Znajdź na stronie:
telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
e-mail: info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Niniejszym informujemy, że szkolenia stacjonarne organizujemy z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa, ale ostateczna decyzja o realizacji poszczególnych terminów zostanie podjęta na podstawie liczby zgłoszonych uczestników.

Jako alternatywę realizujemy szkolenia w formie online.
Zapytaj o szczegóły: info@szkolenia-semper.pl 508 393 926
KALENDARZ SZKOLEŃ
Organizacja szkoleń Semper Szkolenia dla urzędników

Szkolenia dla urzędników

Praca w Administracji wymaga bogatej wiedzy i znajomości tematu w zakresie różnorodnych zagadnień. W związku z dużym zapotrzebowaniu pracowników na specjalistyczne szkolenia dedykowane administracji publicznej Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER zaprasza do zapoznania się z ofertą szkoleń wzbogacających wiedzę, kwalifikacje i umiejętności kadry urzędniczej.


Liczba szkoleń: 858
Termin Tytuł szkolenia Miejsce Czas
trwania
Koszt Formularz zgłoszenia
od: 2022-11-28
do: 2022-11-29
Kraków
Zarządzanie Zespołem w Administracji Publicznej - Inspirujące warsztaty praktyczne i efektywny plan zmiany osobistej. Kraków 2 dni
(16 h)
1190 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-11-28
do: 2022-11-29
Poznań
Profesjonalna Obsługa Klienta w praktyce. Interdyscyplinarne warsztaty pozwalające na udoskonalenie standardów obsługi klienta w organizacji. Naucz się jak budować trwałe relacje z Klientem! Poznań 2 dni
(16 h)
1390 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-11-28
do: 2022-11-29
Wrocław
Efektywne negocjacje i skuteczne budowanie relacji zawodowych. 2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne. Wrocław 2 dni
(16 h)
1490 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-11-28
do: 2022-11-29
Wrocław
Finanse publiczne w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów. Analiza aspektów prawnych, finansowych i organizacyjnych związanych z prowadzeniem publicznej gospodarki finansowej. Wrocław 2 dni
(16 h)
1190 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-11-28
do: 2022-11-29
Warszawa
Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów - Nowa Ustawa PZP. Warszawa 2 dni
(16 h)
990 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-11-28
do: 2022-11-29
Kraków

OSTATNIE
WOLNE MIEJSCA
Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów - Nowa Ustawa PZP. Kraków 2 dni
(16 h)
990 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-11-28
do: 2022-11-29
Wrocław
Zarządzanie Projektami w Administracji Publicznej - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium najskuteczniejszych metodyk. Wrocław 2 dni
(16 h)
1190 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-11-28
do: 2022-11-29
Warszawa

OSTATNIE
WOLNE MIEJSCA
Umowy w systemie zamówień publicznych w świetle Nowej Ustawy PZP - przygotowanie, zawieranie, zmiany, rozwiązywanie, unieważnienie. 2-dniowe szkolenie praktyczne. Warszawa 2 dni
(16 h)
1190 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-11-28
do: 2022-11-29
Poznań

OSTATNIE
WOLNE MIEJSCA
Prawo energetyczne w praktyce. Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty i konsultacje. Poznań 2 dni
(16 h)
1390 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-11-28
do: 2022-11-29
Warszawa
Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Warszawa 2 dni
(16 h)
1290 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-11-28
do: 2022-11-29
Warszawa

OSTATNIE
WOLNE MIEJSCA
Postępowanie egzekucyjne w administracji - Kompendium aktualnych przepisów z uwzględnieniem ostatnich zmian. 2-dniowe warsztaty praktyczne. Nowelizacja. Warszawa 2 dni
(16 h)
1250 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-11-28
do: 2022-11-28
Kraków
Trwałość projektu unijnego - 1-dniowe szkolenie praktyczne. Jak nie stracić dotacji i zabezpieczyć się przed zwrotem otrzymanych środków? Kraków 1 dzień
(8 h)
690 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-11-28
do: 2022-11-29
Warszawa
Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem obowiązujących zmian. Warszawa 2 dni
(16 h)
1190 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-11-28
do: 2022-11-29
Kraków
Błędy w projektach unijnych w Perspektywie Finansowej 2014-2020. Jak uniknąć nieprawidłowości podczas realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych z UE? 2-dniowe warsztaty praktyczne. Kraków 2 dni
(16 h)
1290 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-11-28
do: 2022-11-29
Kraków
Nadużycia finansowe w projektach unijnych w Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe z identyfikacji nieprawidłowości i zapobiegania nadużyciom. Kraków 2 dni
(16 h)
1290 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-11-28
do: 2022-11-29
Warszawa

OSTATNIE
WOLNE MIEJSCA
Zarządzanie projektami w praktyce - planowanie, kontrolowanie, zarządzanie czasem, zmianą oraz komunikacją przy wykorzystaniu praktycznych i sprawdzonych narzędzi. Warszawa 2 dni
(16 h)
1390 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-11-28
do: 2022-11-29
Warszawa
Gospodarka odpadami w praktyce- Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe szkolenie warsztatowe. Warszawa 2 dni
(16 h)
1250 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-11-28
do: 2022-11-29
Warszawa
Dostęp oraz ponowne wykorzystanie informacji publicznej - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium wiedzy o metodach oraz narzędziach przekazywania informacji publicznych. Warszawa 2 dni
(16 h)
1290 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-11-28
do: 2022-11-29
Warszawa
Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym i ich należyte zabezpieczenie -2-dniowe warsztaty praktyczne. Warszawa 2 dni
(16 h)
1390 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-11-28
do: 2022-11-29
Wrocław
Metody oceny, weryfikacji i wyboru dostawców - 2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne. Zoptymalizuj funkcje zakupowe w organizacji! Wrocław 2 dni
(16 h)
1490 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-11-28
do: 2022-11-29
Kraków
Asertywność w pracy zawodowej - jak lepiej wyrażać siebie, nie burząc relacji z innymi ludźmi? 2-dniowe warsztaty praktyczne. Kraków 2 dni
(16 h)
1390 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-11-28
do: 2022-11-29
Warszawa
MOBBING I PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI (aspekty psychologiczne, społeczne, prawne) 2-DNIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE. Warszawa 2 dni
(16 h)
1390 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-11-28
do: 2022-11-29
Kraków
Zarządzanie zakupami - Kompendium najlepszych praktyk, procedur i standardów. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe. Kraków 2 dni
(16 h)
1490 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-11-28
do: 2022-11-29
Warszawa
CZAS PRACY 2022/2023 - praktyczne aspekty planowania i rozliczenia - 2-dniowe szkolenie warsztatowe. Warszawa 2 dni
(16 h)
1290 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-11-28
do: 2022-11-29
Warszawa
Narzędzia IT w zarządzaniu projektami -2-dniowe warsztaty komputerowe pozwalające na wprowadzenie usprawnień w organizacji. Warszawa 2 dni
(16 h)
1590 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-11-28
do: 2022-11-29
Warszawa
Kodeks Spółek Handlowych (KSH). Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Warszawa 2 dni
(16 h)
1290 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-11-28
do: 2022-11-29
Gdańsk
Zamówienia publiczne do 130 tysięcy oraz Tryb podstawowy w Nowym Prawie Zamówień Publicznych 2-dniowe warsztaty praktyczne. Gdańsk 2 dni
(16 h)
1190 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-11-28
do: 2022-11-29
Kraków
Protesty i procedura odwoławcza w Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne. Kraków 2 dni
(16 h)
1390 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-11-28
do: 2022-11-29
Warszawa
Ustawa i umowa deweloperska - nowelizacja 2022. 2-dniowe warsztaty praktyczne. Nowe regulacje z uwzględnieniem zasad rękojmi i gwarancji Warszawa 2 dni
(16 h)
1450 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-11-29
do: 2022-12-02
Zakopane
Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem. Elektronizacja zamówień publicznych i nowa ustawa PZP. (Noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia). Zakopane 3 dni
(24 h)
2190 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-11-29
do: 2022-12-02
Zakopane

OSTATNIE
WOLNE MIEJSCA
KOMPENDIUM INWESTYCJI BUDOWLANYCH W PRAKTYCE: prawo budowlane, realizacja zamówień publicznych na roboty budowlane oraz FIDIC. 3-dniowe warsztaty w Zakopanem Zakopane 3 dni
(24 h)
2390 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-11-29
do: 2022-12-02
Zakopane

OSTATNIE
WOLNE MIEJSCA
Zarządzanie nieruchomościami i nadzór nad inwestycjami budowlanymi w praktyce - 3-dniowe szkolenie (w Zakopanem wyżywienie i zakwaterowanie w cenie szkolenia). Zakopane 3 dni
(24 h)
2390 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-11-29
do: 2022-11-29
Kraków
Zatrudnianie cudzoziemców w praktyce. Kompendium podstaw prawnych i obowiązków pracodawców 1-dniowe warsztaty szkoleniowe. Zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców w 2022/2023 r. Kraków 1 dzień
(8 h)
690 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-11-29
do: 2022-11-29
Gdańsk
Odpady na uczelniach wyższych Baza danych o odpadach (BDO), wymagania prawne, ewidencja odpadów, sprawozdawczość, klasyfikacja odpadów 1-dniowe warsztaty praktyczne. Gdańsk 1 dzień
(8 h)
790 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-11-30
do: 2022-11-30
Wrocław
Skargi, wnioski i petycje w ogólnym postępowaniu administracyjnym warsztaty praktyczne. Wrocław 1 dzień
(8 h)
690 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-11-30
do: 2022-11-30
Warszawa
Prawo ochrony środowiska dla początkujących -1-dniowe warsztaty praktyczne. Warszawa 1 dzień
(8 h)
750 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-12-01
do: 2022-12-02
Gdańsk

OSTATNIE
WOLNE MIEJSCA
Zarządzanie Zespołem w Administracji Publicznej - Inspirujące warsztaty praktyczne i efektywny plan zmiany osobistej. Gdańsk 2 dni
(16 h)
1190 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-12-01
do: 2022-12-02
Gdańsk
Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) kompendium najnowszych zmian 2-dniowe warsztaty praktyczne obejmujące znowelizowane przepisy kpa i innych ustaw. Gdańsk 2 dni
(16 h)
1250 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-12-01
do: 2022-12-02
Kraków
Efektywne negocjacje i skuteczne budowanie relacji zawodowych. 2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne. Kraków 2 dni
(16 h)
1490 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-12-01
do: 2022-12-02
Warszawa
Profesjonalna rekrutacja pracowników w praktyce. Inspirujące warsztaty zwiększające efektywność procesów rekrutacyjnych w organizacji. Warszawa 2 dni
(16 h)
1390 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-12-01
do: 2022-12-02
Warszawa

OSTATNIE
WOLNE MIEJSCA
Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Warszawa 2 dni
(16 h)
1280 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-12-01
do: 2022-12-02
Warszawa

OSTATNIE
WOLNE MIEJSCA
Audyt Wewnętrzny w Organizacji. Kompleksowe warsztaty praktyczne pozwalające na samodzielne zaprojektowanie, wdrożenie oraz właściwe i efektywne zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostce. Warszawa 2 dni
(16 h)
1250 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-12-01
do: 2022-12-02
Warszawa
Zamówienia publiczne sektorowe w praktyce - Kompendium wiedzy z uwzględnieniem Nowej Ustawy PZP. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe. Warszawa 2 dni
(16 h)
1290 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-12-01
do: 2022-12-02
Gdańsk

OSTATNIE
WOLNE MIEJSCA
Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne ćwiczenia przy pomocy kamery video]. Gdańsk 2 dni
(16 h)
1190 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-12-01
do: 2022-12-02
Warszawa
Gospodarka nieruchomościami - praktyczne zastosowanie Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów powiązanych. (2-dniowe warsztaty i konsultacje). Warszawa 2 dni
(16 h)
1290 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-12-01
do: 2022-12-02
Kraków
Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Kraków 2 dni
(16 h)
1290 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-12-01
do: 2022-12-02
Warszawa

OSTATNIE
WOLNE MIEJSCA
Realizacja inwestycji drogowych w trybie specustawy oraz ustawy o drogach publicznych - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Warszawa 2 dni
(16 h)
1290 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-12-01
do: 2022-12-02
Kraków

OSTATNIE
WOLNE MIEJSCA
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM - od działań indywidualnych do zespołowych-2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i symulacje. Kraków 2 dni
(16 h)
1390 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-12-01
do: 2022-12-02
Wrocław
Zamówienia publiczne i umowy na roboty budowlane w świetle elektronizacji i Nowej Ustawy PZP- 2-dniowe warsztaty praktyczne i analiza przypadków. Wrocław 2 dni
(16 h)
1190 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2022-12-01
do: 2022-12-02
Wrocław
Kadry i płace 2022/2023 w praktyce. Kompleksowe warsztaty z zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń. Wrocław 2 dni
(16 h)
1290 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF

Praca w urzędzie - szkolenia

Proponujemy innowacyjne, nowoczesne i niestandardowe szkolenia dla urzędników administracji publicznej samorządowej i rządowej, więc jeżeli jesteście Państwo Urzędnikami, to jest to miejsce stworzone specjalnie dla Was!

Nasze warsztaty prowadzone są przez ekspertów z wieloletnim i bogatym doświadczeniem w szkoleniach przeznaczonych dla administracji publicznej. Tematy naszych szkoleń zostały tak dobrane, aby stworzyć kompleksową ofertę i obejmują nie tylko szkolenia prawne, prowadzone przez prelegentów z wiodących Kancelarii Prawnych, ale również szkolenie miękkie przygotowanie zgodnie z oczekiwaniami naszych Uczestników.

Szkolenia kierowane do urzędników administracji 

W czasie szkoleń nasi Uczestnicy mają możliwość zapoznania się z metodami rozwiązania problemów mogących się pojawić podczas codziennej pracy w urzędach, a nasi specjaliści odpowiadają na wszystkie pytania i rozwiewają wątpliwości jakie towarzyszą codziennym decyzjom urzędników.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami! Gwarantujemy Państwu najwyższej jakości szkolenia pod względem organizacyjnym oraz merytorycznym, a po każdym zakończonym szkoleniu pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zalety szkoleń dla urzędników

Szkolenia dla urzędników to najprostszy i najefektywniejszy sposób uzupełnienia wiedzy pracowników jednostek samorządowych i administracji publicznej. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER specjalizuje się w przeprowadzaniu efektywnych szkoleń. Szczególną uwagę zwracamy na formę przekazywania wiedzy. Odchodzimy od długich i nużących wykładów na rzecz inspirujących warsztatów i pracy w kameralnych grupach. Eksperci prowadzący poszczególne szkolenia dla urzędników często korzystają z symulacji, scenek rodzajowych i studium przypadków. Dzięki odwołaniu się do różnych przykładów, z którymi uczestnicy mogą się spotkać, zajęcia są użyteczne i pozwalają wykorzystywać pozyskane umiejętności w codziennej pracy.

Od wiedzy i kwalifikacji urzędników zależy, czy urząd będzie działał sprawnie. Ponieważ obowiązujące przepisy są modyfikowane i dochodzą nowe regulacje. Szkolenia dla urzędników to sposób, aby zapoznać się z wchodzącymi w życie zmianami.

Wartościowe szkolenia dla urzędników

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER proponuje szkolenia dla urzędników z różnych obszarów tematycznych. Podnosimy kompetencje pracowników kadr i płac, osób zajmujących się gospodarką magazynową i specjalizujących się w prawie budowlanym.

W ostatnich latach coraz większą wagę przykłada się do ochrony danych osobowych. Wejście w życie RODO spowodowało, że również urzędnicy muszą wiedzieć, jak prawidłowo przygotować dokumentację. Uczymy tego na kilkudniowych szkoleniach, które odbywają się w formie warsztatów.

W naszej ofercie znajdują się również szkolenia z redagowania aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej. Język urzędowy jest specyficzny, ale urzędnicy powinni wiedzieć, jak zwiększyć jego komunikatywność. W czasie szkolenia omawiamy błędy najczęściej pojawiające się w korespondencji urzędowej.

Beneficjentami funduszy unijnych mogą być jednostki samorządu terytorialnego. Wiele jednostek stara się o środki na rozwój gospodarki wodno-ściekowej, infrastruktury transportowej czy tworzenie tzw. korytarzy ekologicznych. Szkolenia dla urzędników dotyczące realizowania projektów współfinansowanych ze środków unijnych to sposób na podniesienie kompetencji kluczowych pracowników komórek zajmujących się koordynacją projektów unijnych.

Szkolenia dla urzędników z kompetencji miękkich

Urzędnicy mają na co dzień kontakt z klientami, a to powoduje, że powinni być doskonale przygotowani merytorycznie i nieustannie rozwijać swoje zdolności komunikacyjne. Zapraszamy więc wszystkich urzędników na szkolenia z kompetencji miękkich. Rzecznikom instytucji publicznych proponujemy szkolenia z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych. Pracownikom działów obsługi klienta wskażemy nowoczesne techniki, dzięki którym będą potrafili radzić sobie w kłopotliwych i trudnych sytuacjach. Eksperci podczas szkoleń omawiają również zagadnienie etykiety w kontaktach zawodowych z pracownikami na różnych szczeblach.

Kompetencje miękkie obejmują organizację czasu pracy i zdolności do pracy zespołowej. W Centrum SEMPER systematycznie przeprowadzamy szkolenia, których tematem jest budowa zespołu i praca w jego ramach. Kadrę zarządzającą zapraszamy na inspirujące szkolenia dla liderów. W ofercie mamy również szkolenia dla urzędników kompleksowo omawiające zagadnienie radzenia sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym i motywacji pracowników.

Zobacz szczegóły i wybierz odpowiednie szkolenie dla siebie!

Szkolenia online dla urzędników

Zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń online dla urzędników!

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

10-12 października | Poznań i Online
19-21 października | Warszawa i Online
26-28 października | Gdańsk i Online

Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

17-18 października | Kraków i Online
28-29 listopada | Warszawa i Online
17-18 grudnia | Wrocław i Online


Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.

17-18 października | Poznań i Online
17-18 października | Warszawa i Online
17-18 listopada | Gdańsk i Online


Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

17-18 października | Kraków i Online
14-15 listopada | Warszawa i Online
01-02 grudnia | Warszawa i Online
Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne ćwiczenia przy pomocy kamery video].

17-18 października | Wrocław i Kraków i Online
17-18 listopada Poznań i Online
01-02 grudnia Gdańsk i Online

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2022 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł
KFS
szkolenia dofinansowane
Szkolenia w języku angielskim