Znajdź na stronie:
telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
e-mail: info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Organizacja szkoleń Semper Szkolenia Nowelizacja prawa energetycznego – wybrane zagadnienia. 1-dniowe warsztaty praktyczne.

Nowelizacja prawa energetycznego – wybrane zagadnienia. 1-dniowe warsztaty praktyczne.


Nie znalazłeś odpowiedniego terminu, miasta i masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zamów wycenę szkolenia zamkniętego
Zobacz więcej:

Opis szkolenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: "Nowelizacja prawa energetycznego – wybrane zagadnienia. 1-dniowe warsztaty praktyczne". Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.

 
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy:
-przedstawicieli branży energetycznej: wytwórcy, spółki obrotu, przedsiębiorstwa dystrybucyjne, odbiorcy energii elektrycznej;
-firmy doradcze;
-instytucje finansujące;
-wszystkie osoby zainteresowane omawiana podczas warsztatów tematyką.
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie najważniejszych zmian w ustawie Prawo energetyczne. Podczas spotkania omówione zostaną wybrane instytucje wprowadzone ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw oraz zagadnienia poruszone w projektach ustaw, w tym w projekcie ustawy z dnia 30 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii (UC74).
Korzyści dla uczestników

-Kompleksowe omówienie kluczowych zmian w sektorze energetycznym mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie uczestników rynku.
-Zapoznanie się z nowymi obowiązkami ciążącymi na uczestnikach rynku.
-Uzyskanie praktycznych wskazówek związanych z nowymi regulacjami.
-Ciekawe materiały szkoleniowe.
-Nauka praktycznych umiejętności.
-Zaletą szkolenia jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych instytucji realizującymi projekty w bliskim dla uczestników środowisku.
Metodologia

Program szkolenia

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

 
1) Blok I  – zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
a. Informacje ogólne – cel i charakter zmian
b. Magazynowanie energii elektrycznej
 • nowe definicje
 • przyłączanie magazynów energii elektrycznej do sieci
 • rejestr magazynów energii elektrycznej
 • koncesja na magazynowanie energii elektrycznej
 • nowe zasady rozliczeń za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej
 • kwestie taryfowe
 • zmiany wynikające ze zmiany definicji odbiorcy końcowego
 • magazyn energii elektrycznej a instalacja OZE
c. Zamknięte systemy dystrybucyjne
 • cel regulacji
 • przesłanki uznania systemu dystrybucyjnego za zamknięty
 • zamknięte systemy dystrybucyjne – zwolnienia
 • kontrola stosowanych przez ZSD cen i stawek opłat
d. Kwestie koncesyjne
 • zmiany w postępowaniach koncesyjnych – informacje ogólne
 • zabezpieczenie majątkowe – nowe zasady
 • zmiana lub cofnięcie koncesji – nowe zasady
e. Kwestie taryfowe
 • przedłożenie taryfy do zatwierdzenia – nowe zasady
 • stosowanie taryfy dotychczasowej – nowe zasady
f. Pozostałe zagadnienia:
 • zakaz zawierania umów sprzedaży paliw gazowych i energii elektrycznej poza lokalem przedsiębiorstwa
 • cofnięcie koncesji w przypadku wydania przez Prezesa UOKiK wobec przedsiębiorstwa energetycznego decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów
 • przepisy przejściowe i wejście w życie nowych regulacji
2) Blok II – Planowane zmiany w sektorze energetycznym - projekt z dnia 30 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii (UC74)
a. Informacje ogólne – cel i charakter zmian
b. Zmiany dotyczące odbiorcy
 • wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony
 • obowiązek stosowania umowy kompleksowej (dostarczanie energii do odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym)
 • obowiązek dostarczenia odbiorcy końcowemu streszczenia kluczowych warunków umów
 • porównywarka ofert sprzedaży energii elektrycznej
c. Nowe instytucje – informacje ogólne
 • umowy z cenami dynamicznymi
 • agregacja
 • obywatelskie społeczności energetyczne
 • nierynkowa redukcja generacji z FW i PV
d. Kwestie taryfowe – planowane zmiany
e. Przyłączenie do sieci – planowane zmiany
f. Linia bezpośrednia – planowane zmiany
g. Tzw. „piaskownica regulacyjna”

3) Blok III – Planowane zmiany w sektorze energetycznym – pozostałe projekty ustaw i rozporządzeń
a. planowane zmiany w ustawie inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
b. planowane zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii
c. planowane zmiany w rozporządzeniach taryfowych

 W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

Informacje organizacyjne

Inwestycja

Zgłoszenie

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji  SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań
alt

Godziny pracy biura:           Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. 690 059 155
tel. 508 393 926
tel. 577 177 547
tel. 733 544 190
tel. 570 590 060
tel. (61) 3070303
tel. (61) 8102194
tel. (61) 4152036
tel. (61) 4152810
tel. (61) 4152820

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
 

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług:  referencje

POLITYKA  RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.      
Uwagi

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.


ponad
0
zadowolonych uczestników

0
zaangażowania
ponad
0
zrealizowanych szkoleń


Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

20-21 marca | Warszawa i Online
17-18 kwietnia | Poznań i Online
15-16 maja | Wrocław i Online
Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

16-17 marca | Gdańsk i Online
20-21 kwietnia | Wrocław i Online
18-19 maja | Warszawa i Online
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2023 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk