Znajdź na stronie:
telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
e-mail: info@szkolenia-semper.pl Kontakt
NEWSLETTER

Zapisz się
Organizacja szkoleń Semper Blog Pomoc de minimis – co to jest i komu przysługuje?

Pomoc de minimis – co to jest i komu przysługuje?

Pomoc de minimis – co to jest i komu przysługuje?

Pomoc de minimis stanowi specjalny rodzaj dofinansowania publicznego w Unii Europejskiej, dostosowanego do potrzeb przedsiębiorstw, które nie chcą zakłócać konkurencji wewnątrzwspólnotowej. Zatem co to właściwie znaczy? Jakie korzyści płyną z tego rodzaju wsparcia i kto może się o nie ubiegać? Dowiedz się, czy Twoje przedsiębiorstwo może skorzystać z tej formy donacji.

Co oznacza pomoc de minimis?

Zastanawiasz się co to takiego de minimis i jaką pomoc obejmuje? W praktyce jest to dotacja publiczna udzielana przedsiębiorstwom w tak niewielkiej kwocie, że nie jest uznawana za zakłócenie konkurencji w ramach jednolitego rynku UE. Komisja Europejska uznała, że niewielkie ilości wsparcia publicznego nie mają istotnego wpływu na handel między państwami członkowskimi.

Dlatego też, w przeciwieństwie do innych form dotacji, de minimis nie podlega obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej. Uznaje się ją za automatycznie zgodną z rynkiem wewnętrznym, pod warunkiem przestrzegania pewnych limitów kwotowych. Warto dodać, że regulacje dotyczące pomocy nie są jednolite dla wszystkich sektorów.

Pomoc de minimis – jak sprawdzić komu przysługuje?

Dofinansowanie w ramach tego programu, to atrakcyjna opcja dla wielu przedsiębiorców w Unii Europejskiej. Sprawdź, dla kogo będzie świetnym rozwiązaniem i co wpływa na decyzję o pomocy.

  • Sektor działalności – nie wszystkie sektory gospodarki są objęte programem. Wsparcie nie przysługuje przedsiębiorcom działającym w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Ponadto nie mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy zajmujący się produkcją podstawowych produktów rolnych bądź tacy, którzy korzystają z pierwszeństwa wykorzystywania produktów krajowych w stosunku do produktów sprowadzonych z zagranicy.
  • Status prawny podmiotu – de minimis jest dostępne dla różnych form prawnych przedsiębiorstw, ale niektóre regulacje mogą faworyzować pewne grupy podmiotów.
  • Historia – informacje o wcześniejszych dotacjach, jakie otrzymał podmiot w przeszłości, ma kluczowe znaczenie. Jeżeli suma otrzymanych dotacji przekroczy ustalony limit w pewnym okresie, przedsiębiorstwo może nie kwalifikować się do kolejnej donacji.

Aby dokładnie ocenić czy dany podmiot kwalifikuje się do uzyskania wsparcia, warto skonsultować się ze specjalistą w dziedzinie prawa unijnego. Można też skorzystać z dodatkowych narzędzi jak szkolenie z pomocy publicznej i bazy danych udostępnianych przez instytucje unijne oraz krajowe centra informacyjne.

Jak uzyskać pomoc de minimis?

Uzyskanie dofinansowania w ramach pomocy de minimis jest procesem wymagającym spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych, które mogą się różnić w zależności od sektora działalności, wielkości przedsiębiorstwa oraz innych specyficznych wymogów.

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji to kluczowy krok w tym procesie. Przedsiębiorcy muszą zebrać cały zestaw wymaganych dokumentów, który powinien obejmować sprawozdania finansowe, potwierdzenie statusu prawnego, informacje o jakichkolwiek pomocach finansowych, jakie otrzymali, informację o dokonaniu wydatku ze środków funduszu rehabilitacji oraz oczywiście wniosek.

Niemniej ważne jest także monitorowanie i raportowanie postępów po uzyskaniu wsparcia. Organy przyznające środki często oczekują regularnych aktualizacji na temat realizacji projektu i wykorzystania przyznanych funduszy.

Pomoc de minimis – ile razy można korzystać?

De minimis zaprojektowane zostało tak, aby nie zakłócać konkurencji na wspólnym rynku. W związku z tym Komisja Europejska ustaliła konkretne limity finansowe, które przedsiębiorstwo może otrzymać w ciągu trzech lat. Ograniczenie to jest związane z łączną wartością pomocy, a nie z ilością wniosków czy programów wsparcia.

Dlatego też, jeżeli przedsiębiorstwo już korzystało z tej formy dotacji w ciągu ostatnich trzech lat, kluczowe jest monitorowanie i zsumowanie każdej donacji otrzymanej w tym okresie. Gdy łączna wartość zbliża się do limitu, przedsiębiorstwo musi zachować ostrożność w ubieganiu się o dodatkowe środki, aby nie przekroczyć tego progu.

pomoc de minimis

Jaki jest limit pomocy de minimis?

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, łączna wartość donacji, o którą może ubiegać się przedsiębiorstwo w ciągu trzech lat, nie może przekroczyć kwoty, która obejmuje 200 000 euro. Inne limity obowiązują jednak sektor transportu drogowego, gdzie wynoszą 100 000 euro. Są to wartości przyjęte dla większości krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Pomoc de minimis – o czym warto pamiętać?

Korzystanie z de minimis niewątpliwie przynosi korzyści przedsiębiorcom. Niemniej jednak istnieją pewne kwestie, które wymagają szczególnej uwagi i świadomości, aby proces ten przebiegał sprawnie i zgodnie z przepisami. Warto zatem skorzystać z dodatkowych informacji np. poprzez szkolenia dla administracji publicznej.

  • Dokumentacja i ewidencja – każde wsparcie otrzymane w ramach de minimis musi być dokładnie udokumentowane. Nie chodzi tylko o potwierdzenie otrzymania dotacji, ale także o jej kwotę, datę oraz cel. Dokładna ewidencja tych transakcji jest niezbędna do monitorowania łącznej kwoty donacji oraz do ewentualnych kontroli przez organy nadzoru.
  • Zgłaszanie przekroczenia limitu – w przypadku otrzymania pomocy przekraczającej określone limity, konieczne jest zgłoszenie tego faktu do właściwych organów. Pominięcie tego obowiązku może prowadzić do konieczności zwrotu środków lub innych sankcji.
  • Specyfika branżowa – warto pamiętać, że niektóre branże, takie jak transport drogowy, mają specjalne limity i przepisy. Znajomość i zrozumienie tych specyfik jest kluczem do prawidłowego korzystania z dostępnych form dofinansowania.
  • Pomoc de minimis a inne formy wsparcia – warto mieć na uwadze, że istnieją również inne projekty dotacyjne, które mogą być dostępne dla przedsiębiorców. Uzyskanie dotacji w ramach jednego programu nie zawsze wyklucza możliwość korzystania z innych form.
  • Czy musisz zaksięgować pomoc de minimis – osoba prowadząca działalność gospodarczą nie jest zobowiązana do odnotowywania tej formy wsparcia w swoich księgach rachunkowych, ponieważ nie jest ona przychodem. Niemniej jednak ma obowiązek zachować kompletną dokumentację, począwszy od wniosku, a kończąc na dokumentach związanych z rozliczeniem.


Program de minimis w Unii Europejskiej oferuje przedsiębiorcom nie tylko dodatkowe środki na rozwój, ale również stanowi mechanizm wspierający działalność w konkurencyjnym otoczeniu rynkowym. By jednak efektywnie z niej korzystać, niezbędne jest dokładne zrozumienie jej regulacji oraz dbałość o właściwe przechowywanie dokumentacji. Zdobywanie wiedzy na temat tej pomocy może otworzyć przed przedsiębiorstwem nowe ścieżki rozwoju i stabilizacji finansowej.Polecane artykuły

Jak rozwijać swoje kompetencje zawodowe?

Rozwój umiejętności zawodowych jest niezwykle istotny dla osiągnięcia sukcesu. Współczesny świat biznesu zmienia się bardzo dynamicznie, a nowe technologie sprawiają, że poszerzanie...
Jak skutecznie zarządzać zespołem?

Właściwe zarządzanie zespołami projektowymi ma ogromne znaczenie dla działalności każdej firmy. Odpowiednie podejście do tego zagadnienia może w bezpośredni sposób przełożyć się na...
Techniki negocjacyjne i osiąganie kompromisu

Negocjacje stanowią integralną część działalności biznesowej, umożliwiając osiąganie porozumień, zawieranie umów oraz rozwiązywanie konfliktów. Jednakże ich odpowiednie prowadzenie...

ponad
0
zadowolonych uczestników

0
zaangażowania
ponad
0
zrealizowanych szkoleń


Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

10-12 czerwca | Warszawa, Wrocław lub Online
08-10 lipca | Poznań, Kraków lub Online
28-30 sierpnia | Gdańsk, Wrocław lub Online
Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

13-14 czerwca | Kraków, Poznań lub Online
01-02 lipca | Warszawa, Wrocław lub Online
26-27 sierpnia | Gdańsk, Poznań lub Online
Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.

27-28 maja | Warszawa, Kraków lub Online
17-18 czerwca | Gdańsk, Poznań lub Online
11-12 lipca | Warszawa, Kraków lub Online
Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

27-28 maja | Warszawa lub Online
17-18 czerwca | Wrocław lub Online
08-09 lipca | Gdańsk lub Online
Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych.

27-28 maja | Kraków lub Online
17-18 czerwca | Poznań, Wrocław lub Online
04-05 lipca | Gdańsk, Warszawa lub Online
Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem. Elektronizacja zamówień publicznych i nowa ustawa PZP. (Noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia).

11 czerwca do 14 czerwca 2024 | Zakopane lub Online
27 sierpnia do 30 sierpnia 2024 | Zakopane lub Online
08 października do 11 października | Zakopane lub Online
Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne ćwiczenia przy pomocy kamery video].

20-21 maja | Kraków lub Online
24-25 czerwca | Warszawa lub Online
11-12 lipca | Poznań lub Online
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
KFS
szkolenia dofinansowane
BUR
Baza Usług Rozwojowych
Szkolenia online
terminy webinarów
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia w języku angielskim
Porady prawne
już od 100 zł