Znajdź na stronie:
telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
e-mail: info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Organizacja szkoleń Semper Szkolenia Szkolenia on-line Program FEnIKS- zasady wsparcia projektów infrastrukturalnych na poziomie krajowym w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Program FEnIKS- zasady wsparcia projektów infrastrukturalnych na poziomie krajowym w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Termin Miejsce Czas trwania Koszt Program Formularz zgłoszenia
od: 2023-12-18
do: 2023-12-19
Kraków
Kraków 2 dni (16 h) 1390 zł/netto Program
szkolenia
Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2023-12-18
do: 2023-12-19
Szkolenie online

OSTATNIE
WOLNE MIEJSCA
Szkolenie online 2 dni (12 h) 1290 zł/netto Program
szkolenia
Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-01-29
do: 2024-01-30
Warszawa
Warszawa 2 dni (16 h) 1390 zł/netto Program
szkolenia
Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-01-29
do: 2024-01-30
Szkolenie online
Szkolenie online 2 dni (12 h) 1290 zł/netto Program
szkolenia
Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-02-26
do: 2024-02-27
Szkolenie online
Szkolenie online 2 dni (12 h) 1290 zł/netto Program
szkolenia
Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-02-26
do: 2024-02-27
Gdańsk
Gdańsk 2 dni (16 h) 1390 zł/netto Program
szkolenia
Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-03-21
do: 2024-03-22
Warszawa
Warszawa 2 dni (16 h) 1390 zł/netto Program
szkolenia
Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-03-21
do: 2024-03-22
Szkolenie online
Szkolenie online 2 dni (12 h) 1290 zł/netto Program
szkolenia
Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-04-22
do: 2024-04-23
Kraków
Kraków 2 dni (16 h) 1390 zł/netto Program
szkolenia
Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-04-22
do: 2024-04-23
Szkolenie online
Szkolenie online 2 dni (12 h) 1290 zł/netto Program
szkolenia
Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
▼ Pokaż więcej ▲ Pokaż mniej

Nie znalazłeś odpowiedniego terminu, miasta i masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zamów wycenę szkolenia zamkniętego
Zobacz więcej:

Opis szkolenia

Serdecznie zachęcamy do udziału w szkoleniu:  Program FEnIKS- zasady wsparcia projektów infrastrukturalnych na poziomie krajowym w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027. 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Pliki do pobrania

Grupa docelowa

Adresatami szkolenia są przede wszystkim następujące grupy:
• Potencjalni Beneficjenci projektów infrastrukturalnych (jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa państwowe, spółki komunalne, spółki energetyczne, jednostki administracji na szczeblu krajowym i lokalnym, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, instytucje kultury, jednostki systemu ochrony zdrowia)
• Członkowie kadry administracyjnej projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE (koordynatorzy / kierownicy projektów, specjaliści ds. rozliczeń, specjaliści ds. administracji i promocji)
• Członkowie kadry merytorycznej projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE (członkowie zespołów projektowych, inżynierowie kontraktu, konsultanci merytoryczni, doradcy)
• Kadra zarządzająca i administracyjna Beneficjenta (służby księgowe, kierownicy jednostek, służby kadrowe)
• Audytorzy i kontrolerzy projektów unijnych
• Konsultanci i doradcy w zakresie rozliczania i zarządzania projektami UE.Cel szkolenia

Celem głównym oferowanego szkolenia jest właściwe przygotowanie do aplikowania o środki UE z perspektywy finansowej 2021-2027 na realizację projektów infrastrukturalnych wspieranych z programu FEnIKS na poziomie centralnym.
Do szczegółowych celów zajęć zaliczyć można przede wszystkim:
• Właściwa identyfikacja źródła wsparcia
• Wstępna ocena szans w procesie występowania o dofinansowanie
• Identyfikacja zasad programu pomocowego oraz wstępnych warunków przyznawania wsparcia
• Właściwe przygotowanie do procesu aplikacji
Korzyści dla uczestników

 1. Zrozumienie Strategii programu FEnIKS: Uczestnicy zdobędą pełniejsze zrozumienie strategicznych aspektów programu FEnIKS, w tym Europejskiego Zielonego Ładu i innych uwarunkowań, co pozwoli im lepiej dopasować swoje projekty do celów programu.
 2. Znajomość Procedur Aplikacyjnych: Uczestnicy dowiedzą się o procedurach aplikowania o wsparcie, rodzajach naborów oraz trybie oceny wniosków, co ułatwi im proces aplikacyjny i zwiększy szanse na uzyskanie finansowania.
 3. Skuteczna Identyfikacja Projektów: Dzięki zdobytym umiejętnościom uczestnicy będą w stanie skutecznie identyfikować projekty spełniające kryteria programu FEnIKS oraz oceniać ich szanse na uzyskanie wsparcia.
 4. Optymalne Przygotowanie Projektów: Uczestnicy nauczą się przygotowywać projektowe wnioski aplikacyjne zgodnie z wymaganiami programu, co zwiększy ich szanse na akceptację i uzyskanie finansowania.
 5. Zrozumienie Struktury Finansowania: Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat alokacji finansowej oraz poziomów dofinansowania, co pozwoli im planować budżet i koszty projektów.
 6. Znajomość Rodzajów Beneficjentów: Uczestnicy dowiedzą się, jakie instytucje i podmioty mogą ubiegać się o wsparcie, co pozwoli im lepiej określić swoją rolę i zaangażowanie w projekty.
 7. Umiejętność Analizy Ryzyka: Uczestnicy nauczą się dokonywać analizy ryzyka i wrażliwości, co pozwoli im lepiej ocenić potencjalne zagrożenia i planować działania zapobiegawcze.
 8. Zdolność Do Komunikacji i Współpracy: Uczestnicy będą mieli okazję do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z innymi profesjonalistami z branży, co może prowadzić do przyszłych współprac i partnerstw.
 9. Zwiększenie Efektywności Projektów: Dzięki zdobytym umiejętnościom uczestnicy będą w stanie lepiej zarządzać projektami, zwiększając ich efektywność i osiągając lepsze rezultaty.
 10. Podniesienie Kwalifikacji: Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych i zdobycie cennych umiejętności w zakresie aplikowania o wsparcie z funduszy UE.
Metodologia

Szkolenie stacjonarne


Metody pracy podczas szkolenia stacjonarnego:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

W zależności od terminu i lokalizacji, szkolenie jest realizowane przez jednego ze wskazanych trenerów.

Szkolenie on-line


Metody pracy podczas szkolenia on-line:
 • wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel
 • szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników
 • bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz
 • pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
 • podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym
 • otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
 • masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu
 • otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Program szkolenia

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

1. Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027
§ Uwarunkowania strategiczne i Europejski Zielony Ład jako podstawa Strategii programu FEnIKS
§ Wnioski z dotychczasowych doświadczeń programu POIiŚ
§ Cele programu FEnIKS
§ Priorytety i struktura programu FEnIKS
§ Plan finansowy i wysokość alokacji
§ Struktura instytucjonalna w ramach programu
2. Wsparcie ze środków programu FEnIKS w obszarze energetyki i środowiska
§ Priorytet FENX.01: Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności
§ Priorytet FENX.02: Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR
§ Cele szczegółowe dla poszczególnych priorytetów i działań
§ Zakres i uzasadnienie interwencji
§ Typy projektów
§ Rodzaje Beneficjentów
§ Dopuszczalne poziomy dofinansowania
§ Możliwe formy wsparcia
3. Wsparcie ze środków programu FEnIKS w obszarze transportu
§ Priorytet FENX.03: Transport miejski
§ Priorytet FENX.04: Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności
§ Priorytet FENX.05: Wsparcie sektora transportu z EFRR
§ Cele szczegółowe dla poszczególnych priorytetów i działań
§ Zakres i uzasadnienie interwencji
§ Typy projektów
§ Rodzaje Beneficjentów
§ Dopuszczalne poziomy dofinansowania
§ Możliwe formy wsparcia
4. Wsparcie ze środków programu FEnIKS w obszarze kultury i ochrony zdrowia
§ Priorytet FENX.06: Zdrowie
§ Priorytet FENX.07: Kultura
§ Cele szczegółowe dla poszczególnych priorytetów i działań
§ Zakres i uzasadnienie interwencji
§ Typy projektów
§ Rodzaje Beneficjentów
§ Dopuszczalne poziomy dofinansowania
§ Możliwe formy wsparcia
5. Wprowadzenie do tematyki Wniosku aplikacyjnego
§ Procedury aplikowania o wsparcie
§ Rodzaje i typy naborów
§ Tryb oceny wniosków o dofinansowanie: etapy weryfikacji, uzupełnienia, zasady wyboru do dofinansowania,
§ Procedura odwoławcza
6. Centralny system teleinformatyczny CST2021 jako podstawowe narzędzie aplikowania o wsparcie w programie FEnIKS
§ Podstawy prawne systemu CST2021
§ Budowa i struktura systemu CST2021
§ Aplikacje i funkcjonalności dostępne w systemie CST2021
§ Zasady obsługi Aplikacji WOD2021 w zakresie sporządzania wniosku o dofinansowanie
7. Studium Wykonalności jako podstawowy załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach programu FEnIKs
§ Podstawowe definicje i podstawy prawne analizy projektów inwestycyjnych
§ Wytyczne dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027
§ Podstawowa struktura studium wykonalności
§ Analiza celów projektu i logiki inwestycji
§ Zasady identyfikacji projektu
§ Wprowadzenie do analizy wykonalności, analizy popytu oraz analizy opcji.
§ Podstawy analizy finansowej projektu
§ Ocena ekonomiczna projektu w ramach analizy kosztów i korzyści
§ Zasady dokonywania analizy ryzyka i wrażliwości
8. Podsumowanie szkolenia:
§ dyskusja końcowa,
§ konsultacje indywidualne

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.
Informacje organizacyjne

Szkolenie stacjonarne
Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć
 • szkolenie trwa 2 dni (16h)
 • zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
 • ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
 • w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad
harmonogram_szkolenia.jpg
Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia
Szkolenie on-line

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć

 • szkolenie trwa 2 dni (łącznie 12h) i możesz w nim uczestniczyć z dowolnego miejsca dołączając do wirtualnego pokoju konferencyjnego wykorzystując urządzenie z dostępem do internetu
 • zajęcia odbywają się w godzinach 09.00-15.00 każdego dnia według harmonogramu:

Dzień I
Godz.09:00-10.30-szkolenie
Godz.10:30 -10.40 -przerwa
Godz. 10.40-12.00 -szkolenie
Godz.12.00-12.15 -przerwa
Godz.12:15-13.30 -szkolenie
Godz.13.30-13.40 -przerwa
Godz.13.40-15.00 -szkolenie
Dzień II
Godz.09:00-10.30-szkolenie
Godz.10:30 -10.40 -przerwa
Godz. 10.40-12.00 -szkolenie
Godz.12.00-12.15 -przerwa
Godz.12:15-13.30 -szkolenie
Godz.13.30-13.40 -przerwa
Godz.13.40-15.00 -szkolenie

Dostęp do wirtualnego pokoju konferencyjnego zostanie przesłany na adres e-mail Uczestnika szkolenia na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

Wymagania techniczne: Komputer, smartfon lub tablet podłączony do internetu z prędkością łącza od 512 KB/sek.
Inwestycja

Szkolenie stacjonarne
1390.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

zakwaterowanie.jpg
Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1840 zł netto (+23% Vat)
Szkolenie on-line
1290.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu on-line
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
-renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
-konsultacje poszkoleniowe
-10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER.
Zgłoszenie

Szkolenie stacjonarne

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a   następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).  

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
OŚWIADCZENIE DOT. PODATKU VAT

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Szkolenie on-line

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu on-line prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a  następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl). 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
OŚWIADCZENIE DOT. PODATKU VAT

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji  SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań
alt

Godziny pracy biura:           Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. 690 059 155
tel. 508 393 926
tel. 577 177 547
tel. 733 544 190
tel. 570 590 060
tel. (61) 3070303
tel. (61) 8102194
tel. (61) 4152036
tel. (61) 4152810
tel. (61) 4152820

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
 

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług:  referencje

POLITYKA  RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.      
Uwagi

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.


ponad
0
zadowolonych uczestników

0
zaangażowania
ponad
0
zrealizowanych szkoleń


ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM - od działań indywidualnych do zespołowych-2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i symulacje.

23-24 listopada | Warszawa, Kraków lub Online
07-08 grudnia | Poznań, Wrocław lub Online
29-30 stycznia | Warszawa lub Online
Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

27-29 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
06-08 grudnia | Poznań, Kraków lub Online
29-31 stycznia | Gdańsk, Kraków lub Online
Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

20-21 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
04-05 grudnia | Poznań, Kraków lub Online
26-26 stycznia | Gdańsk lub Online
Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.

20-21 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
11-12 grudnia | Warszawa lub Online
29-30 stycznia | Kraków, Poznań, Warszawa lub Online
Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

27-28 listopada | Warszawa, Gdańsk lub Online
07-08 grudnia | Warszawa, Poznań lub Online
29-30 stycznia | Wrocław lub Online

Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych.

14-15 grudnia | Warszawa, Kraków lub Online
22-23 stycznia | Poznań lub Online
29-30 lutego | Warszawa, Kraków lub Online

Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem. Elektronizacja zamówień publicznych i nowa ustawa PZP. (Noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia).

21 listopada do 24 listopada 2023 | Zakopane lub Online
16 kwietnia do 19 kwietnia 2024| Zakopane lub Online
11 czerwca do 14 czerwca 2024 | Zakopane lub Online
Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne ćwiczenia przy pomocy kamery video].

16-17 listopada | Warszawa, Wrocław lub Online
11-12 grudnia | Wrocław, Gdańsk, Kraków lub Online
25-26 stycznia | Warszawa lub Online
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2023 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk