Znajdź na stronie:
telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
e-mail: info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Niniejszym informujemy, że szkolenia stacjonarne organizujemy z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa, ale ostateczna decyzja o realizacji poszczególnych terminów zostanie podjęta na podstawie liczby zgłoszonych uczestników.

Jako alternatywę realizujemy szkolenia w formie online.
Zapytaj o szczegóły: info@szkolenia-semper.pl 508 393 926
KALENDARZ SZKOLEŃ
Organizacja szkoleń Semper Szkolenia dofinansowane: Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Szkolenia dofinansowane: Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Zapytanie w sprawie szkoleń dofinansowanych ze środków KFS

Zachęcamy Państwa do przesłania zapytania w sprawie szkoleń dofinansowanych ze środków KFS przy pomocy poniższego formularza. Po jego otrzymaniu nasi specjaliści skontaktują się z Państwem, aby przedstawić szczegóły dotyczące tej formy wsparcia i przygotować dopasowaną do Państwa oczekiwań ofertę.

Aby wysłać zapytanie, należy wypełnić wszystkie pola oznaczone *.

* Imię i nazwisko:

* Nazwa firmy/instytucji:

* Adres e-mail:

* Numer telefonu:

* Forma szkolenia:

* Tytuł lub zakres tematyczny interesującego Państwa szkolenia:

* Przewidywana liczba zgłoszonych osób:

* Przewidywany termin szkolenia:
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe:

Dołącz plik do uzupełnienia (opcjonalnie):
Wybierz plik PDF lub DOC

Dołącz plik do uzupełnienia (opcjonalnie):
Wybierz plik PDF lub DOC

Dołącz plik do uzupełnienia (opcjonalnie):
Wybierz plik PDF lub DOC* Przepisz kod:

Jak uzyskać dofinansowanie? To proste! Wystarczy 5 kroków


PLIKI DO POBRANIA DLA OSÓB STARAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE:
 • Wzór certyfikatu zaświadczającego ukończenie szkolenia
 • Certyfikat jakości - Znak Jakości TGLS Quality Alliance
 • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych


  Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

  Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.
  Kto może starać się o dofinansowanie?
  O dofinansowanie ze środków KFS może starać się każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Podmioty wyłączone z programu, czyli prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników w ramach umowy o pracę, mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie szkoleń ze środków unijnych (Baza Usług Rozwojowych).
  Ile wynosi dofinansowanie?
  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego (pracodawca musi wnieść wkład własny w wysokości 20%);
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób.
  Uwaga! Całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy czyli kwota 177 470 tys. zł.:
1) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej;
2) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
3) Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
4) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych;
5) Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS;
6) Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych;
7) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 44 367 tys. zł
1) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
2) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
3) Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Informacja na temat posiadanych certyfikatów:
-Posiadamy wpis do Rejestru Usług Rozwojowych RUR prowadzonego przez PARP – niezbędny do realizacji usług szkoleniowo-doradczych finansowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.
-Posiadamy Znak Jakości TGLS Quality Alliance potwierdzający wysoką jakość standardów oraz wiarygodność świadczenia usług rozwojowych.
-Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.
-Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Masz pytania dotyczące szkoleń dofinansowanych z KFS?
Skontaktuj się z naszym ekspertem:

Katarzyna Maksymowicz
tel:733-544-190
e-mail: k.maksymowicz@szkolenia-semper.pl
 

Szkolenia onlline – dofinansowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Zachęcamy do skorzystania z naszych szkoleń online, które są dofinansowane z KFS!

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

10-12 października | Poznań i Online
19-21 października | Warszawa i Online
26-28 października | Gdańsk i Online

Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

17-18 października | Kraków i Online
28-29 listopada | Warszawa i Online
17-18 grudnia | Wrocław i Online


Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.

17-18 października | Poznań i Online
17-18 października | Warszawa i Online
17-18 listopada | Gdańsk i Online


Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

17-18 października | Kraków i Online
14-15 listopada | Warszawa i Online
01-02 grudnia | Warszawa i Online
Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne ćwiczenia przy pomocy kamery video].

17-18 października | Wrocław i Kraków i Online
17-18 listopada Poznań i Online
01-02 grudnia Gdańsk i Online

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2022 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł
KFS
szkolenia dofinansowane
Szkolenia w języku angielskim