telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Strona główna Budownictwo Kontrola i audyt inwestycji budowlanych w praktyce. Kompendium obowiązujących procedur

Kontrola i audyt inwestycji budowlanych w praktyce. Kompendium obowiązujących procedur

PROPOZYCJA SZKOLENIA DEDYKOWANEGO DLA PAŃSTWA PRACOWNIKÓW:

Kontrola i audyt inwestycji budowlanych w praktyce. Kompendium obowiązujących procedur
- poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:


Grupa docelowa:
Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach firm działających w branży budowlanej oraz wszystkich osobach, które uczestniczą w procesie budowlanym. Szkolenie, prezentacja i studia przypadków przeznaczone są przede wszystkim dla Audytorów wewnętrznych, Kierowników projektów oraz osób współpracujących w zakresie inwestycji budowlanych odpowiedzialnych za przygotowanie procesów kontroli i audytu w etapach, przygotowania, realizacji i rozliczenia planowanych i osiągniętych efektów procesów inwestycyjnych.
Jest to szkolenie od strony praktycznej, prezentujące specyficzne uwarunkowania decydujące o powodzeniu skutecznej kontroli i audycie przedsięwzięcia budowlanego oraz przedstawiające, jak audytor powinien postępować w różnych sytuacjach i na kolejnych etapach realizacji kontraktu.
 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zapytania ofertowego, aby uzyskać kompleksową ofertę: Zapytanie ofertowe


Poglądowy program szkolenia*:
*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.

Kontrola i audyt inwestycji budowlanych w praktyce. Kompendium obowiązujących procedur

1. Wprowadzenie:
 • Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące audytu i kontroli
 • Krótka historia audytu, czyli jak zmieniała się rola i zadania audytu i czym jest audyt dzisiaj?
 • Specyfika audytu i kontroli w procesie inwestycji budowlanej.
2. Karta i zakres audytu inwestycji budowlanej - ćwiczenie

3. Etap przygotowania inwestycji
 • Podstawowe zagadnienia dotyczące zakresu audytu;
 • Analiza Opisu Przedmiotu Zamówienia (PFU/ dokumentacja projektowa/kosztorys) pod kątem zgodności z prawem i adekwatności względem przedmiotu zamówienia.
 • Analiza postępowania przetargowego w tym w szczególności, badanie:
 • Adekwatności postawionych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów wyboru oferty,
 • Zapisów projektu umowy pod kątem praktycznej i sprawnej realizacji procesu inwestycyjnego oraz jej zgodności z prawem,
 • Postępowania przetargowego pod kątem jego zgodności z prawem oraz przyjętymi regulaminami wewnętrznymi,
 • Kompletności dokumentacji przetargowej,
 • Prawidłowości ustalenia szacowanej wartości zamówienia,
 • Badanie ofert wykonawców i wyboru oferty najkorzystniejszej.
4. Audyt dokumentacji projektowej
 • Sprawdzenie kompletności, zgodności z udzielonym zezwoleniem na budowę, poprawności przyjętych rozwiązań czy wykonalności zamierzonych robót.
 • Raporcie kontrolny, zawierający ewentualne sugestie zmian rozwiązań projektowych, mogące się przyczynić do uniknięcia błędów i nieprawidłowości na etapie wykonawstwa.
 • Wzór raportu - ćwiczenie
5. Audyt robót budowlanych - faza realizacji inwestycji
 • Proces inwestycyjny: etapy, uczestnicy, oczekiwane wyniki tych etapów oraz ogólny profil ryzyka projektu inwestycyjnego
 • Zarządzanie projektowe: podstawowe modele zarządzania
 • Formy organizacyjne realizacji inwestycji
 • Role i odpowiedzialności (inwestor, projektant, wykonawca, podwykonawca, inżynier kontraktu)
 • Zobowiązania stron i rodzaje umów
 • Korzyści i ryzyka poszczególnych form realizacji inwestycji
 • Zarządzanie projektowe a zarządzanie ryzykiem
 • Raport kontrolny, zawierający stwierdzone i udokumentowane wady oraz nieprawidłowości.
 • Wzór raportu ćwiczenie
6. Audyt przebiegu procesu inwestycji budowlanej
 • Kontrola finansowo księgowa inwestycji, zawierająca analizę prawidłowości finansowania i rozliczenia inwestycji.
 • Badanie odpowiedzialności i zaangażowania uczestników procesu budowlanego w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.
 • Badanie postępowań z wolnej ręki oraz umów zawieranych z wyłączeniem ustawy związanych z danym przedsięwzięciem.
 • Analiza prawidłowości prowadzenia inwestycji zgodnie z zapisami umownymi.
 • Kontrola zawierania umów z podwykonawcami.
 • Analiza przebiegu inwestycji badanie harmonogramów, uzyskiwania decyzji administracyjnych związanych z procesem budowlanym, ostatecznego rozliczenia, dziennika budowy oraz innych dokumentów towarzyszących prowadzeniu procesu inwestycyjnego.
 • Raport podsumowania, zawierający m.in. najważniejsze wydarzenia i decyzje, jakie miały wpływ na przebieg procesu budowlanego
7. Zarządzanie ryzykiem projektów inwestycyjnych
 • Modele i identyfikacja ryzyk
 • Ocena ryzyk ryzyka typowe i specyficzne inwestycji budowlanej
 • Karta kontrolna ryzyka - ćwiczenie
 • Monitorowanie ryzyk
 • Test: Twoja skłonność do ryzyka:
8. Programowanie i harmonogramy audytu
 • Definiowanie celów i zakresu zadań audytowych
 • Opracowanie programu zadania audytowego
 • Realizacja procedur audytowych
9. Produkty finalne audytu:
 • Sprawozdanie raport końcowy z audytu- ćwiczenie
 • Analiza ryzyka dla procesu inwestycyjnego
 • Harmonogram działań do zakończenia/poprawy projektu
 • Ćwiczenie w opracowaniu programu audytu
10. Podsumowanie szkolenia.

Dlaczego szkolenie w formule zamkniętej?
  O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
   
  Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
   
  Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
   
  Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
   
  Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
   
  W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
   
  Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
   
  Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
   
  Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
   
  Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.

Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju


Kontakt w sprawie szkolenia zamkniętego:

W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Departament szkoleń zamkniętych:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:


Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań


Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00
Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

projekty@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


W przypadku potrzeby przeszkolenia 1-5 pracowników zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń otwartych:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł