Znajdź na stronie:
telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
e-mail: info@szkolenia-semper.pl Kontakt
NEWSLETTER

Zapisz się
Organizacja szkoleń Semper Blog Jak prowadzić negocjacje, by osiągnąć sukces i zaspokoić potrzeby obu stron?

Jak prowadzić negocjacje, by osiągnąć sukces i zaspokoić potrzeby obu stron?

Jak prowadzić negocjacje, by osiągnąć sukces i zaspokoić potrzeby obu stron?
Negocjacje prowadzimy codziennie z partnerami handlowymi, szefem, pracownikami czy współpracownikami. Trudno uzyskać satysfakcjonujące nas rozwiązania, bez przygotowania i przeprowadzenia procesu negocjacyjnego. Czym są negocjacje i dlaczego odgrywają tak dużą rolę w naszym codziennym życiu – zawodowym, jak i prywatnym?

Po co nam negocjacje?

Negocjacji można się nauczyć. Nie jest to umiejętność, z którą się rodzimy, ale taka, którą w wyniku doskonalenia, praktyki i uczenia się nabywamy. Negocjacje czy też inaczej rokowania, to sposób uzyskania tego, czego chcemy. To dwustronny proces komunikacji, którego celem jest porozumienie, czyli podjęcie wspólnej z partnerem negocjacyjnym decyzji o współpracy i warunkach tejże. Negocjacje prowadzimy w sytuacji, gdy przynajmniej część interesów zaangażowanych w rokowania stron jest konfliktowa, a część zbieżna (wspólna).

Korzyści z procesu negocjacji

Przygotowane i prowadzone rokowania powinny uwzględnić obustronne korzyści (każda ze stron winna dążyć do maksymalnego zaspokojenia swoich potrzeb). Rokowania mają zapewnić także trwałość - wynik negocjacji zostaje zaakceptowany i wdrożony za zgodą obu stron prowadzonych rozmów. Kolejny wymóg skutecznych negocjacji to uczciwość - każda ze stron powinna grać fair, nie oszukiwać czy okłamywać partnera negocjacyjnego. Pomyślnie zakończony proces negocjacyjny to nie tylko wymierne korzyści uzyskane przez strony rozmów, ale również poprawa relacji w przyszłości.

Dlaczego negocjacje często kończą się porażką i popsutymi relacjami z drugą stroną?

Rokowania to przede wszystkim umiejętność prowadzenia rozmowy i komunikowania się z drugą stroną. Jasne komunikaty, umiejętność słuchania partnera negocjacyjnego, eliminacja wirtualnych barykad i przeszkód na drodze porozumienia. W skutecznie prowadzonych negocjacjach nie chodzi o zwycięstwo za wszelka cenę, traktowanie drugiej strony jak wroga, z którym należy wygrać, „wcisnąć Go w ziemię”. Rokowań nie da się prowadzić szybko i na skróty, z forsowaniem gotowych rozwiązań. Rokowania, jeśli mają przynieść dobry efekt, wymagają wysiłku obu stron. Często rokowaniom towarzyszy poczucie zagrożenia, lęk, obawa, chciwość, pokusa wykorzystania drugiej strony, walka o swoje, żądza zysku za wszelka cenę, ostra rywalizacja („ja wygrywam, ty przegrywasz”) czy poczucie niemocy. Podejrzliwość, nieufność, zakładanie, że druga strona chce mnie wykorzystać, oszukać, bezpardonowa, wyczerpująca i niszcząca wzajemne relacje walka – tak wyglądają często rokowania. W efekcie przynoszą one straty, psując wzajemne stosunki i więzi. Co więc uczynić, by wyeliminować te niekorzystne zjawiska?

Ważnym krokiem w doskonaleniu umiejętności negocjacyjnych jest udział w dedykowanych szkoleniach z negocjacji. Szkolenia te dostarczają praktycznych narzędzi, technik i strategii, które umożliwiają skuteczne prowadzenie rokowań. Uczestnicy szkoleń negocjacje mają okazję doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne, uczyć się skutecznego rozwiązywania konfliktów, negocjacji win-win, czyli dążenia do porozumienia, które jest korzystne dla obu stron. Szkolenia te pozwalają zrozumieć psychologię rokowań, radzić sobie z emocjami i budować zaufanie w trakcie negocjacji. Dzięki szkoleniom negocjacje, negocjatorzy stają się bardziej pewni siebie, elastyczni i otwarci na znalezienie wspólnych rozwiązań. Szkolenia te stanowią cenną inwestycję, umożliwiając doskonalenie umiejętności negocjacyjnych i poprawę efektywności rokowań.

Reguły prowadzenia skutecznych rokowań

Poniższe reguły pozwolą Ci lepiej przygotować się do rokowań oraz skutecznie prowadzić je do satysfakcjonującego zakończenia. Nie są to tajemnicze zaklęcia, dzięki którym każde negocjacje będą wygrane, ale cenne sugestie dotyczące prowadzenia rokowań i technik budowania relacji oraz szacunku do człowieka (ludzi) , z którym przyszło nam negocjować.

1. Nie zakładaj, że partner negocjacyjny jest Twoim wrogiem. Takie założenie powoduje, że przygotowujesz się do obrony lub ataku, a nie uważnego słuchania i poznania potrzeb oraz interesów drugiej strony. Wyjdź naprzeciw partnera negocjacyjnego i przekonaj Go, że nie jesteś jego wrogiem, że chcesz prowadzić z nim dialog, a nie walkę. Staraj się zrozumieć rozmówcę, a nie zamykać na niego.

2. Nikt z nas nie lubi oceniania siebie przez innych. Akcja rodzi reakcję - bywa, że gwałtowną. Zamiast oceniać druga stronę: „Ty jesteś nieprzyjazny, zachowawczy, nieustępliwy, oszukujesz, okłamujesz”, lepiej powiedzieć: „ Źle się czuję, kiedy podnosisz na mnie głos”. Powiedz szczerze, jakie odczucia pobudzają słowa czy zachowania rozmówcy, a nie formuj radykalnej oceny. Staraj się przy tym powściągnąć swoje emocje (policz do dziesięciu, poproś o przerwę, powiedz jasno, co wzbudziło, spowodowało Twoja gwałtowna reakcję).

3. Nie uprzedzaj się do swojego partnera negocjacyjnego. Uprzedzenia skrywają prawdziwego człowieka. Słuchaj w sposób otwarty i nie twórz w głowie kalek typu: „Na pewno chce minie oszukać”; „Wygląda mi na niezłego cwaniaka”; „ Myśli, że jak ma drogi garnitur, to jemu wszystko wolno”, „Pewnie jest podobny do tego faceta, który tydzień temu naciągnął mnie na dużą kwotę”. Uprzedzenia i założenia tego typu nastawiają nas negatywnie do ludzi, negocjatorów, z którymi toczymy rozmowy. Są przyczyną psucia relacji, dawaniem odczuć drugiej stronie, że jej nie ufamy i nie wierzymy w żadne słowo, które wypowie. Zainteresuj się szczerze i autentycznie druga stroną, zaciekaw człowiekiem, włóż w to pasję i energię. Bądź przy tym wiarygodny.

4. Nikt nie jest doskonały i wszyscy jesteśmy w wielu sprawach omylni. Nie gloryfikuj siebie jako super moralnego człowieka, stojącego ponad innymi. To przeszkadza w porozumieniu. Uznaj, że też możesz się mylić i przyznaj się do tego rozmówcy. Zbudujesz dobry klimat do rozmowy i wywołasz otwartość i gotowość do wysłuchania Ciebie przez negocjatora po drugiej stronie stołu negocjacyjnego.

5. Swoje propozycje i sugestie formułuj w sposób jasny i zrozumiały dla drugiej strony. Dopasuj słownictwo, zachowanie, gesty do drugiej strony. Pamiętaj, że nie jesteś showmanem, ale odpowiedzialnym i wyważonym negocjatorem. Używanie zawiłych sformułować i zdań wielokrotnie złożonych, nie ułatwia rozmowy oraz wzajemnego zrozumienia.

6. Przyjmij, że każdy z nas jest inny, różnorodny w poglądach, zachowaniu, oczekiwaniach. Twój rozmówca ma prawo do indywidualnego, osobistego widzenia świata – inaczej niż Ty. Spróbuj postawić się na jego miejscu, oddzielić Twoje doświadczenia od jego doświadczeń. Słuchaj uważnie partnera negocjacyjnego i nie pozwól sobie nakładać kalki Twoich doświadczeń na jego doświadczenia. Stawiaj interesujące pytania, dąż do poznania sytuacji, w jakiej znajduje się druga strona. Wysłuchaj z uwagą odpowiedzi na pytania, nie wchodź w słowo i nie odpowiadaj za rozmówcę. Staraj się poznać jego punkt widzenia.

7. Prezentuj w trakcie rokowań szacunek dla rozmówcy jako człowieka. Nie bądź sędzią, ale partnerem. Graj uczciwie i wymagaj tego od drugiej strony. Wyjaśniaj, co budzi twoje wątpliwości, nie podoba Ci się i uzasadnij dlaczego, za podstawę przyjmując obowiązujące normy moralne, zwyczaje, obyczaje i przepisy prawa. Miej kręgosłup moralny nakierowany na właściwy azymut. Niech Twój kompas zawsze pokazuje dobry kierunek prowadzonej rozmowy.

8. Warto pamiętać, by oddzielić problem od człowieka z którym rozmawiamy. Traktuj problem negocjacyjny twardo i bezwzględnie (np.: „Co zrobić, by obniżyć koszty transportu i nie opóźnić dostawy towaru na miejsce?”). Twój rozmówca nie jest problemem i nie traktuj go w ten sposób. To człowiek z krwi i kości, istota myśląca, a nie kłopot. Nie czyń zarzutów rozmówcy typu: „To przez Ciebie nie doszliśmy do porozumienia”; „Nie potrafisz podjąć decyzji”. Takie wzajemne obwinianie do niczego dobrego nie doprowadzi.

Wnioski i porady końcowe

Skuteczny negocjator jest w stanie przejąć odpowiedzialność za przebieg rozmowy, szuka możliwości porozumienia, dogadania się z obopólną korzyścią. Jest twórczy w składaniu propozycji i oczekiwaniu ich od drugiej strony. To optymista, z jednej strony nastawiony na człowieka, z drugiej – na osiągnięcie porozumienia i zaspokojenie obustronnych potrzeb.

Warto pamiętać o „budowaniu mostów” w rokowaniach takich, jak pytanie drugiej strony o propozycje rozwiązań, danie możliwości wyboru, proszenie o konstruktywną krytykę naszych propozycji rozwiązań. Nie można traktować pomysłów naszego rozmówcy jako niepoważnych i śmiesznych. Każde negocjacje to szukanie i tworzenie możliwości wymiany z drugą stroną: dawanie „czegoś za coś”, mądre ustępowanie i odwoływanie się do obiektywnych kryteriów takich jak: funkcjonujące w danej branży procedury, procesy, zwyczaje, przepisy prawa, regulaminy itp. Ułatwia to znacząco dojście do mety negocjacji, w których obie strony są wygranymi, i równocześnie wbiegają na metę.

Powodzenia w rokowaniach! Jeżeli chcesz poznać tajniki i skuteczne narzędzia do prowadzenia satysfakcjonujących negocjacji oraz rozmów z innymi, podejmij decyzję o zapisaniu się na szkolenie negocjacyjne. Gwarantujemy, że po ich zakończeniu będziesz skuteczniejszym negocjatorem. Serdecznie zapraszamy!

Opracował: ekspert SEMPER Zygmunt DolataPolecane artykuły

Jak rozwijać swoje kompetencje zawodowe?

Rozwój umiejętności zawodowych jest niezwykle istotny dla osiągnięcia sukcesu. Współczesny świat biznesu zmienia się bardzo dynamicznie, a nowe technologie sprawiają, że poszerzanie...
Jak skutecznie zarządzać zespołem?

Właściwe zarządzanie zespołami projektowymi ma ogromne znaczenie dla działalności każdej firmy. Odpowiednie podejście do tego zagadnienia może w bezpośredni sposób przełożyć się na...
Techniki negocjacyjne i osiąganie kompromisu

Negocjacje stanowią integralną część działalności biznesowej, umożliwiając osiąganie porozumień, zawieranie umów oraz rozwiązywanie konfliktów. Jednakże ich odpowiednie prowadzenie...

ponad
0
zadowolonych uczestników

0
zaangażowania
ponad
0
zrealizowanych szkoleń


ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM - od działań indywidualnych do zespołowych-2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i symulacje.

08-09 lipca | Kraków lub Online
19-20 sierpnia | Poznań lub Online
23-24 września | Gdańsk lub Warszawa
Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

08-10 lipca | Poznań, Kraków lub Online
28-30 sierpnia | Gdańsk, Wrocław lub Online
25-27 września | Warszawa, Kraków lub Wrocław
Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

01-02 lipca | Warszawa, Wrocław lub Online
26-27 sierpnia | Gdańsk, Poznań lub Online
30 września - 01 października | Warszawa, Kraków lub Online
Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.

11-12 lipca | Warszawa, Kraków lub Online
26-27 sierpnia | Poznań, Wrocław lub Online
26-27 września | Warszawa, Gdańsk, Kraków lub Online
Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

08-09 lipca | Gdańsk lub Online
22-23 sierpnia | Poznań lub Online
19-20 września | Kraków lub Online
Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych.

04-05 lipca | Gdańsk, Warszawa lub Online
26-27 sierpnia | Kraków lub Online
23-24 września | Warszawa lub Online
Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem. Elektronizacja zamówień publicznych i nowa ustawa PZP. (Noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia).

27 sierpnia do 30 sierpnia 2024 | Zakopane lub Online
08 października do 11 października | Zakopane lub Online
03 grudnia do 06 grudnia | Zakopane lub Online
Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne ćwiczenia przy pomocy kamery video].

24-25 czerwca | Warszawa lub Online
11-12 lipca | Poznań lub Online
26-27 sierpnia | Wrocław lub Online
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
KFS
szkolenia dofinansowane
BUR
Baza Usług Rozwojowych
Szkolenia online
terminy webinarów
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia w języku angielskim
Porady prawne
już od 100 zł