Znajdź na stronie:
telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
e-mail: info@szkolenia-semper.pl Kontakt
NEWSLETTER

Zapisz się
Organizacja szkoleń Semper Szkolenia zamówienia publiczne - strona 5

Szkolenia zamówienia publiczne - strona 5


Liczba szkoleń: 302
Termin Tytuł szkolenia Miejsce Czas
trwania
Koszt Formularz zgłoszenia
od: 2024-08-27
do: 2024-08-30
Zakopane

KOMPENDIUM INWESTYCJI BUDOWLANYCH W PRAKTYCE: prawo budowlane, realizacja zamówień publicznych na roboty budowlane oraz FIDIC. 3-dniowe warsztaty w Zakopanem

Zakopane 3 dni
(24 h)
2490 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-08-28
do: 2024-08-30
Wrocław

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem Nowej Ustawy PZP.

Wrocław 3 dni
(24 h)
1490 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-08-28
do: 2024-08-30
Gdańsk

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem Nowej Ustawy PZP.

Gdańsk 3 dni
(24 h)
1490 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-08-29
do: 2024-08-30
Wrocław

Zamówienia publiczne w projektach unijnych - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztaty praktyczne z uwzględnieniem Nowej Ustawy PZP.

Wrocław 2 dni
(16 h)
1290 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-08-29
do: 2024-08-30
Wrocław

Zamówienia publiczne na usługi i dostawy informatyczne w praktyce. 2-dniowe warsztaty z uwzględnieniem Nowej Ustawy PZP.

Wrocław 2 dni
(16 h)
1290 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-08-29
do: 2024-08-30
Wrocław

Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową? 2-dniowe warsztaty praktyczne pod kątem Nowej Ustawy PZP.

Wrocław 2 dni
(16 h)
1350 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-08-29
do: 2024-08-30
Kraków

Kontrola i audyt inwestycji budowlanych w praktyce. Kompendium obowiązujących procedur -2 dniowe warsztaty szkoleniowe.

Kraków 2 dni
(16 h)
1350 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-08-29
do: 2024-08-30
Gdańsk

Finanse publiczne w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów. Analiza aspektów prawnych, finansowych i organizacyjnych związanych z prowadzeniem publicznej gospodarki finansowej.

Gdańsk 2 dni
(16 h)
1190 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-09-02
do: 2024-09-03
Gdańsk

Zamówienia publiczne dla zaawansowanych -2-dniowe warsztaty szkoleniowe. Kompendium obowiązujących przepisów - Nowa Ustawa PZP.

Gdańsk 2 dni
(16 h)
1190 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-09-05
do: 2024-09-06
Wrocław

Zmowa przetargowa, ryzyka i inne trudności w realizacji zamówień publicznych z uwzględnieniem analizy orzecznictwa. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Wrocław 2 dni
(16 h)
1390 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-09-05
do: 2024-09-06
Kraków

Podstawy finansów publicznych wybrane zagadnienia w praktyce. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe dla początkujących.

Kraków 2 dni
(16 h)
1150 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-09-09
do: 2024-09-10
Gdańsk

Zamówienia publiczne w praktyce - 2-dniowe szkolenie warsztatowe z analizą najważniejszych zmian wprowadzonych Nową Ustawą PZP.

Gdańsk 2 dni
(16 h)
1190 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-09-12
do: 2024-09-13
Warszawa

Komisja przetargowa w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych - 2-dniowe warsztaty praktyczne z analizą kluczowych kwestii problemowych. Elektronizacja zamówień publicznych.

Warszawa 2 dni
(16 h)
1350 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-09-12
do: 2024-09-13
Warszawa

e-Zamówienia elektroniczne zamówienia publiczne. Zasady postępowania: prawne i techniczne, omówienie wymagań, analiza przypadków, zasady bezpieczeństwa i ochrony danych. 2-dniowe warsztaty praktyczne dla Zamawiających i Wykonawców.

Warszawa 2 dni
(16 h)
1290 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-09-16
do: 2024-09-17
Gdańsk

Zamówienia publiczne w Jednostkach Służby Zdrowia w świetle Nowej Ustawy PZP - 2-dniowe warsztaty szkoleniowe.

Gdańsk 2 dni
(16 h)
1250 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-09-16
do: 2024-09-17
Warszawa

Zamówienia publiczne sektorowe w praktyce - Kompendium wiedzy z uwzględnieniem Nowej Ustawy PZP. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe.

Warszawa 2 dni
(16 h)
1290 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-09-16
do: 2024-09-17
Gdańsk

Zamówienia publiczne do 130 tysięcy oraz Tryb podstawowy w Nowym Prawie Zamówień Publicznych 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Gdańsk 2 dni
(16 h)
1190 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-09-16
do: 2024-09-17
Warszawa

Przetarg nieograniczony i tryb podstawowy krok po kroku - praktyczny przewodnik po procedurach w zamówieniach publicznych. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe.

Warszawa 2 dni
(16 h)
1290 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-09-19
do: 2024-09-20
Warszawa

Umowy w systemie zamówień publicznych w świetle Nowej Ustawy PZP - przygotowanie, zawieranie, zmiany, rozwiązywanie, unieważnienie. 2-dniowe szkolenie praktyczne.

Warszawa 2 dni
(16 h)
1190 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-09-19
do: 2024-09-20
Gdańsk

Kontrola i audyt inwestycji budowlanych w praktyce. Kompendium obowiązujących procedur -2 dniowe warsztaty szkoleniowe.

Gdańsk 2 dni
(16 h)
1350 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-09-23
do: 2024-09-24
Gdańsk

Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa według Nowej ustawy PZP 2-dniowe warsztaty praktyczne. Przejrzysta analiza nowych rozwiązań oraz zmian.

Gdańsk 2 dni
(16 h)
1390 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-09-23
do: 2024-09-24
Poznań

Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - poziom zaawansowany. Przegląd błędów i ryzyk w składaniu ofert oraz analiza technologii i narzędzi wspomagających procesy związane z zamówieniami publicznymi - 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Poznań 2 dni
(16 h)
1450 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-09-23
do: 2024-09-24
Warszawa

Realizacja procesu inwestycyjnego w kontekście najnowszych zmian w prawie zamówień publicznych, prawie budowlanym, prawie wodnym i prawie ochrony środowiska.

Warszawa 2 dni
(16 h)
1450 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-09-23
do: 2024-09-24
Warszawa

Finanse publiczne w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów. Analiza aspektów prawnych, finansowych i organizacyjnych związanych z prowadzeniem publicznej gospodarki finansowej.

Warszawa 2 dni
(16 h)
1190 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-09-23
do: 2024-09-24
Warszawa

Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych.

Warszawa 2 dni
(16 h)
1290 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-09-23
do: 2024-09-24
Warszawa

Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - 2-dniowe warsztaty praktyczne z analizą rzeczywistych przykładów, wspólnym rozwiązywaniem sytuacji budzących wątpliwości oraz wymianą doświadczeń.

Warszawa 2 dni
(16 h)
1290 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-09-23
do: 2024-09-24
Warszawa

Audyt zamówień publicznych. Audytowani i Audytorzy w rozstrzyganiu trudnych problemów związanych z realizacją zamówień publicznych. Praktyczne warsztaty z uwzględnieniem elektronizacji i nowej ustawy PZP.

Warszawa 2 dni
(16 h)
1290 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-09-24
do: 2024-09-27
Zakopane

ABC Zamówień Publicznych. Kompendium wiedzy i dobrych praktyk w świetle Nowej Ustawy PZP - 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem (wyżywienie i zakwaterowanie w cenie szkolenia).

Zakopane 3 dni
(24 h)
2390 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-09-25
do: 2024-09-27
Kraków

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem Nowej Ustawy PZP.

Kraków 3 dni
(24 h)
1490 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-09-25
do: 2024-09-27
Warszawa

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem Nowej Ustawy PZP.

Warszawa 3 dni
(24 h)
1490 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-09-26
do: 2024-09-27
Warszawa

Zasady udzielania zamówień w trybach pozaustawowych w projektach współfinansowanych ze środków UE: 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Warszawa 2 dni
(16 h)
1290 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-09-26
do: 2024-09-27
Gdańsk

Zamówienia publiczne: Poprawność Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i oferty w świetle orzecznictwa - 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem elektronizacji i Nowej Ustawy PZP.

Gdańsk 2 dni
(16 h)
1250 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-09-26
do: 2024-09-27
Gdańsk

Zamówienia publiczne: Nieprawidłowości i uchybienia w procesie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem elektronizacji i Nowej Ustawy PZP.

Gdańsk 2 dni
(16 h)
1190 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-09-26
do: 2024-09-27
Warszawa

Zamówienia publiczne w projektach unijnych - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztaty praktyczne z uwzględnieniem Nowej Ustawy PZP.

Warszawa 2 dni
(16 h)
1290 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-09-26
do: 2024-09-27
Warszawa

Zamówienia publiczne na usługi i dostawy informatyczne w praktyce. 2-dniowe warsztaty z uwzględnieniem Nowej Ustawy PZP.

Warszawa 2 dni
(16 h)
1290 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-09-26
do: 2024-09-27
Wrocław

Zamówienia publiczne i umowy na roboty budowlane w świetle elektronizacji i Nowej Ustawy PZP- 2-dniowe warsztaty praktyczne i analiza przypadków.

Wrocław 2 dni
(16 h)
1190 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-09-26
do: 2024-09-27
Warszawa

Zamówienia publiczne i umowy na roboty budowlane w świetle elektronizacji i Nowej Ustawy PZP- 2-dniowe warsztaty praktyczne i analiza przypadków.

Warszawa 2 dni
(16 h)
1190 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-09-26
do: 2024-09-27
Kraków

Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów - Nowa Ustawa PZP.

Kraków 2 dni
(16 h)
990 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-09-26
do: 2024-09-27
Warszawa

Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów - Nowa Ustawa PZP.

Warszawa 2 dni
(16 h)
990 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-09-26
do: 2024-09-27
Gdańsk

Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów - Nowa Ustawa PZP.

Gdańsk 2 dni
(16 h)
990 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-09-30
do: 2024-10-01
Gdańsk

Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową? 2-dniowe warsztaty praktyczne pod kątem Nowej Ustawy PZP.

Gdańsk 2 dni
(16 h)
1350 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-09-30
do: 2024-10-01
Warszawa

Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową? 2-dniowe warsztaty praktyczne pod kątem Nowej Ustawy PZP.

Warszawa 2 dni
(16 h)
1350 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-10-01
do: 2024-10-02
Warszawa

Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa według Nowej ustawy PZP 2-dniowe warsztaty praktyczne. Przejrzysta analiza nowych rozwiązań oraz zmian.

Warszawa 2 dni
(16 h)
1390 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-10-01
do: 2024-10-04
Zakopane

Zamówienia publiczne dla Wykonawców. Praktyczne stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w procesach ofertowania. 3-dniowe warsztaty szkoleniowe w Zakopanem (wyżywienie i zakwaterowanie w cenie szkolenia).

Zakopane 3 dni
(24 h)
2590 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-10-01
do: 2024-10-04
Zakopane

Rękojmia, wady, gwarancje i zobowiązania stron w umowach o roboty budowlane - 3-dniowe warsztaty szkoleniowe w Zakopanem (wyżywienie i zakwaterowanie w cenie szkolenia).

Zakopane 3 dni
(24 h)
2690 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-10-01
do: 2024-10-04
Kołobrzeg

ABC Zamówień Publicznych w świetle nowej ustawy PZP - 3-dniowe warsztaty praktyczne w Kołobrzegu (wyżywienie i zakwaterowanie w cenie szkolenia).

Kołobrzeg 3 dni
(24 h)
2690 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-10-08
do: 2024-10-11
Zakopane

Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem. Elektronizacja zamówień publicznych i nowa ustawa PZP. (Noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia).

Zakopane 3 dni
(24 h)
2590 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-10-10
do: 2024-10-11
Warszawa

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Warszawa 2 dni
(16 h)
1390 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-10-21
do: 2024-10-22
Kraków

Zmowa przetargowa, ryzyka i inne trudności w realizacji zamówień publicznych z uwzględnieniem analizy orzecznictwa. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Kraków 2 dni
(16 h)
1390 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-10-21
do: 2024-10-22
Gdańsk

Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - poziom zaawansowany. Przegląd błędów i ryzyk w składaniu ofert oraz analiza technologii i narzędzi wspomagających procesy związane z zamówieniami publicznymi - 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Gdańsk 2 dni
(16 h)
1450 zł/netto Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
Wyniki: 50 100 150 200 ◄ poprzednia1234567następna ►

Ostatnio na blogu

Umiejętności do CV co wpisać, aby zainteresować rekrutera?

Szukasz pracy? Zanim zaczniesz szukać perspektywicznych ofert, musisz przygotować CV. Jedną z obowiązkowych sekcji w tym dokumencie umiejętności. Jakie umiejętności do CV wpisać, aby...
Zarządzanie projektem co to jest i na czym polega?

Budowa domu, stworzenie strony internetowej czy produkcja innowacyjnej przetwornicy napięciowej to projekty wieloetapowe. Aby osiągnąć wyznaczone cele w założonym terminie i budżecie, firmy...
Metodyki zarządzania projektem rodzaje i najważniejsze różnice

Firmy dostrzegające potencjał drzemiący we właściwym zarządzaniu realizowanymi przedsięwzięciami mają do wyboru różne metody zarządzania projektami. Które metodyki zarządzania projektem...

ponad
0
zadowolonych uczestników

0
zaangażowania
ponad
0
zrealizowanych szkoleń


Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

26-28 lutego | Warszawa, Wrocław lub Online
20-22 marca | Kraków, Poznań lub Online
24-26 kwietnia | Warszawa, Gdańsk lub Online
Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

19-20 lutego | Warszawa lub Online
18-19 marca | Kraków, Poznań lub Online
25-26 kwietnia | Wrocław lub Online
Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.

26-27 lutego | Wrocław, Gdańsk, Olsztyn lub Online
21-22 marca | Warszawa, Poznań, Kraków lub Online
22-23 kwietnia | Gdańsk, Wrocław lub Online
Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych.

29 lutego - 01 marca | Warszawa, Kraków lub Online
18-19 marca | Gdańsk, Wrocław lub Online
25-26 kwietnia | Warszawa lub Online

Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem. Elektronizacja zamówień publicznych i nowa ustawa PZP. (Noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia).

16 kwietnia do 19 kwietnia 2024| Zakopane lub Online
11 czerwca do 14 czerwca 2024 | Zakopane lub Online
27 sierpnia do 30 sierpnia 2024 | Zakopane lub Online
Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne ćwiczenia przy pomocy kamery video].

22-23 lutego | Kraków, Poznań lub Online
18-19 marca | Warszawa, Wrocław lub Online
18-19 kwietnia | Gdańsk lub Online
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
KFS
szkolenia dofinansowane
BUR
Baza Usług Rozwojowych
Szkolenia online
terminy webinarów
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia w języku angielskim
Porady prawne
już od 100 zł