telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Strona główna Umiejętności osobiste SYSTEM ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE - BUDOWA I WDROŻENIE

SYSTEM ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE - BUDOWA I WDROŻENIE

Szkolenia zamknięte w zakresie: SYSTEM ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE - BUDOWA I WDROŻENIE


SYSTEM ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE - BUDOWA I WDROŻENIE - poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:

Grupa docelowa:

-kadra menedżerska
-kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla

Celem szkolenia jest trening umiejętności prowadzenia rozmów z podwładnymi, wyznaczanie im celów i umiejętność skłonienia do ich realizacji. Uczestnicy poznają metody efektywnego planowania strategicznego i operacyjnego. Poznają narzędzia kontroli realizacji celów oraz oceny zarządzania i pracy podległego personelu.

Poglądowy program szkolenia*:
*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.

Dzień I

Prezentacja trenera i uczestników szkolenia.

1. Wprowadzenie do zarządzania przez cele i wyniki.
• Skuteczność - zdolność wnętrza organizacji do realizacji ambitnych celów.
• Rozpoznanie "dołka" - kiedy wyznaczyć nowy cel.
• Coaching – kluczowy element wsparcia do osiągania celów.
• Potencjalne znaczenie systemu zarządzania przez cele (ZPC).
2. System zarządzania przez cele, jako gwarancja realizacji strategii organizacji.
• Czym jest koncepcja zarządzania przez cele?
• Kluczowe filary prawidłowego wdrożenia i funkcjonowania ZPC.
• Problemy wewnętrzne, które można rozwiązać wdrażając ZPC.
• Korzyści i zagrożenia wynikające z partycypacyjnego modelu zarządzania organizacją.
• System motywacji finansowej i pozafinansowej w powiązaniu z systemem ZPC.
3. Proces wdrożenia systemu zarządzania przez cele w organizacji.
• Etapy wprowadzenia systemu ZPC w organizacji.
• Wymogi systemu, co do relacji podległości i współpracy.
• Najlepsze praktyki do zarządzania zmianą w zakresie budowy skutecznego systemu zarządzania przez cele.
4. Przygotowanie lidera do zarządzania przez cele.
• Myślenie zadaniowe i planowanie podporządkowane rezultatom.
• Określenie obszarów odpowiedzialności.
• Określenie wkładu w realizację celów.
• Wybór kluczowych obszarów celów.
• Określenie i wybór wskaźników oceny działania.
• Idea systemu opartego na zbilansowaniu rezultatów, procesów i zasobów.
5. Wyznaczanie celów.
• Cele ogólne, szczegółowe i zasada SMART.
• Proces planowania celów i określanie priorytetów.
• Rolowanie celów przedsiębiorstwa w dół struktury organizacyjnej.
• Monitorowanie realizacji celów – podejście sytuacyjne.
• Wynagrodzenie pracownika, jako wynik oceny realizacji celów.
Dzień II

Przegląd zagadnień omówionych w dniu pierwszym.

1. Przygotowanie zespołu do stosowania ZPC.
• Rola menadżera w realizacji systemu zarządzania przez cele.
• Rola pracownika w realizacji systemu zarządzania przez cele.
• Bariery i błędy przy wdrażaniu zarządzania przez cele - czego się strzec.
• Kluczowe czynniki sukcesu wdrożenia ZP.
2. Motywacja i komunikacja zespołu w realizacji celów.
• Elementy efektywnej motywacji.
• Komunikacja we współpracy zespołu.

3. Pomiar i ocena wyników działania zespołu.
• Kontrola realizacji celów.
• Rozmowy monitorujące i oceniające.
• Punkty milowe i odpowiedzialność za wyniki.
4. Mapa drogowa wdrożenia systemu zarządzania przez cele w organizacji.
• Stworzenie możliwych wariantów wdrożeń. koncepcji ZPC przez uczestników warsztatów.
• Omówienie stworzonych scenariuszy i wybranie wariantu optymalnego.
Podsumowanie i wnioski końcowe.
 
Dlaczego szkolenie w formule zamkniętej?
  O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
  ?Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
   
  ?Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
   
  ?Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
   
  ?Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
   
  ?W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
   
  ?Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
   
  ?Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
   
  ?Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
   
  ?Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.

Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju

Kontakt w sprawie szkolenia zamkniętego:

W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Departament szkoleń zamkniętych:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
ul. Żmigrodzka 41/49
60-171 Poznań
alt

Godziny pracy biura: Pn-Pt 07.30 - 18.00

Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

projekty@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


W przypadku potrzeby przeszkolenia 1-5 pracowników zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń otwartych:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł