Znajdź na stronie:
telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
e-mail: info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Organizacja szkoleń Semper Szkolenia Szkolenia zamówienia publiczne Zamówienia publiczne - Kompendium wiedzy i najlepszych praktyk dla Zamawiających i Wykonawców. 3-dniowe warsztaty szkoleniowe w Gdańsku (noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia).

Zamówienia publiczne - Kompendium wiedzy i najlepszych praktyk dla Zamawiających i Wykonawców. 3-dniowe warsztaty szkoleniowe w Gdańsku (noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia).

Termin Miejsce Czas trwania Koszt Program Formularz zgłoszenia
od: 2024-04-23
do: 2024-04-26
Gdańsk
Gdańsk 3 dni (24 h) 2390 zł/netto Program
szkolenia
Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-04-24
do: 2024-04-26
Szkolenie online
Szkolenie online 3 dni (18 h) 1890 zł/netto Program
szkolenia
Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-06-11
do: 2024-06-14
Gdańsk
Gdańsk 3 dni (24 h) 2390 zł/netto Program
szkolenia
Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-06-12
do: 2024-06-14
Szkolenie online
Szkolenie online 3 dni (18 h) 1890 zł/netto Program
szkolenia
Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-08-27
do: 2024-08-30
Gdańsk
Gdańsk 3 dni (24 h) 2390 zł/netto Program
szkolenia
Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-08-28
do: 2024-08-30
Szkolenie online
Szkolenie online 3 dni (18 h) 1890 zł/netto Program
szkolenia
Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF

Nie znalazłeś odpowiedniego terminu, miasta i masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zamów wycenę szkolenia zamkniętego
Zobacz więcej:

Pliki do pobrania

Grupa docelowa

 1. Organizacje sektora publicznego: Grupa docelowa obejmuje organizacje sektora publicznego, takie jak instytucje rządowe, lokalne władze, jednostki samorządu terytorialnego, szpitale, uczelnie, które są odpowiedzialne za zamówienia publiczne jako zamawiający.
 2. Pracownicy sektora publicznego: Osoby odpowiedzialne za planowanie i realizację zamówień publicznych w instytucjach publicznych, takie jak urzędnicy, specjaliści ds. zamówień publicznych, pracownicy działów finansowo-księgowych.
 3. Przedsiębiorstwa i firmy: W skład grupy docelowej wchodzą zarówno duże przedsiębiorstwa, średnie firmy, jak i małe przedsiębiorstwa, które są zainteresowane uczestnictwem w procesach zamówień publicznych zarówno jako zamawiający, jak i wykonawcy.
 4. Przedstawiciele branży prywatnej: Osoby reprezentujące firmy i przedsiębiorstwa, które chcą zdobyć kontrakty i dostarczać usługi lub produkty na potrzeby sektora publicznego.
 5. Specjaliści ds. zakupów: Osoby odpowiedzialne za zakupy w firmach i instytucjach, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat zamówień publicznych i poznać możliwości uczestnictwa w przetargach.
 6. Doradcy i konsultanci: Specjaliści zajmujący się doradztwem w zakresie zamówień publicznych, którzy chcą aktualizować swoją wiedzę i przekazywać najlepsze praktyki swoim klientom.
 7. Osoby zainteresowane tematyką zamówień publicznych: Osoby, które chcą zdobyć wiedzę na temat procesów i procedur zamówień publicznych, zarówno w kontekście teoretycznym, jak i praktycznym.

Grupa docelowa szkolenia obejmującego zarówno Zamawiających, jak i Wykonawców jest zróżnicowana pod względem doświadczenia, branży, wielkości organizacji, co pozwala na wymianę różnorodnych perspektyw i doświadczeń w dziedzinie zamówień publicznych. Szkolenie jest dostosowane w taki sposób, aby odpowiednio odpowiadać potrzebom i oczekiwaniom różnych uczestników i umożliwić im skuteczne uczestnictwo w procesach zamówień publicznych jako Zamawiający lub Wykonawcy.
Cel szkolenia

Cele szkolenia dla Zamawiających:
 1. Efektywne wykorzystanie zasobów publicznych: Zapoznanie Zamawiających z przepisami i procedurami związanymi z zamówieniami publicznymi pozwoli na lepsze zarządzanie zasobami publicznymi, unikanie niepotrzebnych wydatków i optymalizację procesów zakupowych.
 2. Zwiększenie konkurencyjności przetargów: Nabycie wiedzy na temat najnowszych trendów i innowacji w dziedzinie zamówień publicznych pozwoli Zamawiającym tworzyć atrakcyjne i konkurencyjne przetargi, przyciągając różnorodnych wykonawców z różnych branż.
 3. Skuteczniejsze przygotowanie i prowadzenie przetargów: Wypracowanie umiejętności skutecznego przygotowania i prowadzenia przetargów pomoże Zamawiającym w osiągnięciu lepszych rezultatów i wyborze najlepszych ofert dostosowanych do ich potrzeb.
 4. Minimalizacja ryzyka i unikanie pułapek: Nabycie zdolności identyfikacji i unikania pułapek oraz ryzyk związanych z zamówieniami publicznymi pozwoli Zamawiającym na redukcję ryzyka podejmowanych decyzji i minimalizację możliwości wystąpienia problemów w trakcie realizacji umów.
 5. Inspiracja z najlepszych praktyk: Zapoznanie się z przypadkami najlepszych praktyk w obszarze zamówień publicznych umożliwi Zamawiającym poznanie skutecznych rozwiązań i dobrych praktyk, które mogą być zastosowane w ich własnych działaniach.
 6. Wzrost zaufania do instytucji publicznych: Efektywne, transparentne i zgodne z przepisami procedury przetargowe przyczynią się do wzrostu zaufania do instytucji publicznych jako uczestników rynku zamówień, co może wpłynąć na pozytywny wizerunek organizacji i zwiększyć zainteresowanie udziałem w ich przetargach.

Cele szkolenia dla Wykonawców:
 • Lepsze zrozumienie przepisów i procedur: Poznanie przepisów prawnych i procedur związanych z zamówieniami publicznymi pomoże Wykonawcom lepiej zrozumieć wymogi, które muszą spełnić, aby uczestniczyć w przetargach i składać oferty.
 • Wykorzystanie najnowszych trendów i innowacji: Zapoznanie się z najnowszymi trendami i innowacjami w dziedzinie zamówień publicznych pozwoli Wykonawcom dostosować swoje oferty do oczekiwań Zamawiających oraz proponować nowoczesne rozwiązania.
 • Skuteczne przygotowanie i składanie ofert: Wypracowanie umiejętności skutecznego przygotowania i składania ofert w procesie przetargowym przyczyni się do zwiększenia szans na wygranie przetargów i zdobycie kontraktów.
 • Minimalizacja ryzyka i unikanie pułapek: Nabycie zdolności identyfikacji i unikania pułapek oraz ryzyk związanych z zamówieniami publicznymi pozwoli Wykonawcom na redukcję ryzyka zawierania umów i lepsze zabezpieczenie swoich interesów.
 • Inspiracja z najlepszych praktyk: Zapoznanie się z przypadkami najlepszych praktyk w obszarze zamówień publicznych umożliwi Wykonawcom poznanie skutecznych strategii i metod działania, które przyczynią się do doskonalenia ich ofert i podejścia do przetargów.
 • Zwiększenie zaufania do instytucji publicznych: Skuteczne uczestnictwo w procesach przetargowych, przestrzeganie przepisów i etyki w zamówieniach publicznych przyczyni się do zwiększenia zaufania do instytucji publicznych jako partnerów biznesowych i długoterminowych kontrahentów.
Korzyści dla uczestników

Korzyści dla Zamawiających:
 1. Lepsze zrozumienie przepisów i procedur: Szkolenie dostarcza Zamawiającym kompleksowej wiedzy na temat przepisów prawnych i procesów związanych z zamówieniami publicznymi. Poznanie zasad postępowania i etapów przetargowych pozwoli uniknąć błędów i naruszeń prawa.
 2. Efektywne planowanie zamówień: Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli Zamawiającym na lepsze zrozumienie potrzeb i celów zamówień publicznych oraz ich właściwe zaplanowanie, co przyczyni się do skuteczniejszych zakupów.
 3. Zwiększenie konkurencyjności: Poznanie nowych strategii i technik składania ofert oraz oceny ofert pomoże Zamawiającym przyciągnąć większą liczbę profesjonalnych wykonawców i zwiększyć konkurencyjność przetargów.
 4. Redukcja ryzyka i zapewnienie jakości: Szkolenie umożliwi lepszą identyfikację ryzyka związanego z realizacją zamówienia i pozwoli podjąć odpowiednie kroki w celu minimalizacji tych ryzyk. Dodatkowo, wyższa jakość przetargów przyczyni się do osiągania lepszych efektów realizacji umowy.
 5. Zrównoważone zamówienia: Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli Zamawiającym zdobyć wiedzę na temat zrównoważonych zamówień publicznych, które uwzględniają aspekty ekologiczne i społeczne, przyczyniając się do pozytywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo.

Korzyści dla Wykonawców:
 1. Lepsze zrozumienie procesu przetargowego: Wykonawcy zyskają wiedzę na temat procesu przetargowego, co pozwoli im skuteczniej przygotowywać oferty i spełniać wymogi formalne.
 2. Zwiększenie szans na wygranie przetargów: Szkolenie pomoże Wykonawcom zdobyć umiejętności pozyskiwania i analizy informacji o przetargach oraz przygotowywania konkurencyjnych ofert, co zwiększy ich szanse na wygranie przetargów.
 3. Skuteczniejsza komunikacja z Zamawiającymi: Poznanie zasad etyki w procesie przetargowym pozwoli Wykonawcom skuteczniej komunikować się z Zamawiającymi, zadawać pytania i uzyskiwać odpowiedzi, co wpłynie na lepsze zrozumienie wymagań zamówień.
 4. Minimalizacja ryzyka i lepsze zarządzanie: Wykonawcy nauczą się identyfikować i minimalizować ryzyko związane z udziałem w przetargach oraz skutecznie zarządzać ryzykiem w trakcie realizacji umowy.
 5. Wprowadzenie innowacji: Szkolenie zapozna Wykonawców z nowoczesnymi technologiami i innowacjami w zakresie zamówień publicznych, co pozwoli im proponować innowacyjne rozwiązania i lepiej konkurować na rynku.
 6. Rozbudowanie sieci kontaktów: Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi Wykonawcom nawiązanie nowych kontaktów biznesowych i współpracy, co może przyczynić się do zdobycia nowych kontraktów i klientów.

Podsumowując, uczestnictwo w szkoleniu z zakresu zamówień publicznych przyniesie zarówno Zamawiającym, jak i Wykonawcom wiele korzyści, w tym lepsze zrozumienie przepisów i procedur, zwiększenie konkurencyjności, minimalizację ryzyka oraz możliwość wprowadzania innowacji i doskonalenia praktyk w zakresie zamówień publicznych.
Metodologia

Szkolenie stacjonarne


Metody pracy podczas szkolenia stacjonarnego:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

W zależności od terminu i lokalizacji, szkolenie jest realizowane przez jednego ze wskazanych trenerów.

Szkolenie on-line


Metody pracy podczas szkolenia on-line:
 • wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel
 • szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników
 • bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz
 • pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
 • podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym
 • otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
 • masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu
 • otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Program szkolenia

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

 
Dzień 1: Podstawy zamówień publicznych
 1. Moduł 1: Wprowadzenie do zamówień publicznych
  Definicja zamówień publicznych i ich znaczenie dla gospodarki.
  Prawne ramy zamówień publicznych: kluczowe akty prawne i regulacje.
  Różnice między zamówieniami publicznymi a zamówieniami prywatnymi.
 2. Moduł 2: Proces przetargowy z perspektywy zamawiającego
  Planowanie zamówienia publicznego: analiza potrzeb, określenie specyfikacji.
  Procedury przetargowe: otwarte, ograniczone, negocjacje, dialog konkurencyjny.
  Przygotowanie dokumentacji przetargowej i kryteriów oceny ofert.
 3. Moduł 3: Skuteczne uczestnictwo w przetargach
  Strategie składania ofert: jak wyróżnić się w procesie przetargowym.
  Zasady etyki w procesie przetargowym.
  Analiza ryzyka i zabezpieczenie interesów w trakcie przetargu.

Dzień 2: Praktyczne aspekty zamówień publicznych
 1. Moduł 1: Zarządzanie procesem przetargowym
  Przygotowanie dokumentów i ogłoszeń przetargowych.
  Komunikacja z uczestnikami przetargu: pytania, odpowiedzi, zmiany w dokumentacji.
  Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej.
 2. Moduł 2: Umowy w zamówieniach publicznych
  Zawieranie i realizacja umowy po wyborze wykonawcy.
  Zmiany w umowie i zarządzanie ryzykiem w trakcie realizacji zamówienia.
  Rozwiązywanie sporów i konfliktów w trakcie trwania umowy.
 3. Moduł 3: Efektywne wykorzystanie zamówień publicznych
  Monitorowanie wykonania umowy i osiąganych efektów.
  Aspekty finansowe: rozliczenia, płatności i faktury.
  Doskonalenie procesów zakupowych w oparciu o analizę doświadczeń.

Dzień 3: Nowe trendy i doskonalenie praktyk
 1. Moduł 1: Innowacje w zamówieniach publicznych
  Nowoczesne technologie i narzędzia wspierające procesy przetargowe.
  Elektroniczne platformy zakupowe: korzyści i wyzwania.
  Zrównoważone zamówienia publiczne: ekologia i społeczna odpowiedzialność.
 2. Moduł 2: Doskonalenie praktyk w zakresie zamówień publicznych
  Studium przypadków: najlepsze praktyki w zakupach publicznych.
  Optymalizacja procesów przetargowych: skrócenie czasu, redukcja kosztów.
  Skuteczna komunikacja i współpraca między zamawiającymi a wykonawcami.
 3. Moduł 3: Perspektywy na przyszłość
  Wyzwania i możliwości rozwoju branży zamówień publicznych.
  Nowe regulacje i tendencje na rynku zamówień publicznych.
  Podsumowanie szkolenia i wręczenie certyfikatów uczestnikom.

Informacje organizacyjne

Szkolenie stacjonarne
Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Szczegółowa agenda wydarzenia:
Dzień I :
Przyjazd do hotelu i zakwaterowanie uczestników (doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00).
Kolacja.
Czas wolny.

Dzień II :
Śniadanie.
Udział w szkoleniu w godzinach 10.00-18.00.
Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
Czas wolny.
Kolacja.

Dzień III :
Śniadanie.
Udział w szkoleniu w godzinach 09.00-17.00.
Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
Czas wolny.
Kolacja.

Dzień IV :
Śniadanie.
Udział w szkoleniu w godzinach 09.00-17.00.
Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
Podsumowanie wydarzenia, wręczenie dyplomów Uczestnikom szkolenia, wyjazd z hotelu.
Szkolenie on-line

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć

 • szkolenie trwa 3 dni (łącznie 18h) i możesz w nim uczestniczyć z dowolnego miejsca dołączając do wirtualnego pokoju konferencyjnego wykorzystując urządzenie z dostępem do internetu
 • zajęcia odbywają się w godzinach 09.00-15.00 każdego dnia według harmonogramu:

Dzień I
Godz.09:00-10.30-szkolenie
Godz.10:30 -10.40 -przerwa
Godz. 10.40-12.00 -szkolenie
Godz.12.00-12.15 -przerwa
Godz.12:15-13.30 -szkolenie
Godz.13.30-13.40 -przerwa
Godz.13.40-15.00 -szkolenie
Dzień II
Godz.09:00-10.30-szkolenie
Godz.10:30 -10.40 -przerwa
Godz. 10.40-12.00 -szkolenie
Godz.12.00-12.15 -przerwa
Godz.12:15-13.30 -szkolenie
Godz.13.30-13.40 -przerwa
Godz.13.40-15.00 -szkolenie
Dzień III
Godz.09:00-10.30-szkolenie
Godz.10:30 -10.40 -przerwa
Godz. 10.40-12.00 -szkolenie
Godz.12.00-12.15 -przerwa
Godz.12:15-13.30 -szkolenie
Godz.13.30-13.40 -przerwa
Godz.13.40-15.00 -szkolenie

Dostęp do wirtualnego pokoju konferencyjnego zostanie przesłany na adres e-mail Uczestnika szkolenia na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

Wymagania techniczne: Komputer, smartfon lub tablet podłączony do internetu z prędkością łącza od 512 KB/sek.
 
Inwestycja

Szkolenie stacjonarne
2390.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje również:
 • 3 noclegi w Gdańsku w pokoju 2-osobowym (za dopłatą 550 zł możliwość rezerwacji pokoju 1-osobowego)
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu
 • dostęp do bezprzewodowego internetu na terenie całego Hotelu.
Dodatkowe informacje dotyczące warunków finansowych:
2090 zł netto  - udział w szkoleniu bez zakwaterowania (w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat, przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad w każdym dniu szkolenia);
2390 zł netto  - udział w szkoleniu wraz z zakwaterowaniem w pokoju 2-osobowym  (w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat,  pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu);
2940 zł netto  - udział w szkoleniu wraz z zakwaterowaniem w pokoju 1-osobowym  (w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat,  pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu).
Szkolenie on-line
1890.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu on-line
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
-renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
-konsultacje poszkoleniowe
-10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER.
Zgłoszenie

Szkolenie stacjonarne

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a   następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).  

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
OŚWIADCZENIE DOT. PODATKU VAT

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Szkolenie on-line

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu on-line prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a  następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl). 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
OŚWIADCZENIE DOT. PODATKU VAT

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji  SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań
alt

Godziny pracy biura:           Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. 690 059 155
tel. 508 393 926
tel. 577 177 547
tel. 733 544 190
tel. 570 590 060
tel. (61) 3070303
tel. (61) 8102194
tel. (61) 4152036
tel. (61) 4152810
tel. (61) 4152820

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
 

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług:  referencje

POLITYKA  RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.      
Uwagi

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.


ponad
0
zadowolonych uczestników

0
zaangażowania
ponad
0
zrealizowanych szkoleń


Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

26-28 lutego | Warszawa, Wrocław lub Online
20-22 marca | Kraków, Poznań lub Online
24-26 kwietnia | Warszawa, Gdańsk lub Online
Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

19-20 lutego | Warszawa lub Online
18-19 marca | Kraków, Poznań lub Online
25-26 kwietnia | Wrocław lub Online
Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.

26-27 lutego | Wrocław, Gdańsk, Olsztyn lub Online
21-22 marca | Warszawa, Poznań, Kraków lub Online
22-23 kwietnia | Gdańsk, Wrocław lub Online
Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych.

29 lutego - 01 marca | Warszawa, Kraków lub Online
18-19 marca | Gdańsk, Wrocław lub Online
25-26 kwietnia | Warszawa lub Online

Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem. Elektronizacja zamówień publicznych i nowa ustawa PZP. (Noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia).

16 kwietnia do 19 kwietnia 2024| Zakopane lub Online
11 czerwca do 14 czerwca 2024 | Zakopane lub Online
27 sierpnia do 30 sierpnia 2024 | Zakopane lub Online
Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne ćwiczenia przy pomocy kamery video].

22-23 lutego | Kraków, Poznań lub Online
18-19 marca | Warszawa, Wrocław lub Online
18-19 kwietnia | Gdańsk lub Online
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk