Znajdź na stronie:
telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
e-mail: info@szkolenia-semper.pl Kontakt
NEWSLETTER

Zapisz się
Organizacja szkoleń Semper Blog Jak przeprowadzić skuteczne postępowanie egzekucyjne?

Jak przeprowadzić skuteczne postępowanie egzekucyjne?

Jak przeprowadzić skuteczne postępowanie egzekucyjne?
Problem zadłużenia dotyczy coraz większej liczby Polaków. Liczba postępowań egzekucyjnych jest z roku na rok coraz większa, jednak wcale nie zwiększa się ich skuteczność. Egzekucja w Polsce oceniana jest jako długotrwała i skomplikowana, a przy tym często nieudolna. Jak prowadzić postępowanie egzekucyjne w skuteczny sposób?

Postępowanie egzekucyjne w pigułce

Początkowa procedura jest zawsze taka sama: w przypadku nieuregulowania należności przez dłużnika, wierzyciel kieruje sprawę do komornika sądowego. Czynności terenowe przejmuje komornik, asesor komorniczy bądź aplikant komorniczy. Czynności te prowadzone są adresem wskazanym przez wierzyciela we wniosku egzekucyjnym, adresem ustalonym na podstawie wywiadu środowiskowego lub uzyskanym za pośrednictwem ZUS lub Urzędu Skarbowego.

Komornik nie informuje wcześniej o tym, że zamierza przeprowadzić czynności terenowe – wystarczy, że posiada do tego stosowne upoważnienie. Musi się też wylegitymować. Podczas wizyty u dłużnika najczęściej dochodzi do zajęcia nieruchomości oraz przeprowadzenia wywiadu dotyczącego jego majątku. Podczas czynności terenowych komornik ma także prawo do zajęcia pieniędzy dłużnika.

Bywa, że dłużnicy próbują wpłynąć na działanie komornika. Należy jednak pamiętać, że takie działania nie przyniosą określonego skutku – komornik nie może wpływać ani na decyzję sądu, ani też udzielać porad prawnych. Dłużnik może odwołać się od decyzji sądu jedynie w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego.

Jak wygląda postępowanie egzekucyjne krok po kroku?

Egzekucja komornicza nie jest łatwym procesem - zarówno z punktu widzenia organu egzekucyjnego, jak i z pozycji wierzyciela. Jednocześnie, brak wypłacalności staje się coraz powszechniejszym zjawiskiem, któremu należy zapobiegać.

Pierwszym krokiem, jaki powinien wykonać wierzyciel, jest wybór komornika. Ma on do dyspozycji komorników z całego kraju, jednak najlepiej będzie wybrać komornika z obszaru zamieszkania dłużnika. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wyrok dotyczy nieruchomości - wtedy postępowanie prowadzone jest przez komornika przypisanego do miejsca jej położenia.

Kolejny krok to złożenie wniosku egzekucyjnego oraz wskazanie sposobu prowadzenia egzekucji. Może on dotyczyć ruchomości, rachunków bankowych, wierzytelności, wynagrodzenia za pracę lub świadczenia emerytalnego bądź rentownego, a także innych praw majątkowych, np. papierów wartościowych. Egzekucja polega na zajęciu danego składnika mienia, a następnie jego spieniężeniu (za wyjątkiem rachunków bankowych czy wynagrodzenia za pracę).

Co jest istotne w postępowaniu egzekucyjnym?

W każdym procesie egzekucyjnym ważna jest współpraca między wierzycielem i komornikiem. Jeśli zachodzi taka potrzeba, komornik będzie musiał zająć się poszukiwaniem majątku dłużnika. Takie czynności będą oczywiście odpłatne. Jeśli dłużnik nie posiada majątku bądź został on przez niego ukryty, może dojść do umorzenia postępowania. Nie oznacza to jednak zakończenia sprawy – wierzyciel może między innymi ponownie wszcząć egzekucję, złożyć wniosek o wyjawienie majątku lub podział majątku wspólnego.

Pracę komornika należy stale kontrolować oraz nadzorować wykonywane przez niego czynności. Bez wątpienia ważne jest też przekazywanie komornikowi wszelkich informacji o dłużniku, jakie udało się uzyskać. Dzięki temu proces egzekucyjny może przebiegać sprawniej. Pamiętajmy też, że w razie niezadowolenia z pracy komornika, przysługuje nam prawo skargi na wykonywane przez niego czynności.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat prowadzenia skutecznego postępowania egzekucyjnego, sprawdźcie naszą ofertę. Nasze szkolenia kierujemy do pracowników administracji publicznej – zarówno do osób posiadających już doświadczenie, jak i tych, dla których postępowanie egzekucyjne jest zagadnieniem nowym i nieznanym. Podczas szkoleń zapoznajemy z przebiegiem całego postępowania, co pozwala uczestnikom lepiej rozumieć wykonywane przez nich na danym etapie czynności. Nasze szkolenia umożliwiają przygotowanie się do procesu egzekucyjnego zarówno z perspektywy organu egzekucyjnego, jak i wierzyciela.Polecane artykuły

Negocjacje win-win – charakterystyka, metody i zalety

Współczesny rynek wymaga od przedsiębiorców nie tylko elastyczności, ale również umiejętności komunikacyjnych. Kluczem do sukcesu często okazują się negocjacje win-win, które skupiają...
Pomoc de minimis – co to jest i komu przysługuje?

Pomoc de minimis stanowi specjalny rodzaj dofinansowania publicznego w Unii Europejskiej, dostosowanego do potrzeb przedsiębiorstw, które nie chcą zakłócać konkurencji wewnątrzwspólnotowej....
Metodyki zarządzania projektem – rodzaje i najważniejsze różnice

Firmy dostrzegające potencjał drzemiący we właściwym zarządzaniu realizowanymi przedsięwzięciami mają do wyboru różne metody zarządzania projektami. Które metodyki zarządzania projektem...

ponad
0
zadowolonych uczestników

0
zaangażowania
ponad
0
zrealizowanych szkoleń


ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM - od działań indywidualnych do zespołowych-2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i symulacje.

26-27 października | Poznań, Wrocław lub Online
23-24 listopada | Warszawa, Kraków lub Online
07-08 grudnia | Poznań, Wrocław lub Online
Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

25-27 października | Gdańsk, Kraków lub Online
27-29 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
06-08 grudnia | Poznań, Kraków lub Online
Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

30-31 października | Gdańsk, Kraków lub Online
20-21 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
04-05 grudnia | Poznań, Kraków lub Online
Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.

23-24 października | Kraków, Poznań lub Online
20-21 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
11-12 grudnia | Warszawa lub Online
Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

26-27 października | Warszawa, Wrocław lub Online
27-28 listopada | Warszawa, Gdańsk lub Online
07-08 grudnia | Warszawa, Poznań lub Online

Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych.

16-17 października | Warszawa lub Online
13-14 listopada | Gdańsk, Wrocław lub Online
14-15 grudnia | Warszawa, Kraków lub Online

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne ćwiczenia przy pomocy kamery video].

19-20 października | Kraków. Gdańsk lub Online
16-17 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
11-12 grudnia | Wrocław, Gdańsk, Kraków lub Online
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2023 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
KFS
szkolenia dofinansowane
BUR
Baza Usług Rozwojowych
Szkolenia online
terminy webinarów
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia w języku angielskim
Porady prawne
już od 100 zł