telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Strona główna Umiejętności osobiste Emocjonalny wymiar dokumentów, procedur i audytów - inspirujące warsztaty praktyczne.

Emocjonalny wymiar dokumentów, procedur i audytów - inspirujące warsztaty praktyczne.

PROPOZYCJA SZKOLENIA DEDYKOWANEGO DLA PAŃSTWA PRACOWNIKÓW:

Emocjonalny wymiar dokumentów, procedur i audytów - inspirujące warsztaty praktyczne.
- poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:


Grupa docelowa:
Szkolenie kierowane jest do pracowników oraz liderów grup zawodowych, pracowników administracji odpowiedzialnych za realizację procedur dotyczących programów operacyjnych, nadawców i i odbiorców korespondencji urzędowej, podmiotów objętych silnymi rygorami ustaw, kontroli i audytów, osób narażonych na stres i wypalenie zawodowe związane z działaniami w obszarze podniesionego ryzyka błędów w sferze wykonawczej.
 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zapytania ofertowego, aby uzyskać kompleksową ofertę: Zapytanie ofertowe


Poglądowy program szkolenia*:
*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.

Emocjonalny wymiar dokumentów, procedur i audytów - inspirujące warsztaty praktyczne.
Dzień I
1. Czytanie dokumentów jako proces emocjonalnego dekodowania informacji.
• Dokument na papierze i na ekranie. Różnice w procesach skojarzeniowych.
• Układ percepcji wzrokowo-słuchowej.
• Tworzenie wyobrażeń wzrokowo – słuchowo – kinestetycznych.
• Praca nad wyobrażonymi konkretyzacjami tekstów o charakterze przepisów i norm wykonawczych.

2. Czas obiektywny i czas psychologiczny w procesie realizacji projektów
• Czas – ukryty zabójca motywacji, czujności i koncentracji na zadaniu.
• Emocjonalne odmierzanie czasu w procesie realizacji projektów
• Zasada tu i teraz w opanowaniu stresu czasowego.
• Orientacja czasowa jako wymiar cech osobowości.
• Trening myślowego gospodarowania strategicznego jednostkami czasu.

3. Zjawiska i modele „księgowania mentalnego”

• Czym się różni budżetowanie na papierze i w głowie?
• Zasady księgowania mentalnego (zasada rozdzielania zysków, zasada łączenia strat, zasada łączenia mniejszej straty z większym zyskiem, zasada rozdzielania mniejszego zysku od większej straty).
• Awersja do straty i tworzenie psychologicznych narracji zabezpieczenia przed stratą.
• Zysk jako źródło napięcia i odprężenia emocjonalnego.
• „Pieniądze, które spadły z nieba”, czyli jak tworzymy mentalne modele księgowania kwot pochodzących z dotacji?
• Techniki samokontroli umysłu i zachowań interpersonalnych związanych z wydawaniem środków finansowych.

4. Audyt jako spotkanie międzyludzkie.

• Komunikacja interpersonalna audytorów z beneficjentami na tle dramaturgii życiowej.
• Narracyjny charakter scenariuszy kontroli.
• Fundamentalna rola przestrzeni spotkania (proksemika)
• Dialog zamiast rozmowy. Efektywne utrzymanie ról społecznych.
• Budowanie pozytywnych nastawień.
• Komunikacja werbalna i niewerbalna jako normy dobrych obyczajów zawodowych.

Dzień II
5. Trening pisania trudnych dokumentów z założeniem ich emocjonalnego odczytywania
• Dokumenty odmowy.
• Protokół – pisemna relacja żarliwej dyskusji
• Technika pisania ostrzeżeń
• Uzasadnienie działań budzących sprzeciw załogi pracowników
• Notatka służbowa jako dokument o znaczeniu prawnym
• Dokument – opis ryzyka wdrożeń

6. Trening pisania dokumentów motywujących
• Struktura dokumentu motywującego
• Język dokumentu motywującego
• Dokument – podziękowania za współpracę
• Dokument – zaproszenie do współpracy
• Dokument – opis efektów innowacji

7. Podsumowanie warsztatów szkoleniowych.

Dlaczego szkolenie w formule zamkniętej?
  O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
   
  Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
   
  Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
   
  Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
   
  Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
   
  W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
   
  Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
   
  Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
   
  Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
   
  Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.

Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju


Kontakt w sprawie szkolenia zamkniętego:

W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Departament szkoleń zamkniętych:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:


Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań


Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00
Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

projekty@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


W przypadku potrzeby przeszkolenia 1-5 pracowników zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń otwartych:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2023 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł