Znajdź na stronie:
telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
e-mail: info@szkolenia-semper.pl Kontakt
NEWSLETTER

Zapisz się
Organizacja szkoleń Semper Blog Dlaczego warto inwestować w siebie? Sprawdź, co zyskujesz podnosząc swoje kwalifikacje!

Dlaczego warto inwestować w siebie? Sprawdź, co zyskujesz podnosząc swoje kwalifikacje!

Dlaczego warto inwestować w siebie? Sprawdź, co zyskujesz podnosząc swoje kwalifikacje!

Chęć rozwoju własnych kompetencji i elastyczność to cechy coraz częściej pożądane przez pracodawców. Przydają się zarówno podczas wykonywania obowiązków typowo zawodowych, jak i w trakcie kooperacji ze współpracownikami. Skutkiem zmian na rynku pracy jest ogromny wzrost popularności kursów zawodowych i szkoleń z tzw. kompetencji miękkich. Czy rzeczywiście warto w nie inwestować?


Rozwój kompetencji a poczucie własnej wartości

Kompetencje, to najprościej mówiąc, ogół zdobytej wiedzy, posiadane umiejętności i potencjał. Są jednym z filarów poczucia własnej wartości. Kompetencje jako uogólniony zbiór umiejętności dzielimy zazwyczaj na kilka podtypów:

  • kompetencje zawodowe – to tzw. umiejętności twarde, czyli specjalistyczna wiedza, wymagana w danym zawodzie
  • kompetencje miękkie – to ogólne określenie umiejętności indywidualnych, obejmujących m.in. poziom komunikatywności, inteligencję emocjonalną i społeczną, metodykę rozwiązywania problemów, organizację czasu pracy i samodyscyplinę,
  • kompetencje poznawcze – to umiejętność uczenia się, przyswajania nowych treści i chłonność umysłu

Poziom kompetencji ma bezpośredni wpływ na przebieg Twojej kariery zawodowej. O porażce lub sukcesie decydują zarówno umiejętności twarde, jak i umiejętność elastycznego poruszania się wśród zmiennych wymogów rynku pracy.

Rozwój kompetencji a potrzeba samorealizacji

Dość oczywistym jest związek pomiędzy poziomem Twoich umiejętności a poczuciem własnej wartości. Świadomość wysokiego poziomu własnych kompetencji przekłada się na:

  • większą pewność siebie,
  • podejmowanie coraz bardziej ambitnych wyzwań,
  • poczucie spełnienia.

Zgodnie z teorią hierarchii potrzeb Masłowa (model tzw. piramidy potrzeb) samorealizacja stoi na samym szczycie naszych pragnień. Mówiąc w dużym uproszczeniu – najważniejszym, dalekosiężnym celem każdego z nas jest zrealizowanie własnego potencjału. Do tego dążymy po zaspokojeniu m.in. potrzeby przynależności, szacunku czy akceptacji.

Brak możliwości rozwoju = niskie poczucie wartości

W sytuacji zawodowej, która nie tylko nie pozwala na Twój rozwój, ale wręcz go hamuje, pojawia się ryzyko obniżenia poczucia wartości. Niskie kompetencje na rynku pracy to prosta droga do rozczarowania, spadku motywacji i długotrwałej bierności zawodowej. Brak możliwości rozwoju ma również szkodliwy wpływ na osoby zatrudnione na stałe. Pracownik niedoceniany, bez dostępu do szkoleń zawodowych czy szkoleń kompetencji, szybko wypala się zawodowo.

Szkolenia – inwestycja, która gwarantuje nie tylko podwyżkę

Rynek pracy, wymagający od pracownika wysokiego poziomu elastyczności, wymusza wręcz konieczność nieustannego doszkalania się. Potrzeby szkolenia nie należy jednak nigdy traktować w kategorii „przymusu”, ale raczej wieloletniej inwestycji. Certyfikowane szkolenia miękkie dla pracowników to inwestycja przekładająca się bezpośrednio na stan firmy – jakość i szybkość pracy, poziom zgrania zespołu, stopień komunikacji czy szybkość reagowania w sytuacjach konfliktowych. W przypadku osób indywidualnych, ukończenie szkolenia zawodowego może być mocnym argumentem w trakcie rozmowy rekrutacyjnej lub przy negocjacjach o podwyżkę.

Inwestując w dobre szkolenia, budujemy wizerunek samego siebie jako kompetentnego i dojrzałego profesjonalisty. Dzięki precyzyjnie wybranym kursom, obecny lub przyszły pracodawca zobaczy w nas osobę przedsiębiorczą, aktywną i przewidującą trendy na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy.

Ty w oczach pracodawcy

Zdaniem specjalistów HR elastyczność kompetencji – rozumiana jako chęć zdobywania nowych umiejętności i chłonność wiedzy – będzie kluczowym wyznacznikiem ścieżki kariery na rynku pracy. Już w 2009 roku przewidywano, że tzw. „przekwalifikowalność” i mobilność staną się cechami wysoce pożądanymi przez pracodawców:

„Elastyczność i chęć uczenia się to podstawowe cechy pracownika przyszłości, gdyż w XXI wieku od pracownika będzie się wymagało sprawnego władania wszystkimi zdobyczami techniki i posiadania umiejętności w zakresie komunikacji międzyludzkiej. (…) najbardziej poszukiwanym pracownikiem będzie wszechstronnie przygotowany absolwent szkoły czy uczelni, który co najmniej kilka razy w życiu zmienia zawód i będzie w stanie dostosować się do potrzeb rynku. To jest główne wyzwanie stojące przed kadrami przyszłości.” (Foresight kadr nowoczesnej gospodarki 2009, s. 149)

Co istotne, wysoki poziom elastyczności kompetencji miękkich, wymagany do tej pory głównie od kadry menedżerskiej, będzie coraz bardziej pożądany także wśród „szeregowych” pracowników. W oczach pracodawcy musisz być zatem przede wszystkim osobą z otwartymi horyzontami, inwestującą w nowe kompetencje i nieobawiającą się zmian.

-

Źródła

Jagodziński A. Oczekiwania pracodawców w zakresie kompetencji absolwentów wyższych uczelni. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. 2013;17:87-104

Matusiak K., Kuciński J., Gryzik A. Foresight kadr nowoczesnej gospodarki. PARP, Warszawa 2009 https://www.parp.gov.pl/files/74/81/305/5266.pdf [dostęp: 06.02.2019]Polecane artykuły

Jak rozwijać swoje kompetencje zawodowe?

Rozwój umiejętności zawodowych jest niezwykle istotny dla osiągnięcia sukcesu. Współczesny świat biznesu zmienia się bardzo dynamicznie, a nowe technologie sprawiają, że poszerzanie...
Jak skutecznie zarządzać zespołem?

Właściwe zarządzanie zespołami projektowymi ma ogromne znaczenie dla działalności każdej firmy. Odpowiednie podejście do tego zagadnienia może w bezpośredni sposób przełożyć się na...
Techniki negocjacyjne i osiąganie kompromisu

Negocjacje stanowią integralną część działalności biznesowej, umożliwiając osiąganie porozumień, zawieranie umów oraz rozwiązywanie konfliktów. Jednakże ich odpowiednie prowadzenie...

ponad
0
zadowolonych uczestników

0
zaangażowania
ponad
0
zrealizowanych szkoleń


Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

10-12 czerwca | Warszawa, Wrocław lub Online
08-10 lipca | Poznań, Kraków lub Online
28-30 sierpnia | Gdańsk, Wrocław lub Online
Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

13-14 czerwca | Kraków, Poznań lub Online
01-02 lipca | Warszawa, Wrocław lub Online
26-27 sierpnia | Gdańsk, Poznań lub Online
Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.

27-28 maja | Warszawa, Kraków lub Online
17-18 czerwca | Gdańsk, Poznań lub Online
11-12 lipca | Warszawa, Kraków lub Online
Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

27-28 maja | Warszawa lub Online
17-18 czerwca | Wrocław lub Online
08-09 lipca | Gdańsk lub Online
Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych.

27-28 maja | Kraków lub Online
17-18 czerwca | Poznań, Wrocław lub Online
04-05 lipca | Gdańsk, Warszawa lub Online
Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem. Elektronizacja zamówień publicznych i nowa ustawa PZP. (Noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia).

11 czerwca do 14 czerwca 2024 | Zakopane lub Online
27 sierpnia do 30 sierpnia 2024 | Zakopane lub Online
08 października do 11 października | Zakopane lub Online
Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne ćwiczenia przy pomocy kamery video].

20-21 maja | Kraków lub Online
24-25 czerwca | Warszawa lub Online
11-12 lipca | Poznań lub Online
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
KFS
szkolenia dofinansowane
BUR
Baza Usług Rozwojowych
Szkolenia online
terminy webinarów
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia w języku angielskim
Porady prawne
już od 100 zł