Znajdź na stronie:
telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
e-mail: info@szkolenia-semper.pl Kontakt
NEWSLETTER

Zapisz się
Organizacja szkoleń Semper Metodologia

Metodologia

Centrum Organizacji Szkoleń I Konferencji SEMPER przywiązuje ogromną wagę do skuteczności I interaktywności prowadzonych przez naszych ekspertów zajęć. Nasze doświadczenie i zaangażowanie w proces projektowania rozwoju pracowników opiera się na przekonaniu, że rozwój jest procesem cyklicznym i ciągłym. Każdy z naszych projektów (zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej) wymaga precyzyjnego rozpoznania sytuacji w jakiej znajduje się pracownik i firma oraz ich potrzeb. Efekty szkolenia tworzą zaś nową przestrzeń do rozwoju i poszukiwania pożądanych umiejętności. W naszych działaniach doradczo-szkoleniowych zawsze mamy to na uwadze i z przyjemnością wspieramy ambicje w doskonaleniu kompetencji. 
 
SZKOLENIA OTWARTE
Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.
 

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ? ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
 
Identyfikujemy potrzeby szkoleniowe oraz ustalamy szczegółowe cele szkolenia.
Potrzeby szkoleniowe każdej organizacji są różne i zależą od wymagań firmy z punktu widzenia funkcji, zespołów czy poszczególnych pracowników. Dopiero po przeanalizowaniu potrzeb danej organizacji możemy dokonać identyfikacji potrzeb szkoleniowych dla poszczególnych działów i ich pracowników. Proces szkolenia rozpoczyna się od określenia jego przedmiotu, który związany jest ze strategią, a w szczególności z misją danej organizacji i realizowanymi przez nią celami.
 

Na tym etapie bardzo ważne jest również wyznaczenie konkretnych celów szkolenia. Koniecznie muszą być one zgodne z celami strategicznymi organizacji, muszą odpowiadać realiom funkcjonowania poszczególnych zespołów oraz tworzyć spójną całość umożliwiając okresową ocenę stopnia ich realizacji.

Ustalając cele koniecznie musimy zwrócić uwagę na następujące elementy:
 • precyzja - aby skupić się na najistotniejszych problemach I zaproponować najskuteczniejsze rozwiązania;
 • ambicja - aby umożliwić uczestnikom szkolenia ciągłe podnoszenie ich kwalifikacji;
 • realizm - aby dokładnie przeanalizować możliwości uczestników szkolenia;
 • czas - aby wiedzieć kiedy możemy oczekiwać realizacji szkolenia I konkretnych efektów;
 • mierzalność ? aby posiadać wskaźniki, które pozwolą na sprawdzenie czy cele zostały osiągnięte.


Dokonujemy wyboru odpowiedniej metody szkolenia.

W zależności od potrzeb i wymagań, wykorzystujemy te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej organizacji. Z tego względu najczęściej wykorzystywanymi elementami podczas szkoleń są: 
 • mini-wykłady
 • dyskusje moderowane
 • ćwiczenia grupowe
 • ćwiczenia indywidualne
 • gry szkoleniowe
 • warsztaty tematyczne
 • treningi
 • case study
 • coaching
 • oraz wiele innych, różnorodnych ćwiczeń
Zwracamy szczególną uwagę na to, aby uczestnicy zdobywali umiejętności praktyczne przez doświadczanie. Z tego powodu udział części teoretycznej jest ograniczony do niezbędnego minimum.
 

Planujemy i projektujemy szkolenie.

Etap ten obejmuje opracowanie najskuteczniejszego programu szkoleniowego, wybór właściwych metod, jak również przygotowanie zadań przedszkoleniowych i poszkoleniowych. Pierwsze zapewniają odpowiednie przygotowanie uczestników do szkolenia, natomiast zadania poszkoleniowe pozwalają na przypomnienie I utrwalanie nauczonych na szkoleniu treści.
 


Motywujemy przed szkoleniem.

Krótkie spotkanie, przygotowane przy współpracy trenera i pracownika działu HR lub managera danej Firmy, ma na celu zmotywowanie uczestników do wzięcia czynnego udziału w szkoleniu. Może też zawierać przedstawienie celów szkolenia i jego wpływu na wizję organizacji. Pozwoli to uczestnikom wcześniej oswoić się z danym tematem.
 


Realizujemy program szkolenia.

Jest to jeden z najważniejszych etapów i to właśnie jemu służą wszystkie wcześniejsze działania. To w tym momencie zaplanowane wcześniej szkolenie dochodzi do skutku, przybiera realny kształt i znajduje odzwierciedlenie w doświadczeniach uczestników. Na tym etapie niezbędne jest stałe czuwanie nad sprawnym przebiegiem szkolenia.
 

Przygotowujemy raport podsumowujący szkolenie.

Głównym celem tego etapu jest określenie na ile program danego szkolenia został zrealizowany oraz czy wystąpiły jakiekolwiek problemy. W następstwie bardzo ważne jest ustalenie dalszych kroków, mających na celu wdrożenie uzyskanych na szkoleniu umiejętności.

 

Dbamy o prawidłowe wdrażanie zdobytej wiedzy.

W realizacji naszego procesu dbamy, aby na tym etapie, współpracując z managerami oraz osobami decyzyjnymi, wspierać uczestników szkolenia w skutecznym wdrażaniu nowo nabytych umiejętności. Bez tego "mostu" między trenerem a przełożonym nie możemy liczyć na efektywne wdrażanie nowych umiejętności, a tym samym na zwiększenie zysków organizacji. Sposób, metody i narzędzia niezbędne do wdrożenia wiedzy uzyskanej w trakcie szkolenia projektowane są razem z jego programem. Aby możliwe było wdrożenie wskazana jest współpraca zarówno uczestników, ich przełożonych, jak i osób projektujących szkolenie.
 


Analizujemy skuteczność programu szkoleniowego.  

Na tym etapie sprawdzane jest na ile wdrożenie zostało faktycznie przeprowadzone, jak się to odbywało i kto brał w nim udział. Bada się również efekty tego wdrożenia, czyli co się zmieniło, jak wygląda obecnie praca na danym stanowisku i przede wszystkim, jaki miało to wpływ na funkcjonowanie danej organizacji.


Follow up.
Około dwóch miesięcy po szkoleniu proponujemy follow up, który umożliwi uczestnikom ugruntowanie uzyskanej wiedzy. Umożliwimy również uzyskanie odpowiedzi na pytania które pojawią się po szkoleniu.
Jest to bardzo ważny dla nas etap stanowiący źródło informacji dotyczących realizacji założeń i celów. Pozwala on także wyciągnąć wnioski dotyczące przyszłych projektów, które pomogą jeszcze skuteczniej budować przewagę konkurencyjną naszych partnerów.

Ostatnio na blogu

Umiejętności do CV co wpisać, aby zainteresować rekrutera?

Szukasz pracy? Zanim zaczniesz szukać perspektywicznych ofert, musisz przygotować CV. Jedną z obowiązkowych sekcji w tym dokumencie umiejętności. Jakie umiejętności do CV wpisać, aby...
Zarządzanie projektem co to jest i na czym polega?

Budowa domu, stworzenie strony internetowej czy produkcja innowacyjnej przetwornicy napięciowej to projekty wieloetapowe. Aby osiągnąć wyznaczone cele w założonym terminie i budżecie, firmy...
Metodyki zarządzania projektem rodzaje i najważniejsze różnice

Firmy dostrzegające potencjał drzemiący we właściwym zarządzaniu realizowanymi przedsięwzięciami mają do wyboru różne metody zarządzania projektami. Które metodyki zarządzania projektem...

ponad
0
zadowolonych uczestników

0
zaangażowania
ponad
0
zrealizowanych szkoleń


Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

24-26 kwietnia | Warszawa, Gdańsk lub Online
20-22 maja | Kraków, Poznań lub Online
10-12 czerwca | Warszawa, Wrocław lub Online
Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

25-26 kwietnia | Wrocław lub Online
23-24 maja | Warszawa, Gdańsk lub Online
13-14 czerwca | Kraków, Poznań lub Online
Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.

22-23 kwietnia | Gdańsk, Wrocław lub Online
27-28 maja | Warszawa, Kraków lub Online
17-18 czerwca | Gdańsk, Poznań lub Online
Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

29-30 kwietnia | Kraków lub Online
27-28 maja | Warszawa lub Online
17-18 czerwca | Wrocław lub Online
Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych.

25-26 kwietnia | Warszawa lub Online
27-28 maja | Kraków lub Online
17-18 czerwca | Poznań, Wrocław lub Online
Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem. Elektronizacja zamówień publicznych i nowa ustawa PZP. (Noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia).

11 czerwca do 14 czerwca 2024 | Zakopane lub Online
27 sierpnia do 30 sierpnia 2024 | Zakopane lub Online
08 października do 11 października | Zakopane lub Online
Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne ćwiczenia przy pomocy kamery video].

18-19 kwietnia | Gdańsk lub Online
20-21 maja | Kraków lub Online
24-25 czerwca | Warszawa lub Online
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
KFS
szkolenia dofinansowane
BUR
Baza Usług Rozwojowych
Szkolenia online
terminy webinarów
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia w języku angielskim
Porady prawne
już od 100 zł