Strona główna Kompetencje miękkie EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE PRACOWNICZYM Z ELEMENTAMI SZTUKI ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE PRACOWNICZYM Z ELEMENTAMI SZTUKI ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

Szkolenia zamknięte w zakresie: EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI W ZESPOLE PRACOWNICZYM

Efektywna komunikacja w zespole pracowniczym z elementami sztuki rozwiązywania konfliktów - poglądowy projekt szkolenia zamkniętego:

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących udoskonalić swoje kompetencje w zakresie pokonywania barier komunikacyjnych w zespole pracowniczym, dobierania odpowiednich komunikatów pod kątem określonej sytuacji, zwiększenia efektywności dobieranych komunikatów oraz rozwiązywania konfliktów mogących mieć miejsce w czasie realizacji dowolnego procesu.

Poglądowy program szkolenia*:

*W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia.

1.WSTĘP:
• Uzgodnienie oczekiwań oraz form i reguł pracy; wery?kacja doświadczenia Uczestników; otwarcie na uczenie się i współpracę; przedstawienie celów i struktur warsztatów.

2.KOMUNIKACJA JAKO PROCES:
• Komunikacja ? baza relacji międzyludzkich i źródło efektywnych kontaktów.
• Co znaczy efektywna komunikacja i jak się ją kształtuje?
• Jak radzić sobie z własnymi zahamowaniami, ograniczeniami i niekorzystnymi przyzwyczajeniami?
• Twórcze rozwiązywanie trudnych sytuacji komunikacyjnych.
• Mój styl rozwiązywania konfliktów.
• Sposoby efektywnego rozwiązywania konfliktów.
• Samoświadomość, samoregulacja, poczucie wartości własnej.
• Zarządzanie stresem w procesach komunikacyjnych.

3.CASE STUDY:
• Analiza przypadku.
• Porównanie zachowań komunikacyjnych i działań dwóch Organizacji w podobnej sytuacji kryzysowej.
• Analiza osiągniętych efektów.

4.GRA SYMULACYJNA:
Uczestnicy szkolenia biorą udział w grze odzwierciedlającej realną sytuację komunikacyjną. Ich zadaniem jest podjęcie decyzji, jakie działania powinna podjąć Organizacja, jej członkowie oraz co, komu, kiedy i jak będą oni komunikowali.

5.GRA SYMULACYJNA-DYSKUSJA
Po zakończeniu gry Uczestnicy wraz z prowadzącym analizują podjęte decyzje i ich skutki, dyskutują inne możliwe rozwiązania, wyciągają wnioski.

6.NARZĘDZIA:
• Zasada okazywania rozmówcy szacunku.
• Zasada jasnego i rzeczowego sposobu wypowiadania się.
• Zasada nie formułowania przedwcześnie.
• Zasada obserwacji zachowań niewerbalnych.

7.MODEL EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI – RELACJA NADAWCA – ODBIORCA KOMUNIKATU – WZAJEMNE ZALEŻNOŚCI.

8.EMOCJE – WRÓG CZY PRZYJACIEL?
• Rodzaje emocji.
• Po co nam emocje?
• Radzenie sobie z własnymi emocjami.

9.PODSUMOWANIE SZKOLENIA
Dlaczego szkolenie w formule zamkniętej?
  O wyborze szkoleń zamkniętych decydują liczne korzyści:
  ?Szkolenie zamknięte jest dedykowane dokładnie określonej grupie odbiorców wywodzącej się z jednej firmy, instytucji. Naszym ekspertom pozwala to na zapoznanie się ze specyfiką Państwa pracy, kulturą organizacyjną i funkcjonującymi modelami, np. sprzedaży, marketingu czy zarządzania.
  ?Mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa firmy, instytucji.
  ?Dopasujemy program szkolenia do ram czasowych określonych przez Państwa.
  ?Przygotowując szkolenie zamknięte, mamy możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych przyszłych uczestników szkolenia. Często, szczególnie przy programach szkoleniowych dedykowanych dużej liczbie pracowników, budowa programu szkoleniowego poprzedzona jest tzw.zogniskowanym wywiadem grupowym (grupa fokusowa). Wszystko po to, aby szkolenie dokładnie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom uczestników.
  ?W zależności od potrzeb i wymagań możemy wykorzystać te metody treningu, które dają największe efekty i są najbardziej odpowiednie dla danej grupy docelowej.
  ?Podczas szkoleń zamkniętych uczestnicy pracują na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).
  ?Podobne realia zawodowe uczestników umożliwiają dodatkowo wymianę doświadczeń i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności.
  ?Szkolenie zamknięte kończy zawsze ewaluacja, po której nasz zespół przygotowuje dla Państwa raport . Jest on punktem wyjścia do dalszych działań szkoleniowych dla danej grupy odbiorców.
  ?Warto także dodać, że ważną korzyścią, wynikającą ze szkoleń zamkniętych, jest integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie i jakości współpracy zespołowej w codziennej pracy.

Uwaga! Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego krajuKontakt w sprawie szkolenia zamkniętego:

W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Departament szkoleń zamkniętych:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
ul. Żmigrodzka 41/49
60-171 Poznań
alt

Godziny pracy biura: Pn-Pt 07.30 - 18.00

Departament szkoleń zamkniętych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926
fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

projekty@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl


W przypadku potrzeby przeszkolenia 1-5 pracowników zachęcamy do zapoznania się z propozycjami szkoleń otwartych:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk
Zamów Voucher
na szkolenie
Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Szkolenia online
terminy webinarów
Porady prawne
już od 100 zł