Znajdź na stronie:
telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
e-mail: info@szkolenia-semper.pl Kontakt
NEWSLETTER

Zapisz się
Organizacja szkoleń Semper Blog Nowa ustawa prawo zamówień publicznych – bądź na bieżąco z aktualnościami

Nowa ustawa prawo zamówień publicznych – bądź na bieżąco z aktualnościami

Nowa ustawa prawo zamówień publicznych – bądź na bieżąco z aktualnościamiWe wrześniu 2019 r. sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych. Chociaż zapisy tej ustawy zaczną obowiązywać dopiero w 2021 r., to już dziś warto zapoznać się z najistotniejszymi punktami nowelizacji – to największe zmiany w historii Prawa zamówień publicznych.

Dlaczego powstała nowa ustawa o zamówieniach publicznych?

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych ma być receptą na dotychczasowe skomplikowane i niejasne zapisy, które zniechęcały przedsiębiorców do zamówień publicznych. O zmniejszającym się zainteresowaniu zamówieniami publicznymi najlepiej świadczą dane zaprezentowane przez Ministerstwo Rozwoju. Z roku na rok średnia liczba ofert składanych w przetargach jest coraz niższa. W 2015 r. średnia wynosiła 2,9 oferty, a w 2017 r. wartość ta zmalała już do 2,19. Tymczasem wartość rynku zamówień publicznych osiągnęła poziom 230 mld zł i wciąż rośnie. To ogromne pieniądze, które mogłyby zasilić budżety większej ilości firm, niż tylko tych największych, dobrze zorientowanych w zagadnieniach zamówień publicznych.

Uproszczone przepisy i innowacyjne rozwiązania, które znalazły się w nowej ustawie o zamówieniach publicznych, mają przynieść korzyści zarówno podmiotom zobowiązanym do stosowania tej ustawy, jak i przedsiębiorcom. Ministerstwo Rozwoju stoi na stanowisku, że nowa ustawa o zamówieniach publicznych doprowadzi do tego, że zwiększy się udział sektora MŚP w rynku zamówień publicznych.

Ustawa prawo zamówień publicznych – co nowego znalazło się w ustawie?

Co się zmieniło w ustawie o prawie zamówień publicznych? Kluczowych zmian jest sporo. Przede wszystkim wprowadzona została zasada efektywności. Przed dużymi inwestycjami podmioty publiczne będą przeprowadzać analizę potrzeb. Dodatkowo nie będą one stosować wyłącznie kryterium ceny, ale również uwzględniać jakość towaru czy usługi. Ma to sprawić, że małe firmy będą mogły skuteczniej konkurować z dużymi przedsiębiorstwami.

Dla przedsiębiorców zasada efektywności jest jedną z najważniejszych zmian, które wprowadza nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Inne istotne rozwiązania dotyczą:

  • Zawierania umów z podwykonawcami na zasadach analogicznych jak w przypadku wykonawców – podwykonawcy nie będą musieli już godzić się na gorsze zapisy w umowach o współpracy niż wykonawcy.
  • Poprawy płynności finansowej wykonawców – podmioty z sektora MŚP mają z jednej strony otrzymywać zaliczki i częściowe płatności, z drugiej zaś w ich przypadku obniżona ma zostać wysokość wadium.
  • Wprowadzenia procedury uproszczonej – taka procedura ma mieć zastosowanie w przypadku tzw. progów unijnych; dodatkowe uproszczenia planowane są w przypadku konkursów.
  • Waloryzacji wynagrodzenia na nowych zasadach – dzięki wprowadzeniu nowych zasad dotyczących waloryzacji wynagrodzenia, przedsiębiorcy za swoją pracę otrzymają godziwą i należną im zapłatę.
  • Informacji o zamówieniach w jednym miejscu – przedsiębiorcy mają szybciej niż dotychczas docierać do ogłoszeń o zamówieniach publicznych, gdyż nowa ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje zamieszczanie ich w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Nowa ustawa o zamówieniach publicznych zawiera też zapisy chroniące firmy budowlane przed wzrostem cen materiałów budowlanych. Umowy sporządzone na podstawie nowych przepisów będą przewidywać możliwość podniesienia wynagrodzenia wykonawcy wówczas, gdy koszty realizacji inwestycji wzrosną. Funkcjonowanie tego mechanizmu ma skutecznie zapobiegać sytuacjom, w których wykonawca ponosi straty.

Co jeszcze nowego znalazło się w ustawie o prawie zamówień publicznych? Ustawodawca przewidział też nowe zapisy dotyczące kontroli i ugodowego załatwiania sporów na etapie realizacji umowy. W drugim przypadku strony będą mogły rozstrzygnąć spór w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP.

Nowa ustawa prawa zamówień publicznych – weź udział w szkoleniu

Ponieważ nowa ustawa o zamówieniach publicznych ma zrewolucjonizować rynek zamówień publicznych, to zarówno osoby odpowiedzialne za organizację przetargów, jak i przedsiębiorcy muszą zaznajomić się ze zmianami. Mimo że czasu jest sporo, to nowych zagadnień również nie brakuje. Aby zapoznać się z nowymi przepisami, a także odświeżyć i uporządkować wiedzę, warto wziąć udział w szkoleniu prowadzonym przez ekspertów.

Zapraszamy na szkolenia z prawa zamówień publicznych realizowane zarówno w formie otwartej, jak i zamkniętej. Prowadzimy szkolenia dla osób, które dopiero wdrażają się w zagadnienia zamówień publicznych oraz dla osób chcących zapoznać się ze zmianami, które wkrótce wejdą w życie. Udział w szkoleniu to doskonały sposób na usystematyzowanie już posiadanej wiedzy i zorientowanie się w najważniejszych zmianach. Możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia oraz uczestnictwa w warsztatach to gwarancja wzbogacenia swojej wiedzy. Podczas wszystkich naszych szkoleń kładziemy nacisk na rozwój praktycznych umiejętności. Skorzystaj z naszej oferty i zaktualizuj swoją wiedzę!Polecane artykuły

Negocjacje win-win – charakterystyka, metody i zalety

Współczesny rynek wymaga od przedsiębiorców nie tylko elastyczności, ale również umiejętności komunikacyjnych. Kluczem do sukcesu często okazują się negocjacje win-win, które skupiają...
Pomoc de minimis – co to jest i komu przysługuje?

Pomoc de minimis stanowi specjalny rodzaj dofinansowania publicznego w Unii Europejskiej, dostosowanego do potrzeb przedsiębiorstw, które nie chcą zakłócać konkurencji wewnątrzwspólnotowej....
Metodyki zarządzania projektem – rodzaje i najważniejsze różnice

Firmy dostrzegające potencjał drzemiący we właściwym zarządzaniu realizowanymi przedsięwzięciami mają do wyboru różne metody zarządzania projektami. Które metodyki zarządzania projektem...

ponad
0
zadowolonych uczestników

0
zaangażowania
ponad
0
zrealizowanych szkoleń


ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM - od działań indywidualnych do zespołowych-2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i symulacje.

26-27 października | Poznań, Wrocław lub Online
23-24 listopada | Warszawa, Kraków lub Online
07-08 grudnia | Poznań, Wrocław lub Online
Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

25-27 października | Gdańsk, Kraków lub Online
27-29 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
06-08 grudnia | Poznań, Kraków lub Online
Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

30-31 października | Gdańsk, Kraków lub Online
20-21 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
04-05 grudnia | Poznań, Kraków lub Online
Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.

23-24 października | Kraków, Poznań lub Online
20-21 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
11-12 grudnia | Warszawa lub Online
Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

26-27 października | Warszawa, Wrocław lub Online
27-28 listopada | Warszawa, Gdańsk lub Online
07-08 grudnia | Warszawa, Poznań lub Online

Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych.

16-17 października | Warszawa lub Online
13-14 listopada | Gdańsk, Wrocław lub Online
14-15 grudnia | Warszawa, Kraków lub Online

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne ćwiczenia przy pomocy kamery video].

19-20 października | Kraków. Gdańsk lub Online
16-17 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
11-12 grudnia | Wrocław, Gdańsk, Kraków lub Online
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2023 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
KFS
szkolenia dofinansowane
BUR
Baza Usług Rozwojowych
Szkolenia online
terminy webinarów
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia w języku angielskim
Porady prawne
już od 100 zł