telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Strona główna Umiejętności osobiste EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Szkolenia zamknięte w zakresie: EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA ZMIANĄ

Efektywne zarządzanie zmianą - poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących zapoznać się z metodyką projektowania i wdrażania zmiany oraz zdobyć umiejętność radzenia sobie z oporem pracowników wobec zmian.

Poglądowy program szkolenia*:

*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.

1. Wprowadzenie do zarządzania zmianami.
Punkt wyjścia – jak radzisz sobie z sytuacją zmiany (warsztat panelowy).
Zarządzanie zmianą - kluczowe aspekty.
Psychologia zmiany - szansa a może konieczność?
Stereotypy dotyczące zmiany.
2. Charakter zmian organizacyjnych.
Wieloaspektowość pojęcia zarządzania zmianami organizacyjnymi.
Główne czynniki inicjujące zmiany w organizacjach.
Siły rynkowe działające na rzecz zmian.
Zmiana planowana czy zmiana dostosowawcza?
3. Proces zarządzania zmianą w organizacjach.
Kultura organizacyjna promująca zmiany.
Główne kroki procesu zarządzania zmianą.
Motywy, cele, rodzaje i istota zmian w organizacji.
Efektywna komunikacja w procesie zmian.
Radzenie sobie z oporem wobec zmian.
4. Scenariusze wdrożeniowe dla zmian organizacyjnych.
Wdrożenie zmian optymalizacyjnych w procesach organizacyjnych.
Wdrożenie zmian transformacyjnych.
Wdrażanie zmian strategii i działań operacyjnych.
Reinżynieria procesów.
5. Model wprowadzania zmian w organizacji.
Model 3 kroków.
Psychologia każdego z 3 etapów (ćwiczenie w którym zostanie omówione co dzieje się na każdym etepie wśród uczestników zmiany oraz jaka jest na tych etapach rola i zadania lidera).
Podejście sytuacyjne do realizacji i zmian celów biznesowych.
Podsumowanie I dnia warsztatów szkoleniowych.
6. Metodyka projektowania zmian w organizacji (ćwiczenia zespołowe).
Planowanie zmiany.
Implementacja zmiany.
Monitorowanie osiąganych rezultatów.
Korygowanie przyjętych założeń.
7. Aspekt psychospołeczny wprowadzania zmian.
Rola komunikacji we wdrażaniu zmian (ćwiczenie).
Jak skutecznie komunikować zmianę (ćwiczenie).
Źródła oporu wobec zmian.
Zrozumienie przyczyn oporu wobec zmian.
Rozpoznawanie symptomów oporu (ćwiczenie).
Metody przełamywania oporu i konfliktów (ćwiczenie).
Angażowanie pracowników w proces zmian – techniki.
8. Skuteczne wywieranie wpływu przez lidera zmiany.
Jak być liderem w każdej sytuacji?
Rola lidera w obliczu zmiany.
Dobór narzędzi i technik do zarządzania zmianą.
Budowanie zaufania i akceptacji zmian organizacyjnych
Jak przekonywać ludzi do zmiany.
Wywieranie wpływu na ludzi (warsztat).
9. Automotywacja w procesie kreatywnego zarządzania zmianą.
Jak prawidłowo rozpoznawać własne uczucia?
Diagnoza indywidualnych postaw wobec zmian oraz poznanie sposobów zwiększenia elastyczności wobec zmiany.
Własny sposób myślenia – rozpoczynanie zmian od nas samych.
Szukanie nowych rozwiązań w znanych sytuacjach.
10. Rozwiązywanie problemów podczas wdrażanej zmiany .
Jak rozpoznać i zdefiniować problem?
Analiza problemu (poznamy metody: macierz wagi i trudności problemu oraz diagram przyczynowo-skutkowy)
Narzędzia generowania rozwiązań (zastosowanie burzy mózgów – ćwiczenie)
Wybór rozwiązania – macierz oceny kryteriów wyboru
Realizacja wybranego rozwiązania
Metody oceny rozwiązania
11. Zarządzanie projektami a zarządzanie zmianą.
Zarządzanie projektem w świetle wprowadzania zmian organizacyjnych.
Rola menadżera w zarządzaniu zmianą, jej kreowaniu i wprowadzaniu.
Procedura sterowania zmianami.
Dokumenty formalne w zarządzaniu zmianą.
Podsumowanie warsztatów szkoleniowych i wnioski końcowe.
Dlaczego szkolenie w formule zamkniętej?
  O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
  ?Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
  ?Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
  ?Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
  ?Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
  ?W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
  ?Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
  ?Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
  ?Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
  ?Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.

Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego krajuKontakt w sprawie szkolenia zamkniętego:

W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Departament szkoleń zamkniętych:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
ul. Żmigrodzka 41/49
60-171 Poznań
alt

Godziny pracy biura: Pn-Pt 07.30 - 18.00

Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

projekty@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


W przypadku potrzeby przeszkolenia 1-5 pracowników zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń otwartych:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł