Znajdź na stronie:
telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
e-mail: info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Organizacja szkoleń Semper Szkolenia Szkolenia prawo Postępowanie egzekucyjne w administracji - warsztaty praktyczne.

Postępowanie egzekucyjne w administracji - warsztaty praktyczne.


Nie znalazłeś odpowiedniego terminu, miasta i masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zamów wycenę szkolenia zamkniętego
Zobacz więcej:

Opis szkolenia

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach praktycznych, które pozwolą Państwu na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji. Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.
 
 
alt
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek samorządowych, urzędów skarbowych, izb skarbowych, zakładów ubezpieczeń społecznych zajmujących się prowadzeniem egzekucji administracyjnej, jak i pełniących funkcję wierzyciela w toczących się postępowaniach egzekucyjnych w administracji.

Cel szkolenia

Postępowanie egzekucyjne w administracji ma na celu zrealizowanie świadczenia publicznoprawnego w drodze przymusu. Celem niniejszego szkolenia jest wskazanie zasad i mechanizmów skutecznej egzekucji wszelkich należności administracyjnoprawnych aspektów także przedstawienie praktycznych aspektów postępowania egzekucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków wierzyciela.

Korzyści dla uczestników

*nabycie umiejętności w zakresie prowadzenia postępowania egzekucyjnego i skutecznego zaspokojenia roszczenia wierzyciela,

*nabycie umiejętności sporządzania niezbędnych dokumentów w trakcie postępowania
oraz zapoznanie się z praktycznymi aspektami korzystania z przysługujących wierzycielowi praw,

*poznanie specyfiki rodzajów egzekucji poprzez analizę praktycznych przykładów.

Metodologia

Trenerzy

Marcin Owsianka
Zobacz specjalizację trenerską
Program szkolenia

1.Podmiotowy i przedmiotowy zakres egzekucji w administracji.

2.Zbieg egzekucji sądowej z egzekucją administracyjną – sposoby rozstrzygnięcia w praktyce.

3.Podmioty postępowania egzekucyjnego - organ egzekucyjny, wierzyciel, zobowiązany i inne podmioty.
*właściwość miejscowa,
*właściwość rzeczowa i funkcjonalna.

4,Egzekucja należności pieniężnych - szczegółowe omówienie mechanizmów egzekwowania, uprawnień i poszczególnych etapów.
*Egzekucja z pieniędzy,
*Egzekucja z wynagrodzenia,
*Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego,
*Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych,­
*Egzekucja z innych wierzytelności,
*Egzekucja z weksla i udziału w spółce z o.o.,­
*Egzekucja z nieruchomości i ruchomości i inne,

5.Egzekucja należności pieniężnych - szczegółowe omówienie mechanizmów egzekwowania, uprawnień i poszczególnych etapów.
*Grzywna w celu przymuszenia,
*Wykonanie zastępcze,­
*Odebranie rzeczy ruchomej,­
*Odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń,­
*Przymus bezpośredni.

6.Wszczęcie postępowania - wymogi formalne, organy właściwe, obowiązki wierzyciela.

7.Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego.

8.Postępowanie uproszczone.

9.Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym:

*Zarzuty
*Zażalenie
*Skarga na czynności egzekucyjne
*Wniosek o wyłączenie spod egzekucji
*Żądanie zmiany lub uchylenie postanowienia w trybie przepisów KPA.

10.Udzielanie pomocy obcym państwom oraz korzystanie i ich pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych - tryb dochodzenia, zabezpieczania, udzielania informacji i powiadomień.

11.Środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

12.Koszty prowadzonego postępowania egzekucyjnego.


13.Odpowiedzialność za naruszenie przepisów postępowania:
*Odpowiedzialność odszkodowawcza,
*Odpowiedzialność porządkowa.

14.Rozwiązywanie kazusów.

15.Analiza orzecznictwa.
Informacje organizacyjne

Inwestycja

Zgłoszenie

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji  SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań
alt

Godziny pracy biura:           Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. 690 059 155
tel. 508 393 926
tel. 577 177 547
tel. 733 544 190
tel. 570 590 060
tel. (61) 3070303
tel. (61) 8102194
tel. (61) 4152036
tel. (61) 4152810
tel. (61) 4152820

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
 

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług:  referencje

POLITYKA  RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.      
Uwagi

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.


ponad
0
zadowolonych uczestników

0
zaangażowania
ponad
0
zrealizowanych szkoleń


ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM - od działań indywidualnych do zespołowych-2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i symulacje.

26-27 października | Poznań, Wrocław lub Online
23-24 listopada | Warszawa, Kraków lub Online
07-08 grudnia | Poznań, Wrocław lub Online
Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

25-27 października | Gdańsk, Kraków lub Online
27-29 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
06-08 grudnia | Poznań, Kraków lub Online
Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

30-31 października | Gdańsk, Kraków lub Online
20-21 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
04-05 grudnia | Poznań, Kraków lub Online
Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.

23-24 października | Kraków, Poznań lub Online
20-21 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
11-12 grudnia | Warszawa lub Online
Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

26-27 października | Warszawa, Wrocław lub Online
27-28 listopada | Warszawa, Gdańsk lub Online
07-08 grudnia | Warszawa, Poznań lub Online

Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych.

16-17 października | Warszawa lub Online
13-14 listopada | Gdańsk, Wrocław lub Online
14-15 grudnia | Warszawa, Kraków lub Online

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne ćwiczenia przy pomocy kamery video].

19-20 października | Kraków. Gdańsk lub Online
16-17 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
11-12 grudnia | Wrocław, Gdańsk, Kraków lub Online
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2023 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk