Znajdź na stronie:
telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
e-mail: info@szkolenia-semper.pl Kontakt
NEWSLETTER

Zapisz się
Organizacja szkoleń Semper Blog Jak poprawnie redagować akty administracyjne i korespondencję urzędową?

Jak poprawnie redagować akty administracyjne i korespondencję urzędową?

Jak poprawnie redagować akty administracyjne i korespondencję urzędową?

Redagowanie aktów administracyjnych oraz korespondencji urzędowej to zasadniczy obszar pracy osób zatrudnionych w administracji rządowej i samorządowej. Pisma urzędowe powinny być poprawne pod względem merytorycznym, językowym, wysoce komunikatywne, a przede wszystkim zgodne z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Przykładowo decyzja administracyjna musi zawierać następujące elementy:

 • oznaczenie organu administracji publicznej,

 • datę wydania,

 • oznaczenia strony lub stron,

 • powołanie podstawy prawnej,

 • rozstrzygnięcie,

 • uzasadnienie faktyczne i prawne,

 • pouczenie oraz informację, czy i w jakim trybie adresatowi przysługuje odwołanie od decyzji oraz informację o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach, jakie wiążą się z podjęciem takiej decyzji,

 • podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika, który wydał decyzję administracyjną.

Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej wymaga doskonałej znajomości języka urzędowego oraz etykiety językowej. Ponieważ język urzędowy jest trudny w odbiorze, urzędnicy powinni wiedzieć, jak skutecznie uprościć przekaz, by był on czytelny dla adresata. Ważna jest też czytelność tekstu (zachowanie odpowiedniej struktury) i umiejętność stanowczego wyrażenia decyzji. Urzędnik przygotowujący dokumenty musi znać formy zwracania się do adresata i – w zależności od tego, kto nim jest – umiejętnie je stosować.

Z uwagi na postępującą cyfryzację procedur administracyjnych urzędnicy muszą systematycznie uzupełniać swoją wiedzę z zakresu redagowania aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej. Dotyczy to choćby zasad typografii, które są różne w papierowej i internetowej korespondencji. Trzeba też pamiętać, że w języku urzędowym również pojawiają się nowe trendy. Niektóre sformułowania stają się anachronizmami, inne z kolei wchodzą do użytku. Stąd też tak istotne jest, by urzędnicy przechodzili specjalistyczne szkolenia.

Co to jest akt administracyjny, co to jest pismo urzędowe?

Pracownicy administracji rządowej i samorządowej na co dzień zajmują się redagowaniem aktów administracyjnych. Jak należy prawidłowo rozumieć pojęcie „akt administracyjny”? Jest to oświadczenie woli organu, które rozstrzyga konkretną sprawę prowadzoną w ramach postępowania administracyjnego. W efekcie akty administracyjne zawsze skierowane są do konkretnego podmiotu – do osoby prawnej, fizycznej, stowarzyszenia, organizacji społecznej, jednostek państwowych i niepaństwowych.

Korespondencja urzędowa to z kolei przyjmowanie, wysyłanie i redagowanie pism; słowem – jeden ze sposobów wymiany informacji wewnątrz, jak i na zewnątrz danej jednostki. Korespondencja urzędowa składa się z określonych elementów, a dzięki znajomości ich poprawnego rozmieszczenia oraz budowy, możliwa jest swobodna i profesjonalna komunikacja pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, instytucjami oraz organami.

Akty administracyjne i ich podział

Akty administracyjne można podzielić, biorąc pod uwagę różne kryteria. Dokonując podziału ze względu na zakres obowiązywania, wyróżnia się:

 • akt administracyjny wewnętrzny – jest kierowany do podmiotów podległych albo służbowo, albo organizacyjne temu organowi, który akt administracyjny wydaje,

 • akt administracyjny zewnętrzny – jest kierowany do wszystkich pozostałych podmiotów, czyli osób fizycznych, podmiotów gospodarczych i instytucji.

Innego podziału aktów administracyjnych można dokonać, biorąc pod uwagę, kto jest ich adresatem. W ten sposób wyróżnia się:

 • akt administracyjny generalny – dotyczy niezindywidualizowanej grupy odbiorców, przykładem może być decyzja o wycofaniu ze sprzedaży leku czy innego produktu,

 • akt administracyjny indywidualny – dotyczy podmiotu indywidualnego w indywidualnie oznaczonej sprawie.

Niezależnie od tego, do kogo akt administracyjny jest kierowany, musi on zawierać wymagane prawem administracyjnym informacje. Szkolenie z redagowania aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowania administracyjnym pozwala pracownikom administracji rządowej i samorządowej pogłębić wiedzę i umiejętności praktyczne z tego zakresu.

Akt administracyjny – przykłady

Akty administracyjne generalne i indywidualne są wydawane codzienne w różnych urzędach. Oto przykłady aktów administracyjnych, które najczęściej otrzymują osoby fizyczne i podmioty gospodarcze:

 • decyzje administracyjne, np. w sprawie nadania numeru NIP, wysokości podatku od nieruchomości, o zmianie nazwiska,

 • pozwolenia, np. na budowę wydawane na podstawie Prawa budowlanego na osiedlenie się,

 • koncesje, np. na sprzedaż alkoholu, wydobywanie kopalin podlegających prawu górniczemu.

Aby otrzymać indywidualny akt administracyjny w formie np. koncesji, konieczne jest złożenie stosownego wniosku oraz spełnienie wymagań przewidzianych w ustawach.

Chcesz dowiedzieć się, jak tworzyć akty administracyjne lub podnieść swoje kompetencje? Skorzystaj z naszej oferty szkoleń!Polecane artykuły

Jak rozwijać swoje kompetencje zawodowe?

Rozwój umiejętności zawodowych jest niezwykle istotny dla osiągnięcia sukcesu. Współczesny świat biznesu zmienia się bardzo dynamicznie, a nowe technologie sprawiają, że poszerzanie...
Jak skutecznie zarządzać zespołem?

Właściwe zarządzanie zespołami projektowymi ma ogromne znaczenie dla działalności każdej firmy. Odpowiednie podejście do tego zagadnienia może w bezpośredni sposób przełożyć się na...
Techniki negocjacyjne i osiąganie kompromisu

Negocjacje stanowią integralną część działalności biznesowej, umożliwiając osiąganie porozumień, zawieranie umów oraz rozwiązywanie konfliktów. Jednakże ich odpowiednie prowadzenie...

ponad
0
zadowolonych uczestników

0
zaangażowania
ponad
0
zrealizowanych szkoleń


Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

10-12 czerwca | Warszawa, Wrocław lub Online
08-10 lipca | Poznań, Kraków lub Online
28-30 sierpnia | Gdańsk, Wrocław lub Online
Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

13-14 czerwca | Kraków, Poznań lub Online
01-02 lipca | Warszawa, Wrocław lub Online
26-27 sierpnia | Gdańsk, Poznań lub Online
Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.

27-28 maja | Warszawa, Kraków lub Online
17-18 czerwca | Gdańsk, Poznań lub Online
11-12 lipca | Warszawa, Kraków lub Online
Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

27-28 maja | Warszawa lub Online
17-18 czerwca | Wrocław lub Online
08-09 lipca | Gdańsk lub Online
Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych.

27-28 maja | Kraków lub Online
17-18 czerwca | Poznań, Wrocław lub Online
04-05 lipca | Gdańsk, Warszawa lub Online
Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem. Elektronizacja zamówień publicznych i nowa ustawa PZP. (Noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia).

11 czerwca do 14 czerwca 2024 | Zakopane lub Online
27 sierpnia do 30 sierpnia 2024 | Zakopane lub Online
08 października do 11 października | Zakopane lub Online
Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne ćwiczenia przy pomocy kamery video].

20-21 maja | Kraków lub Online
24-25 czerwca | Warszawa lub Online
11-12 lipca | Poznań lub Online
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
KFS
szkolenia dofinansowane
BUR
Baza Usług Rozwojowych
Szkolenia online
terminy webinarów
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia w języku angielskim
Porady prawne
już od 100 zł