Strona główna Tematyka unijna

Tematyka unijna


L.p.Tytuł szkolenia
1Właściwa realizacja projektów współfinansowanych ze środków pomocowych UE
2Błędy w projektach unijnych w Perspektywie Finansowej 2014-2020. Jak uniknąć nieprawidłowości podczas realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych z UE?
3Dobre praktyki podczas realizacji projektów unijnych w Perspektywie Finansowej 2014-2020
4Dokumentacja rozliczeniowa w projektach unijnych - przygotowywanie i opisywanie dokumentów księgowych i pozaksięgowych.
5Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE.
6Jak realizować projekt współfinansowany ze środków UE, by unikać niekwalifikowalności wydatków, przekroczenia terminów i ustalonego budżetu?
7Kontrola i audyt projektów unijnych - Kompendium dobrych praktyk.
8Księgowość Projektów Unijnych
9Kurs pisania wniosków unijnych - warsztaty skutecznego aplikowania o środki europejskie.
10Nadużycia finansowe w projektach unijnych w Perspektywie Finansowej 2014-2020.
11Nowe zasady pomocy inwestycyjnej dla OZE z funduszy unijnych: pomoc publiczna i klastry energii
12Nowelizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
13Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce
14Projekty unijne dla początkujących
15Rozliczanie i realizacja projektów unijnych
16Rozliczanie projektów unijnych oraz kwalifikowalność wydatków
17Rozliczanie wynagrodzeń i podróży służbowych w projektach unijnych
18Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji
19Zamówienia publiczne w projektach unijnych
20Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków unijnych w oparciu o metodę PCM
21OCENA MERYTORYCZNA PROJEKTÓW UNIJNYCH W RAMACH POKL DLA CZŁONKÓW KOP
22NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO Z ZAKRESU PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI
23KONTROLA I AUDYT W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
24DOKUMENTOWANIE, ARCHIWIZACJA I AUDYT PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE
25PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (POIiŚ) - PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł