telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Strona główna Szkolenia zamknięte - dla firm Analiza sytuacji przedsiębiorstwa w praktyce: ocena biznesowa, szanse i zagrożenia na tle aktualnej pozycji rynkowej. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe.

Analiza sytuacji przedsiębiorstwa w praktyce: ocena biznesowa, szanse i zagrożenia na tle aktualnej pozycji rynkowej. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe.

PROPOZYCJA SZKOLENIA DEDYKOWANEGO DLA PAŃSTWA PRACOWNIKÓW:

Analiza sytuacji przedsiębiorstwa w praktyce: ocena biznesowa, szanse i zagrożenia na tle aktualnej pozycji rynkowej. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe.
- poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:


Grupa docelowa:
 • Osoby zainteresowane podjęciem pracy w charakterze Analityka biznesowego
 • Kierownicy Projektów
 • Członkowie zespołów projektowych
 • Pracownicy działów IT
 • Kadra Menedżerska.
 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zapytania ofertowego, aby uzyskać kompleksową ofertę: Zapytanie ofertowe


Poglądowy program szkolenia*:
*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.

Analiza sytuacji przedsiębiorstwa w praktyce: ocena biznesowa, szanse i zagrożenia na tle aktualnej pozycji rynkowej. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe.

1. Wprowadzenie do analizy biznesowej.
• Znaczenie analizy biznesowej w projektach i procesach.
• Kluczowe aspekty i koncepcje analizy biznesowej.
• Obszary wiedzy, role i odpowiedzialności w analizie biznesowej.

2. Analiza przedsiębiorstwa.
• Proces zarządzania interesariuszami projektu.
• Identyfikacja i modelowanie procesów biznesowych.
• Ocena potrzeb i celów organizacji.
• Opracowanie uzasadnienia biznesowego projektu.
• Zasady tworzenia zakresu rozwiązania i zastosowanie właściwego modelu wytwórczego.

3. Metodyka budowy strategii przedsiębiorstwa i sztuka wyborów strategicznych.
• Główne elementy i pojęcia z zakresu zarządzania strategicznego.
• Wartości i ich realizacja w przedsiębiorstwie – kształtowanie kultury organizacyjnej.
• Strategie pozycjonowania i budowy scenariuszy strategicznych.
• Podejmowanie decyzji strategicznych – zasady, odpowiedzialność i skuteczność w realizacji planów.
• Proces analizy strategii marketingowej przedsiębiorstwa.
• Proces oceny wykonalności strategii biznesowej pod względem poziomu ryzyka.

4. Strategiczne umiejętności planistyczne.
• Proces planowania marketingowego produktów.
• Zarządzanie wartością Klienta – co, to tak naprawdę oznacza w praktyce.
• Ocena portfela produktów i analiza najlepszych pomysłów w kontekście strategicznym.
• Planowanie strategiczne dotyczące produktu – realność naszych zobowiązań i równoważenie ograniczeń w praktyce.

5. Wykorzystanie drzew decyzyjnych w procesie analizy strategii biznesowej.
• Analiza alternatywnych możliwości i zdarzeń.
• Graficzna projekcja drzewa decyzyjnego i techniki wyznaczania prawdopodobieństwa wystąpienia.
• Ocena kosztów i ryzyka dla danej decyzji biznesowej.
• Wybór optymalnej decyzji m.in. poprzez ocenę różnych kryteriów ekonomicznych.

6. Planowanie procesu analizy biznesowej i uzasadnienia biznesowego.
• Plan komunikacji produktów analizy biznesowej.
• Proces inżynierii wymagań i podejście do zarządzania zmianą i konfiguracją.
• Narzędzia i techniki wspomagające planowanie.
• Tworzenie skutecznego uzasadnienia biznesowego:
o Zasady i koncepcje,
o Charakterystyka i analiza kosztów,
o Analiza rentowności projektu i wskaźniki: IRR, NPV, Okres zwrotu, ROI.
o Decyzje inwestycyjne i progi tolerancji w uzasadnieniu biznesowym.

7. Pozyskiwanie wymagań.
• Proces elicytacji wymagań i zarządzanie zakresem wymagań.
• Zintegrowane podejście do dokumentowania wymagań – zestaw najlepszych praktyk w projektach.
• Przegląd międzynarodowych standardów i wartość dodana z ich zastosowania dla członków zespołu projektowego.

8. Analiza wymagań i jej wpływ na uzasadnienie biznesowe.
• Selekcja wymagań i ich organizowanie wg. Ustalonych kryteriów.
• Modelowanie rozwiązania i podejście do specyfikacji.
• Weryfikowanie i walidacja w projektach.
• Roadmapa jakości.

9. Walidacja rozwiązania.
• Ocena.
• Walidacja.

10. Narzędzia i techniki analityka biznesowego.
• Narzędzia analizy biznesowej.
o Narzędzia do modelowania.
o Narzędzia do prototypowania.
o Narzędzia do wizualizacji wymagań.
• Techniki analizy biznesowej.
o PESTLE.
o MOST.
o SWOT.
o CATEWOE.
o 5W.
o MoSCoW.

11. Kompetencje analityka biznesowego.
• Wiedza dziedzinowa i proces jej uzupełniania przez analityka biznesowego.
o Analiza finansowa
o Analiza statystyczna
o Badania operacyjne
o Analiza wymagań
o Analiza systemowa
• Umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne.
• Umiejętności moderowania dyskusji i pracy z zespołami interdyscyplinarnymi.

12. Optymalizacja procesów biznesowych.
• Przegląd koncepcji do optymalizacji procesów biznesowych.
• Techniki doskonalenia procesów biznesowych.
• Modele dojrzałości procesowej.

13. Zrównoważona karta wyników - narzędzie monitorowania realizacji celów strategicznych.
• Wykorzystanie Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard - BSC) w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstwa.
• Etapy budowy systemu BSC w 6 etapach - metoda „krok po kroku”.
• Zasady ustalania i wyboru celów strategicznych w różnych perspektywach biznesowych.
• Dobór mierników realizacji celów strategicznych i operacyjnych – opracowanie Karty Wyników.
• Mapowanie działań strategicznych na działania operacyjne.
• Etapy procesu wdrażania Kart Wyników.

14. Zakończenie warsztatów szkoleniowych.

Dlaczego szkolenie w formule zamkniętej?
  O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
   
  Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
   
  Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
   
  Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
   
  Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
   
  W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
   
  Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
   
  Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
   
  Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
   
  Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.

Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju


Kontakt w sprawie szkolenia zamkniętego:

W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Departament szkoleń zamkniętych:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:


Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań


Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00
Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

projekty@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


W przypadku potrzeby przeszkolenia 1-5 pracowników zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń otwartych:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2023 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł