Znajdź na stronie:
telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
e-mail: info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Organizacja szkoleń Semper Szkolenia Szkolenia zamówienia publiczne Zmowa przetargowa, ryzyka i inne trudności w realizacji zamówień publicznych z uwzględnieniem analizy orzecznictwa. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Zmowa przetargowa, ryzyka i inne trudności w realizacji zamówień publicznych z uwzględnieniem analizy orzecznictwa. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Termin Miejsce Czas trwania Koszt Program Formularz zgłoszenia
od: 2024-03-04
do: 2024-03-05
Warszawa
Warszawa 2 dni (16 h) 1390 zł/netto Program
szkolenia
Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-03-04
do: 2024-03-05
Szkolenie online
Szkolenie online 2 dni (12 h) 1290 zł/netto Program
szkolenia
Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-04-29
do: 2024-04-30
Gdańsk
Gdańsk 2 dni (16 h) 1390 zł/netto Program
szkolenia
Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-04-29
do: 2024-04-30
Szkolenie online
Szkolenie online 2 dni (12 h) 1290 zł/netto Program
szkolenia
Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-05-06
do: 2024-05-07
Poznań
Poznań 2 dni (16 h) 1390 zł/netto Program
szkolenia
Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-05-06
do: 2024-05-07
Szkolenie online
Szkolenie online 2 dni (12 h) 1290 zł/netto Program
szkolenia
Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-06-06
do: 2024-06-07
Szkolenie online
Szkolenie online 2 dni (12 h) 1290 zł/netto Program
szkolenia
Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-06-06
do: 2024-06-07
Kraków
Kraków 2 dni (16 h) 1390 zł/netto Program
szkolenia
Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-07-04
do: 2024-07-05
Warszawa
Warszawa 2 dni (16 h) 1390 zł/netto Program
szkolenia
Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
od: 2024-07-04
do: 2024-07-05
Szkolenie online
Szkolenie online 2 dni (12 h) 1290 zł/netto Program
szkolenia
Pobierz
PDF
Wypełnij online lub Pobierz PDF
▼ Pokaż więcej ▲ Pokaż mniej

Nie znalazłeś odpowiedniego terminu, miasta i masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zamów wycenę szkolenia zamkniętego
Zobacz więcej:

Opis szkolenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: "Zmowa przetargowa, ryzyka i inne trudności w realizacji zamówień publicznych z uwzględnieniem analizy orzecznictwa. 2-dniowe warsztaty praktyczne". Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.
 
SPRAWDŹ NASZE REFERENCJE ZE SZKOLEŃ OBEJMUJĄCYCH TEMATYKĘ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
http://www.szkolenia-semper.pl/referencje
Pliki do pobrania

Grupa docelowa

Przydatne i ciekawe szkolenie specjalistyczne dla Audytorów, Kontrolujących, Zamawiających a także Wykonawców chcących sprawdzić prawidłowość działań przy udzielaniu zamówień publicznych.
Cel szkolenia

Celem realizacji szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy oraz praktycznych wskazówek w zakresie możliwości przeciwdziałania zmowom przetargowym przy organizowaniu postępowania o udzielenie zamówieni a publicznego.
Drugi temat przewodni to omówienie najbardziej newralgicznych, trudnych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, także w związku z elektronizacją, w sposób praktyczny z uwzględnieniem orzecznictwa. Aktywność uczestników ma być zapewniona poprzez realizację praktycznych ćwiczeń i rozwiązywanie grupowo testów systematyzujących nabytą wiedzę.
Korzyści dla uczestników

Uczestnik szkolenia:
1. pozna organy i regulacje prawne służące do sankcjonowania lub zmniejszenia ryzyka zmów przetargowych i innych nieprawidłowości w realizacji zamówień publicznych,
2. dowie się jakie zagrożenia wiążą się realizacją zamówień publicznych,
3. zdobędzie wiedzę na temat symptomów zmowy przetargowej,
4. zdobędzie praktyczną wiedzę w zakresie możliwości przeciwdziałania zmowom przetargom przy organizowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
5. dowie się jakie można podjąć środki w zakresie wykrywania i likwidowania skutków w sytuacji wystąpienia zmowy przetargowej,
6. pozna interpretacje, orzecznictwo, wyniki kontroli w najbardziej problematycznych kwestiach realizacji zamówień publicznych.
7. dowie się jak radzić sobie praktycznie z elektronizacją postępowań.
Metodologia

Szkolenie stacjonarne


Metody pracy podczas szkolenia stacjonarnego:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

W zależności od terminu i lokalizacji, szkolenie jest realizowane przez jednego ze wskazanych trenerów.

Szkolenie on-line


Metody pracy podczas szkolenia on-line:
 • wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel
 • szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników
 • bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz
 • pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
 • podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym
 • otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
 • masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu
 • otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Trenerzy

Program szkolenia

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

PROGRAM SZKOLENIA BĘDZIE ODPOWIEDNIO ZAKTUALIZOWANY I REALIZOWANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM 
W DNIU SZKOLENIA STANEM PRAWNYM.

Dzień pierwszy
Wprowadzenie
1. Nowa Ustawa PZP i akty wykonawcze do niej a zapisy Dyrektyw, kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz taryfikator naruszeń
2. Zarys ustawy – kluczowe aspekty z perspektywy kontrolującego.
3. Przepisy przejściowe a kontrola postępowań.
4. Kluczowe definicje i zasady udzielania zamówień. Uczciwa konkurencja, równe traktowanie i bezstronność – ujęcie w nowej ustawie. Analiza porównawcza
5. Ochrona konkurencji w przetargach publicznych. Zakazane porozumienia oraz nadużywanie pozycji dominującej w świetle najnowszej praktyki orzeczniczej Prezesa UOKiK oraz Komisji Europejskiej
6. Praktyki ograniczające konkurencję z uwzględnieniem elementów cyfryzacji biznesu.
7. Nowe regulacje dotyczące porozumień wertykalnych (ze szczególnym uwzględnieniem relacji w sieciach dystrybucyjnych)
8. Jak ograniczyć ryzyko naruszeń przepisów antymonopolowych oraz kar
9. Kary dla przedsiębiorców i menedżerów – najnowsze orzecznictwo
10. Transakcje wymagające zgody Prezesa UOKiK - jak sprawnie przebrnąć przez proces uzyskania zgody Prezesa UOKiK w tym zakresie
11. Naruszenie obowiązku zawieszenia koncentracji (gun jumping).
12. Koncentracje podzielone lub kroczące w unijnym systemie kontroli koncentracji przedsiębiorstw.
13. Cele prewencyjnej kontroli koncentracji. Prewencyjny nadzór nad koncentracjami przedsiębiorców a wybrane operacje gospodarcze. Klauzula zakazu podejmowania działalności konkurencyjnej jako ograniczenie akcesoryjne stosowane w ramach koncentracji przedsiębiorców.
14. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony konsumentów a działania UOKiK - praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów i niedozwolone klauzule umowne w świetle aktualnego orzecznictwa
15. Kary dla przedsiębiorców i menedżerów – obowiązujące kary (np. za gun jumping) i najnowsze orzecznictwo
16. Rodzaje postępowań i działań podejmowanych przez Prezesa UOKiK
17. Ryzyka w zamówieniach publicznych:
a. zjawiska systemowe,
b. błędna interpretacja przepisów ustawy Pzp,
c. czynności prawne mające na celu obejście przepisów prawa zamówień publicznych,
d. działania utrudniające prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w warunkach konkurencyjnych,
e. nieuzasadnione odstępstwo od trybu przetargu nieograniczonego na rzecz trybów niekonkurencyjnych,
f. ograniczanie konkurencji.
18. Kontrola i stwierdzane nieprawidłowości na etapie przygotowania postępowania.
a. Konsekwencje błędów na etapie tworzenia dokumentacji przetargowej – analiza działań i zaniechań zamawiających.
b. Obowiązkowe planowanie a udzielanie zamówień nieplanowanych – skutki dla prowadzonych procedur.
c. Definicja przedmiotu zamówienia – niewystarczająca lub nieprecyzyjna
d. Ograniczenie konkurencji a sztuczne zawężenie konkurencji - sztucznego zawężania konkurencji i dozwolone ograniczanie konkurencji.
e. Opis niewystarczający lub niedokładny – naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
f. Brak nakazu podziału zamówienia na części a brak uzasadnienia zaniechania podziału
g. Nieuzasadnione preferencje krajowe, regionalne lub lokalne.
d. Pytań do SIWZ i treść udzielonych odpowiedzi jako podpowiedź istnienia nieprawidłowości.
h. Brak podziału zamówienia na części – konsekwencje.
i. Szacowanie wartości zamówienia – zasady szacowania wartości zamówienia; podział prowadzący do niestosowania ustawy; podział w celu uniknięcia stosowania ustawy; dokumentowanie szacowania wartości; sztuczny podział na usługi, dostawy i roboty budowlane; oferty częściowe a zamówienia udzielane w częściach; brak aktualizacji szacowania wartości zamówienia a możliwość wystąpienia nieprawidłowości.
19. Zasady formułowania kryteriów oceny ofert – ustawowy katalog kryteriów. Konsekwencje braku przedstawienia wystarczająco szczegółowego opisu kryteriów udzielenia zamówienia i ich wagi, nieopublikowanie kryteriów udzielenia zamówienia. Rozbieżności w dokumentach zamówienia i ogłoszeniu.
20. Kryteria oceny ofert niezwiązane z przedmiotem zamówienia. Konsekwencje wprowadzenia otwartych kryteriów oceny ofert na prawidłowość prowadzonej procedury.
21. Warunki udziału w postępowaniu – zasada przygotowania postepowania; dobór właściwych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
22. Przesłanek wykluczenia – nieprawidłowości w zakresie kwalifikacji wykonawców
23. Premiowanie jednego wykonawcy i ich konsekwencje.
24. Przesłanki wykluczenia wykonawcy – obligatoryjne i fakultatywne.
25. Aktualność dokumentów w nowym stanie prawnym.
26. Niezapewnienie czasu na uzyskanie dokumentacji zamówienia. Nieuzasadnione skrócenie terminu składania ofert.
27. Termin związania ofertą

Dzień drugi
28. Nieprawidłowe stosowanie kryteriów kwalifikacji – błędy na etapie oceny ofert.
29. Badanie i ocena ofert:
a. Zasady wyboru oferty najkorzystniejszej.
b. Granice dopuszczalnych poprawek w treści oferty.
c. Rażąco niska cena a czyn nieuczciwej konkurencji – zasady postępowania.
d. Przesłanki odrzucenia ofert w nowej ustawie – prawa i obowiązki zamawiającego.
e. Odrzucenie oferty niezgodnie z przepisami Pzp a wybór oferty podlegającej odrzuceniu – konsekwencje.
f. Rażąco niska cena – nieuzasadnione odrzucenie rażąco niskiej oferty.
g. Konflikt interesów w procedurze wpływający na wyniki postępowania
30. Niedozwolone powiązania wykonawców i zamawiających.
31. Wykluczenie wykonawcy ze względu na: przestępstwa korupcyjne, przesłanki zmowy przetargowej, wcześniejsze zaangażowanie w przygotowanie postępowania, naruszenie obowiązków służbowych podważające jego uczciwość, konflikt interesów, bezprawny wpływ na czynności zamawiającego lub jego próbę.
32. Zmowa przetargowa – typy, symptomy, reakcja. Zmowa horyzontalna i pionowa
33. Symptomy zjawisk korupcyjnych i bezprawnego wpływu. Właściwa reakcja zamawiającego zgodnie z PZP i innymi przepisami. Przykłady form korupcji.
34. Procedura samooczyszczenia wykonawcy i jej ocena przez zamawiającego.
35. Prawidłowa komunikacja i przejrzyste relacje przedstawicieli zamawiającego i wykonawców, które pozawalają na skuteczne. Aspekty prawne PZP i praktyczne.
36. Zarządzanie ryzykiem korupcji i zmowy przetargowej przez kierownika zamawiającego.
37. Identyfikacja oszustów i nieprawidłowości.
38. Tryby niekonkurencyjne – zasady weryfikacji. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia a natychmiastowe wykonanie – zasady doboru trybu.
39. Umowy w zamówieniach publicznych: elementy obligatoryjne i fakultatywne (błędy w umowie a prawidłowość procedur i ważność umowy); granice dopuszczalnych zmian umowy, waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy; odstąpienie od umowy.
40. Nieprawidłowości i oszustwa w praktyce. Jak walczyć ze zmowami w przetargach? Jak wykryć zmowę przetargową? Co robić w sytuacji podejrzenia, że uczestnicy przetargu działali w zmowie?
41. Case study
 
W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.
Informacje organizacyjne

Szkolenie stacjonarne
Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć
 • szkolenie trwa 2 dni (16h)
 • zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
 • ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
 • w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad
harmonogram_szkolenia.jpg
Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 – przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia
Szkolenie on-line

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć

 • szkolenie trwa 2 dni (łącznie 12h) i możesz w nim uczestniczyć z dowolnego miejsca dołączając do wirtualnego pokoju konferencyjnego wykorzystując urządzenie z dostępem do internetu
 • zajęcia odbywają się w godzinach 09.00-15.00 każdego dnia według harmonogramu:

Dzień I
Godz.09:00-10.30-szkolenie
Godz.10:30 -10.40 -przerwa
Godz. 10.40-12.00 -szkolenie
Godz.12.00-12.15 -przerwa
Godz.12:15-13.30 -szkolenie
Godz.13.30-13.40 -przerwa
Godz.13.40-15.00 -szkolenie
Dzień II
Godz.09:00-10.30-szkolenie
Godz.10:30 -10.40 -przerwa
Godz. 10.40-12.00 -szkolenie
Godz.12.00-12.15 -przerwa
Godz.12:15-13.30 -szkolenie
Godz.13.30-13.40 -przerwa
Godz.13.40-15.00 -szkolenie

Dostęp do wirtualnego pokoju konferencyjnego zostanie przesłany na adres e-mail Uczestnika szkolenia na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

Wymagania techniczne: Komputer, smartfon lub tablet podłączony do internetu z prędkością łącza od 512 KB/sek.
Inwestycja

Szkolenie stacjonarne
1390.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

zakwaterowanie.jpg
Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1840 zł netto (+23% Vat)
Szkolenie on-line
1290.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu on-line
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
-renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
-konsultacje poszkoleniowe
-10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER.
Zgłoszenie

Szkolenie stacjonarne

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a  następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl). 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
OŚWIADCZENIE DOT. PODATKU VAT

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Szkolenie on-line

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu on-line prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a  następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl). 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
OŚWIADCZENIE DOT. PODATKU VAT

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji  SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań
alt

Godziny pracy biura:           Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. 690 059 155
tel. 508 393 926
tel. 577 177 547
tel. 733 544 190
tel. 570 590 060
tel. (61) 3070303
tel. (61) 8102194
tel. (61) 4152036
tel. (61) 4152810
tel. (61) 4152820

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
 

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług:  referencje

POLITYKA  RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.      
Uwagi

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.


ponad
0
zadowolonych uczestników

0
zaangażowania
ponad
0
zrealizowanych szkoleń


Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

26-28 lutego | Warszawa, Wrocław lub Online
20-22 marca | Kraków, Poznań lub Online
24-26 kwietnia | Warszawa, Gdańsk lub Online
Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

19-20 lutego | Warszawa lub Online
18-19 marca | Kraków, Poznań lub Online
25-26 kwietnia | Wrocław lub Online
Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.

26-27 lutego | Wrocław, Gdańsk, Olsztyn lub Online
21-22 marca | Warszawa, Poznań, Kraków lub Online
22-23 kwietnia | Gdańsk, Wrocław lub Online
Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych.

29 lutego - 01 marca | Warszawa, Kraków lub Online
18-19 marca | Gdańsk, Wrocław lub Online
25-26 kwietnia | Warszawa lub Online

Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem. Elektronizacja zamówień publicznych i nowa ustawa PZP. (Noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia).

16 kwietnia do 19 kwietnia 2024| Zakopane lub Online
11 czerwca do 14 czerwca 2024 | Zakopane lub Online
27 sierpnia do 30 sierpnia 2024 | Zakopane lub Online
Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne ćwiczenia przy pomocy kamery video].

22-23 lutego | Kraków, Poznań lub Online
18-19 marca | Warszawa, Wrocław lub Online
18-19 kwietnia | Gdańsk lub Online
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk