawo budowlane i planowanie przestrzenne - aspekty prawne i praktyczne prowadzenia inwestycji budowlanych.
- poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:


Grupa docelowa:
Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach firm działających w branży budowlanej oraz wszystkich osobach zainteresowanych omawianą podczas szkolenia tematyką. Szkolenie pozwoli na zdobycie umiejętności i kompetencji w zakresie planowania przestrzennego oraz przepisów regulujących prawidłową realizację procesu inwestycyjnego oraz zastosowanie ich w praktyce.
 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zapytania ofertowego, aby uzyskać kompleksową ofertę: Zapytanie ofertowe


Poglądowy program szkolenia*:
*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.

Prawo budowlane i planowanie przestrzenne - aspekty prawne i praktyczne prowadzenia inwestycji budowlanych.

DZIEŃ PIERWSZY
Gdzie szukać regulacji dotyczących inwestycji budowlanych?
 • Systematyzacja aktów prawnych dotyczących inwestycji budowlanych
 • Zakresy poszczególnych regulacji
 • Wzajemne odniesienia jedna inwestycja kilka ustaw

Co inwestor powinien wiedzieć o nieruchomości?
 • Informacje zawarte w rejestrach publicznych księgi wieczyste, kataster
 • Dokumentacja niezbędna do audytu nieruchomości
 • Jak identyfikować ryzyka prawne związane z inwestycją? - ochrona zabytków, ochrona przyrody, ochrona środowiska
 • Proces inwestycji budowlanych krok po kroku

Władztwo planistyczne czyli co i jak można nakazać obywatelowi
 • Analiza kluczowych definicji ustawowych
 • Formy rozstrzygnięć planistycznych, czyli studium, mpzp, warunki i DL
 • Podstawowe zasady kształtowania polityki przestrzennej
 • Studium jako wyraz postulatów politycznych gminy

Jak wygląda proces uchwalania mpzp?
 • Inicjacja jaki obszar zostanie objęty planem
 • Początki mamy wstępny projekt
 • Weryfikacja współpraca organów
 • Karty na stół wyłożenie i publiczna dyskusja
 • Koniec głosowania i publikacja

Zagadnienia problematyczne związane z planami miejscowymi
 • Plan został uchwalony, ale jest niekorzystny dla właściciela. Co można zrobić?
 • Czy gmina musi sporządzić plan miejscowy i czy można ją do tego przymusić?
 • Unieważnienie części planu? Biała plama?

Czy dostanę warunki zabudowy dla inwestycji?
 • Kiedy warunki zabudowy są potrzebne a kiedy można się bez nich obejść
 • Czy organ może odmówić wydania warunków zabudowy?
 • Dobre sąsiedztwo, dostęp do drogi, zgodność z przepisami odrębnymi wymogi stawiane inwestycjom

Cel publiczny czyli jaki?
 • Jakie działania jednostek publicznych są działaniami w ramach inwestycji celu publicznego?
 • Lokalizacja inwestycji celu publicznego przebieg postępowania
 • Wywłaszczenia pod inwestycje celu publicznego
 • Co nam dają spec-ustawy?

DZIEŃ DRUGI
Czy grill może być obiektem budowlanym?
 • Budynek, budowla, mała architektura zakres przedmiotowy Prawa Budowlanego
 • Budowa i rozbiórka omówienie działań budowlanych
 • Czy prace modernizacyjne to roboty budowlane?
 • Remont jedno pojęcie, różne znaczenia
 • Organy państwowe w procesie inwestycyjnym obowiązki i uprawnienia

A nie można tego na zgłoszenie?
 • Katalog obiektów na zgłoszenie
 • Jak przygotować prawidłowy wniosek zgłoszeniowy?
 • 30 dni i rozpoczynamy budowę

Co trzeba dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę?
 • Schemat postępowania ws. pozwolenia na budowę
 • Wymogi formalne wniosku oraz niezbędna dokumentacja
 • Kto może zaskarżyć decyzję ws. pozwolenia na budowę?
 • Odstępstwo od norm techniczno budowlanych etapy postępowania i zakres upoważnienia

Czy muszę mieć kierownika budowy?
Obowiązki i uprawnienia poszczególnych uczestników procesu budowlanego
Inwestor zastępczy, wykonawca, inżynier kontraktu podmioty nieistniejące
Dziennik budowy zakres i konsekwencje wpisów
Istotne i nieistotne zmiany w projekcie budowlanym

To można się już wprowadzać?
 • Zgłoszenie obiektu do użytkowania
 • Pozwolenie na użytkowanie
 • Zakres obowiązkowej kontroli
 • Użytkowanie obiektu budowlanego przed zakończeniem wszystkich robót (częściowe)
 • Zaświadczenie o samodzielności lokalu

A po co mi to pozwolenie na budowę? Przecież to moja działka?
 • Kiedy mamy do czynienia z samowolą budowlaną?
 • Procedura legalizacyjna obiektów budowlanych
 • Kiedy organ musi orzec rozbiórkę?
 • Kary i opłaty za samowolę budowlaną

Jakich zmian możemy się spodziewać w najbliższym czasie?
 • Omówienie projektów i zamierzeń legislacyjnych jakie szykuje ustawodawca.

Dlaczego szkolenie w formule zamkniętej?
  O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
   
  Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
   
  Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
   
  Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
   
  Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
   
  W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
   
  Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
   
  Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
   
  Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
   
  Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.

Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju


Kontakt w sprawie szkolenia zamkniętego:

W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Departament szkoleń zamkniętych:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:


Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań


Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00
Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

projekty@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


W przypadku potrzeby przeszkolenia 1-5 pracowników zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń otwartych:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł