Znajdź na stronie:
telefon: 61 307 03 03
tel. kom.: 508 393 926
e-mail: info@szkolenia-semper.pl Kontakt
Organizacja szkoleń Semper Szkolenia Szkolenia budownictwo ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO – w świetle znowelizowanych przepisów procedury administracyjnej (nowelizacja k.p.a. z dnia 1 czerwca 2017 r. na mocy ustawy z dnia 7.04.2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz innych ustaw).

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO – w świetle znowelizowanych przepisów procedury administracyjnej (nowelizacja k.p.a. z dnia 1 czerwca 2017 r. na mocy ustawy z dnia 7.04.2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz innych ustaw).


Nie znalazłeś odpowiedniego terminu, miasta i masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zamów wycenę szkolenia zamkniętego
Zobacz więcej:

Opis szkolenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w 2-dniowm szkoleniu: ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO – w świetle znowelizowanych przepisów procedury administracyjnej (nowelizacja k.p.a. z dnia 1 czerwca 2017 r. na mocy ustawy z dnia 7.04.2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz innych ustaw).
Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO POBRANIA
Grupa docelowa

-pracownicy administracji publicznej – zarządcy dróg, organy zarządzające ruchem na drodze,
-projektanci organizacji ruchu, inżynierowie drogownictwa, inżynierowie ruchu drogowego,
-pracownicy wykonawców robót drogowych, inwestorzy realizujący inwestycje/roboty w pasie drogowym,
-wnioskodawcy zmian w organizacji ruchu, organizatorzy imprez w pasie drogowym,
-pełnomocnicy występujący w sprawach o zajęcie pasa drogowego,
-oraz wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.
 
Cel szkolenia

Wdrożenie umiejętności prawidłowego prowadzenia i uczestniczenia w postępowaniu administracyjnego w przedmiocie zajęcia pasa drogowego na cele niedrogowe, nakładania opłat i kar pieniężnych.
Szkolenie prowadzone w formie seminarium, obejmuje omawianie kazusów oraz przedstawienie wzorów pism urzędowych.
Korzyści dla uczestników

Uzyskanie kompleksowej wiedzy w zakresie zajęcia pasa drogowego w świetle aktualnych przepisów.
Możliwość wymiany doświadczeń z osobami pracującymi w podobnym dla Uczestników środowisku zawodowym.
Możliwość skorzystania z poszkoleniowych konsultacji.
Metodologia

Trenerzy

Małgorzata Żmudka
Zobacz specjalizację trenerską
Program szkolenia

 

I Dzień
godz. 10: 00 – 12 : 00
I. Wprowadzenie.
• Przedmiot i systematyka ustawy o drogach publicznych.
• Słowniczek ustawowy. Definicje legalne z zakresu przedmiotu szkolenia ( pas drogowy, droga, ulica, jezdnia, chodnik, korona drogi, zjazd etc.)
• Kategorie dróg publicznych. Procedura zaliczania do kategorii drogi publicznej oraz pozbawianie tej kategorii.

godz. 12 : 00 – 14 : 00
II. Zarządzanie drogami publicznymi.
• Zadania zarządcy drogi.
• "Zarządzanie drogą" a "zarządzanie ruchem na drodze". Rozróżnienie pojęć.
• Trwały zarząd gruntami w pasie drogowym.
• Najem, dzierżawa, użyczenie gruntów w pasie drogowym.
• Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową – art.16 ustawy o drogach publicznych
• Finansowanie inwestycji drogowych po zmianach z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
• Podział nieruchomości z przeznaczeniem na cele drogowe.
Przegląd orzecznictwa, dyskusja

godz. 14: 00 – 16:00
III. Drogi wewnętrzne.
• Kryteria przypisania statusu „drogi wewnętrznej”. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej. Pojęcie „ogólnodostępnej drogi wewnętrznej”
• Zarządzanie drogami wewnętrznymi. Inwestycje na drodze wewnętrznej (budowa, rozbudowa, przebudowa, remont)
• Zarządzanie ruchem drogowym na drodze wewnętrznej.
Przegląd orzecznictwa, dyskusja

godz. 16: 00 – 18:00
IV. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
• Pojęcia: pasa drogowego, działania niezwiązanego z celami „drogowymi”
• Zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia
• Zezwolenie – czego dotyczy? Przedmiot zezwolenia.
• Czasowe zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.
• Urządzenia reklamowe w pasie drogowym.
Przegląd orzecznictwa, dyskusja

II Dzień
godz. 09 : 00 – 11 : 00

I. Procedura wydawania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niedrogowe
A. Wniosek o zajęcie pasa drogowego.
• Obligatoryjne elementy treści wniosku wg §1 ust. 2 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
• Załączniki do wniosku. Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu.
• Braki wniosku i konsekwencje ich nieuzupełnienia
B. Strony i uczestnicy postępowania
C. Przesłanki wydania zezwolenia. Ocena dokumentów wnioskodawcy.
D. Decyzja o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego na cele „niedrogowe”
• Treść decyzji. Elementy obligatoryjne wg art. 107 k.p.a oraz §1 rozporządze-nia z dnia 1 czerwca 2004 r.w sprawie określenia warunków udzielania ze-zwoleń na zajęcie pasa drogowego.
• Zaskarżenie decyzji. Przysługujące stronie środki prawne.
Przegląd orzecznictwa, dyskusja

godz. 11:00 – 13:00
II. Opłaty za zajęcie pasa drogowego
A. Sposób obliczania opłaty za zajęcie pasa drogowego dla:
-prowadzenia robót w pasie drogowym;
-umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
-umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
-zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
• Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego, w zależności od kategorii drogi.
• Opłata za zajęcie pasa drogowego a opłata reklamowa
• Opłata roczna za zajęcie pasa drogowego
B. Wyłączenia z pobierania opłat
Przegląd orzecznictwa, dyskusja

godz. 13: 00 – 15:00
II. Decyzja o nałożeniu opłaty.
• Treść decyzji, obligatoryjne elementy. Zaskarżenie decyzji o opłacie.
• Terminy uiszczenia opłaty.
• Odsetki za opóźnienie, egzekucja opłaty, przedawnienie.
III. Kary administracyjne za nielegalne zajęcie pasa drogowego na cele niedrogowe - bez zezwolenia, z przekroczeniem powierzchni pasa drogowego, terminu zezwolenia
• Procedura nakładania kar pieniężnych. Przebieg postępowania administracyjnego.
• Postępowanie wyjaśniające w sprawie zajęcia pasa drogowego. Dowody i ich ocena przez organ administracji publicznej.
• Zakres zastosowania działu. IV a kodeksu postępowania administracyjnego „kary administracyjne”
• Decyzja administracyjna o wymiarze kary pieniężnej. Treść decyzji, obligatoryjne elementy. Zaskarżenie decyzji o opłacie.
Przegląd orzecznictwa, dyskusja

godz. 15:00 – 17:00
IV. Awaria w pasie drogowym.
• Postępowanie w zakresie usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujących się w pasie drogowym.
• Decyzja określająca warunki zajęcia pasa drogowego dla usunięcia awarii. Opłata. Kara administracyjna za nielegalne wejście w pas drogowy dla usunięcia awarii.
V. Usytuowane obiektów budowlanych przy drogach. Zgoda zarządcy na usytuowanie obiektu budowlanego w mniejszej odległości od drogi, niż przewidziana w ustawie.
Przegląd orzecznictwa, dyskusja.
Informacje organizacyjne

Inwestycja

Zgłoszenie

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji  SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań
alt

Godziny pracy biura:           Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. 690 059 155
tel. 508 393 926
tel. 577 177 547
tel. 733 544 190
tel. 570 590 060
tel. (61) 3070303
tel. (61) 8102194
tel. (61) 4152036
tel. (61) 4152810
tel. (61) 4152820

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
 

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług:  referencje

POLITYKA  RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.      
Uwagi

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.


ponad
0
zadowolonych uczestników

0
zaangażowania
ponad
0
zrealizowanych szkoleń


Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

10-12 czerwca | Warszawa, Wrocław lub Online
08-10 lipca | Poznań, Kraków lub Online
28-30 sierpnia | Gdańsk, Wrocław lub Online
Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

13-14 czerwca | Kraków, Poznań lub Online
01-02 lipca | Warszawa, Wrocław lub Online
26-27 sierpnia | Gdańsk, Poznań lub Online
Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.

27-28 maja | Warszawa, Kraków lub Online
17-18 czerwca | Gdańsk, Poznań lub Online
11-12 lipca | Warszawa, Kraków lub Online
Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

27-28 maja | Warszawa lub Online
17-18 czerwca | Wrocław lub Online
08-09 lipca | Gdańsk lub Online
Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych.

27-28 maja | Kraków lub Online
17-18 czerwca | Poznań, Wrocław lub Online
04-05 lipca | Gdańsk, Warszawa lub Online
Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem. Elektronizacja zamówień publicznych i nowa ustawa PZP. (Noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia).

11 czerwca do 14 czerwca 2024 | Zakopane lub Online
27 sierpnia do 30 sierpnia 2024 | Zakopane lub Online
08 października do 11 października | Zakopane lub Online
Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne ćwiczenia przy pomocy kamery video].

20-21 maja | Kraków lub Online
24-25 czerwca | Warszawa lub Online
11-12 lipca | Poznań lub Online
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2009-2024 SZKOLENIA-SEMPER.PL
SEMPER ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Nasze oddziały: Szkolenia Wrocław | Szkolenia Warszawa | Szkolenia Kraków | Szkolenia Zakopane | Szkolenia Poznań | Szkolenia Gdańsk