telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Strona główna Budownictwo Umowy w procesie inwestycyjno-budowlanym

Umowy w procesie inwestycyjno-budowlanym

PROPOZYCJA SZKOLENIA DEDYKOWANEGO DLA PAŃSTWA PRACOWNIKÓW:

Umowy w procesie inwestycyjno-budowlanym 
- poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:


Grupa docelowa:
Warsztaty szkoleniowe zostały zaprojektowane z myślą o:
 • specjalistach, prawnikach, pracownikach działów zajmujących się problematyką umów w procesie inwestycyjno-budowlanym,
 • pracownikach urzędów administracji publicznej,
 • pracownikach firm działających w branży budowlanej,
 • inwestorach współpracujących przy realizacji umów,
 • wszystkich osobach zainteresowanych omawianą tematyką.
 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zapytania ofertowego, aby uzyskać kompleksową ofertę: Zapytanie ofertowe


Poglądowy program szkolenia*:
*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.

Umowy w procesie inwestycyjno-budowlanym

DZIEŃ PIERWSZY - Regulacje ogólne umów

10.00 - 12.00
Typologia umów występujących w obrocie prawnym.
Granice swobody umów stron.
Forma zawieranych umów i jej konsekwencje.
Rodzaje zadań w ramach procesu inwestycyjno- budowlanego wymagające specjalistycznych kwalifikacji.
Umowa zlecenie czy umowa o dzieło -charakterystyka i różnice.

12.15 -14.00
Podmioty zawierające umowę oraz ich identyfikacja i reprezentacja.
Zakres zlecenia i jego specyfikacja.
Zobowiązania stron do świadczenia.
Harmonogramy, terminy i formy płatności.
Kary umowne.
Raportowanie i monitoring wykonania usługi.
Czas trwania umowy.
Rozwiązanie umowy.
Postanowienia końcowe.

14.30 - 16.00
Rękojmia i gwarancja.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

16.15 - 18.00
Odpowiedzialność za szkodę.
Dochodzenie roszczeń i kwestie procesowe.

DZIEŃ DRUGI - Specyfika poszczególnych typów umów

09.00 - 11.00
Umowy na prace konsultingowe i projektowe.
Umowy na finansowanie inwestycji.
Umowy z uczestnikami procesu.

11.15 - 13.00
Umowa o roboty budowlane z wykonawcą.
Reguły FIDIC - zarys zagadnienia.

13.30 - 15.00
Nabywanie materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji zamierzenia inwestycyjnego.
Umowa najmu / dzierżawy w ramach realizacji robót budowlanych.

15.15 - 17.00
Umowy z dostawcami mediów.
Umowy z konsumentem jako odbiorcą usług lub obiektu.
Dyskusja nad zagadnieniami problemowymi uczestników szkolenia.

Dlaczego szkolenie w formule zamkniętej?
  O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
   
  Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
   
  Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
   
  Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
   
  Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
   
  W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
   
  Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
   
  Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
   
  Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
   
  Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.

Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju


Kontakt w sprawie szkolenia zamkniętego:

W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Departament szkoleń zamkniętych:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:


Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań


Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00
Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

projekty@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


W przypadku potrzeby przeszkolenia 1-5 pracowników zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń otwartych:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2023 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł