telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Strona główna Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne do 30 000 euro

Zamówienia publiczne do 30 000 euro

PROPOZYCJA SZKOLENIA DEDYKOWANEGO DLA PAŃSTWA PRACOWNIKÓW:

Zamówienia publiczne do 30 000 euro 
- poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:


Grupa docelowa:
 • pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej;
 • przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego;
 • przedstawiciele administracji rządowej;
 • wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych.
 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zapytania ofertowego, aby uzyskać kompleksową ofertę: Zapytanie ofertowe


Poglądowy program szkolenia*:
*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.

Zamówienia publiczne do 30 000 euro

Dzień I
Przetarg nieograniczony elektronicznie
1.Wprowadzenie
1) Elektronizacja czy korespondencja w formie elektronicznej po 18 października 2018 roku.
2) Mała elektronizacja - 18 kwietnia 2018 r.
3) Elektronizacja zamówień „unijnych” - 18 października 2018 r.
4) Pełna elektronizacja - 1 stycznia 2020 r.
2.Elektronizacja zamówień publicznych – założenia
1) rozwiązania istniejące – wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej.
2) platforma e-Zamówienia w procesie udzielania zamówień publicznych.
3.Komunikacja elektroniczna po 18 października 2018 r.
1) kwalifikowany podpis elektroniczny, – kto powinien posiadać.
2) mini portal e-Zamówień, portale komercyjne.
3) przygotowywanie dokumentów: forma elektroniczna a elektroniczna kopia dokumentu.
4) przekazywanie dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4.Prowadzenie przetargu nieograniczonego po 18 października 2018 r.
1) wymagania Ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące komunikacji z wykonawcami.
2) możliwość odstąpienia od wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, zasada niedyskryminacji.
4) Otwarcie ofert.
5) Udostępnianie protokołu postępowania oraz dokumentacji postępowania po elektronizacji.

Dzień II
Udzielanie zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro
1.Omówienie aktualnego stanu prawnego
1) Ustawa o finansach publicznych.
2) Ustawa Kodeks Cywilny
2. Przegotowanie do udzielenie zamówienia
1) Planowanie zamówień publicznych - Plan finansowy a plan zamówień publicznych.
2) Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro – obowiązek czy „dobra praktyka”.
3) Obligatoryjne i fakultatywne zapisy w treści regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro.
4) Ustalanie szacunkowej wartości zamówienia – zamówienia okresowe.
5) Zakaz zaniżania wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania Ustawy Pzp.
6) Stosowanie dyspozycji art. 6a Ustawy Pzp.
7) Realizacja planu zamówień publicznych a zamówienia nieplanowane; Szacowanie wartości zamówień nieplanowanych.
8) Opis przedmiotu zamówienia?
9) Warunki udziału w postępowaniu.
A) Sposób opisywania i dokonywanie oceny ich spełnienia.
B) Dokumenty i oświadczenia żądane w celu wykazania spełniania warunków.
10) Kryteria oceny ofert.
11) Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych.
3.Udzielanie zamówień publicznych do 30 000 euro
1) Przykładowe sposoby udzielania zamówień do 30 000 euro.
2) Ofertowy sposób udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro.
3) Negocjacyjny sposób udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro.
4) Dokumentowanie udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro.
5) Kiedy umowa w formie pisemnej, ewentualnie elektronicznej.
6) Zmiany umów w zamówieniach do wartości 30 000 euro.
7) Zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków unijnych.
4.Rejestr zamówienia publiczne do 30 000 euro na potrzeby sprawozdania rocznego.
1) Rejestrowanie umów pisemnych.
2) Rejestrowanie faktur i rachunków.
5.Możliwe naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień do 30 000 euro.
1) Odpowiedzialność za błędy w zamówieniach do 30 000 euro.
A) Odpowiedzialność kierownika jednostki.
B) Odpowiedzialność pracowników w kontekście powierzenia obowiązków.
C) Odpowiedzialność za nieprawidłowe szacowanie wartości zamówienia.
D) Zaniechanie naliczenia kary umownej od wykonawcy.
E) Zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza plan finansowy.
6.Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dlaczego szkolenie w formule zamkniętej?
  O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
   
  Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
   
  Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
   
  Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
   
  Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
   
  W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
   
  Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
   
  Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
   
  Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
   
  Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.

Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju


Kontakt w sprawie szkolenia zamkniętego:

W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Departament szkoleń zamkniętych:
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:


Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań


Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00
Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

projekty@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


W przypadku potrzeby przeszkolenia 1-5 pracowników zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń otwartych:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł