telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Strona główna Księgowość/rachunkowość DOKUMENTOWANIE, ARCHIWIZACJA I AUDYT PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOKUMENTOWANIE, ARCHIWIZACJA I AUDYT PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

Szkolenia zamknięte w zakresie: DOKUMENTOWANIA, ARCHIWIZACJI I AUDYTU PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

Dokumentowanie, archiwizacja i audyt projektów finansowanych ze środków UE - poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:


Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób biorących udział w procesie wyboru projektów systemowych, rozliczania projektów oraz kontroli projektów unijnych, dla których proces archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów unijnych wymaga analizy praktycznych zagadnień, niezbędnych w zakresie pełnionych obowiązków.

Poglądowy program szkolenia*:

*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.

1. Sposób dokumentowania operacji finansowanych ze środków unijnych
Omawiane zagadnienia:
Dokumenty księgowe – wymagania w kontekście ustawy o rachunkowości oraz w świetle wytycznych.
Dokumenty kadrowo-płacowe – wymagane prawem oraz niezbędne z punktu widzenia potwierdzenia prawidłowości zatrudnienia kadry projektu.
Dokumenty związane z udzielaniem zamówień publicznych
Dokumentacja realizacji wskaźników produktu i wskaźników rezultatu
Inne dokumenty potwierdzające realizację projektu
2. Archiwizacja dokumentów:
Omawiane zagadnienia:
Podstawy prawne (prawo krajowe i unijne)
Cele archiwizacji dokumentów
Działania i procedury w zakresie archiwizacji
Jakie dokumenty podlegają archiwizacji i okresy ich przechowywania
Obowiązki i odpowiedzialność pracowników
Systemy ewidencji zasobów archiwalnych
Archiwizacja dokumentów księgowych
Archiwizacja dokumentów kadrowych i osobowych
Archiwizacja dokumentów merytorycznych i proceduralnych
Archiwizacja dokumentów elektronicznych
3. Ewidencja księgowa operacji gospodarczych
Omawiane zagadnienia:
Wyodrębnienie księgowości projektu w świetle prawa unijnego oraz wytycznych krajowych.
Wybrane sposoby ewidencji księgowej projektu. Weryfikacja prawidłowości ewidencji projektu w księgach rachunkowych.
Ścieżka audytu – co to jest i jakie zasady powinna spełniać.
4. Audyt projektu
Omawiane zagadnienia:
Podstawy prawne i wytyczne w zakresie audytu projektów UE.
Obszary badania audytowego oraz kryteria oceny stanu faktycznego.
Sprawozdanie z audytu – wartość informacyjna, stwierdzenie nieprawidłowości, zalecenia.
Dlaczego szkolenie w formule zamkniętej?
  O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
  ?Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
  ?Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
  ?Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
  ?Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
  ?W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
  ?Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
  ?Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
  ?Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
  ?Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.

Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego krajuKontakt w sprawie szkolenia zamkniętego:

W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Departament szkoleń zamkniętych:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
ul. Żmigrodzka 41/49
60-171 Poznań
alt

Godziny pracy biura: Pn-Pt 07.30 - 18.00

Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

projekty@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


W przypadku potrzeby przeszkolenia 1-5 pracowników zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń otwartych:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł